Про столицю України - місто-герой Київ
Верховна Рада України; Закон від 15.01.1999401-XIV

Про столицю України - місто-герой Київ (Текст резюме від 12.01.2005)


Закон України

Про столицю України - місто-герой Київ

Дата набуття чинності:
28 січня 1999 року

Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.

Відповідно до Конституції України місто Київ є столицею України. Місто Київ як столиця України є:
- політичним та адміністративним центром держави;
- місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;
- духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;
- місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні.

Місто Київ є також місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.

Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:
- створення належних умов для діяльності у місті Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій; 
- взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;
- здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;
- виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.

Закон визначає організаційно-правову основу здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.

У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами.

Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

Закон визначає повноваження посадових осіб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві.

Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві.

В місті Києві обирається київській міський голова. Крім повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Київський міський голова має такі додаткові повноваження:
- бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;
- бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
- бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;
- вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;
- дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;
- одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій та інші.

Законом визначені також додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.

Законом також встановленні особливості бюджету міста Києва, які полягають у тому, що держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.

Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.


Довідка підготовлена Інститутом проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого
Всі права щодо наданої інформації, охороняються відповідно до законодавства України.
Посилання на Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого є обов'язковим при використанні цих матеріалів.
тел/факс (380-44) 227-35-89, e-mail: ili@ili.kiev.ua