Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно [...]
Верховна Рада України; Закон від 02.09.20141666-VII

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН (Текст резюме від 02.09.2014)


Закон України

"Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН"

Дата набуття чинності:
5 жовтня 2014 року

Угода між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН (надалі - Угода) була вчинена 3 жовтня 2013 року у Женеві.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Угоду.

Статтею ІІ Угоди передбачено наступне:
  • Україна може брати участь у науковій програмі ЦЕРН, а також у її навчальних та освітніх програмах;
  • Україна має право бути представленою на чергових сесіях Ради ЦЕРН, за винятком закритих сесій. Кількість і кваліфікація її представників повинні відповідати правилам, які застосовуються до представництва держави-члена. Україна не має права голосувати, але може просити слова та робити заяви без офіційного запрошення зробити це;
  • Україна може бути запрошена Президентом Ради ЦЕРН на ad-hoc основі бути представленою на сесіях Ради ЦЕРН з Європейської стратегії як спостерігач, за винятком закритих сесій;
  • Україна має право бути представлена на засіданнях Фінансового комітету ЦЕРН;
  • науковий представник України в Раді ЦЕРН може відвідувати засідання Комітету з наукової політики в нормальному режимі як спостерігач;
  • громадяни України можуть звертатися за призначенням на посади співробітників за контрактом обмеженого терміну дії, старших наукових співробітників (стипендіатів, що займаються науковою діяльністю), студентів та молодших співробітників. Їх відбір і призначення повинні відповідати стандартним принципам і політиці ЦЕРН та Правилам і положенням про персонал;
  • фірми, які пропонують товари та послуги, що походять з України, мають право брати участь у конкурсних торгах на здобуття контрактів ЦЕРН за умови застосування, mutatis mutandis, закупівельних правил та процедур ЦЕРН.

Відповідно до статті ІІІ Угоди Україна повинна зробити внесок до фінансування діяльності ЦЕРН в обсягах і відповідно до графіку, наведених нижче. Суми виражаються у відсотках теоретичного внеску держави-члена України, що повинен бути визначений на основі формули та методології обчислення внесків держави-члена й шкали внесків, відповідно. За винятком першого року, членський внесок має бути розрахований та пропорційно розподілений на щоквартальні внески, починаючі з/включаючи той квартал у якому Угода вступає в силу, такий внесок повинен бути повністю сплачений у повному обсязі за кожний фінансовий рік, навіть якщо статус асоційованого члена України, покриває коротший період. Внесок повинен складати:
  • рік набрання чинності: 10% (пропорційно визначений на щоквартальній основі, але не менше ніж 250000 швейцарських франків);
  • кожний наступний рік: 10% (але не менше ніж 1000000 швейцарських франків).

Для забезпечення безперешкодного функціонування ЦЕРН, рівноцінного ставлення державами, залученими до її діяльності, та між ними, а також незалежності персоналу ЦЕРН, Україна надає цим привілеї та імунітети й приймає пов'язані із цим зобов'язання, викладені у додатку до Угоди. Такі привілеї та імунітети надаються в інтересах і на користь ЦЕРН. Якщо одночасно або послідовно Україна просувається до приєднання до Протоколу про привілеї та імунітети Європейської організації ядерних досліджень, прийнятого Радою 19 грудня 2003 року, і потім стає його Стороною, його положення повинні скасувати й замінити положення додатку до Угоди, набравши чинності з дати такого приєднання.

Стаття IV Угоди встановлює порядок припинення її дії.

Додатком до Угоди визначені привілеї та імунітети, надані Україною ЦЕРН.