Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Верховна Рада України; Закон від 17.05.20012407-III

Про акредитацію органів з оцінки відповідності (Текст резюме від 17.05.2001)


Закон України

“Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Дата набуття чинності:
13 червня 2001 року

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні.

Згідно ст.1 Закону акредитація - це процедура, у ході якої документально засвідчується компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності здійснювати випробування, калібрування, сертифікацію або контроль.

Відповідно до цього Закону можуть бути акредитовані:
 • випробувальні та калібрувальні лабораторії;
 • органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
 • органи із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям;
 • органи із сертифікації персоналу;
 • органи контролю.

Згідно ст.6 Закону акредитація здійснюється державною неприбутковою організацією -національним органом з акредитації (на далі НОА).

НОА утворюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

До основних функцій НОА належить:
 • прийняття рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового зупинення або визнання недійсною;
 • здійснення контролю за відповідністю діяльності акредитованих органів вимогам акредитації;
 • ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності, а також персоналу з акредитації;
 • представництво та участь від України у міжнародних, європейських та регіональних організаціях з акредитації;
 • організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.

До складу НОА входять:
 • технічні комітети з акредитації;
 • Рада з акредитації;
 • комісія з апеляцій.

Основні функції та правові засади діяльності Ради з акредитації, технічних комітетів з акредитації  та комісії з апеляції визначаються в ст.7, 8 та 9 Закону.

Порядок проведення акредитації визначається в ст.11 Закону. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію зі строком дії до трьох років, та надається право використання Національного знаку акредитації.

Розмір та порядок оплати робіт з акредитації встановлюється відповідно до правил, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.