Закон України

“Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я”

Дата набуття чинності:
13 липня 2012 року

Конвенція Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я (надалі - Конвенція) була підписана від імені України 28 жовтня 2011 року у Москві.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України “Про міжнародні договори України” Конвенція підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Конвенцію.

Статтею 1 Конвенції передбачено, що її метою є запобігання загрозі охороні здоров'я та боротьба із цим явищем шляхом:
 • забезпечення криміналізації певних дій;
 • захисту прав жертв злочинів, установлених відповідно до Конвенції;
 • заохочення національного та міжнародного співробітництва.

Конвенція стосується медичної продукції, незалежно від того, чи захищена вона правами інтелектуальної власності, чи ні або незалежно від того, чи є вона непатентованою, чи ні, у тому числі аксесуарів, призначених для використання разом з пристроями медичного призначення, а також активних речовин, ексципієнтів, частин та матеріалів, призначених для використання у виробництві медичної продукції (стаття 4 Конвенції).

Відповідно до статей 5 – 9 Конвенції кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством:
 • умисного виготовлення підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів;
 • умисно скоєного постачання або пропозиції стосовно постачання, у тому числі посередництва, торгівлі, у тому числі зберігання на складі, імпорту та експорту підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів;
 • умисно скоєного створення підроблених документів або підроблення документів;
 • виготовлення, зберігання на складі для постачання, імпорт, експорт, постачання, пропозиція стосовно постачання або розміщення на ринку: 1) лікарських препаратів без дозволу у випадках, коли такий дозвіл вимагається відповідно до національного законодавства Сторони, або 2) пристроїв медичного призначення без дотримання вимог відповідності у випадках, коли така відповідність вимагається за національним законодавством Сторони;
 • комерційне використання автентичних документів поза їхнім використанням за призначенням у рамках законного ланцюжка постачання медичного продукту, визначеного національним законодавством Сторони;
 • умисно скоєного пособництва або спонукання в скоєнні будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до Конвенції;
 • умисно вчиненого замаху на скоєння будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до Конвенції.
Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким злочином, установленим відповідно до Конвенції, якщо злочин скоєний:
 • на її території або
 • на борту корабельного судна під прапором цієї Сторони, або
 • на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до законодавства цієї Сторони, або
 • одним з її громадян чи особою, яка постійно проживає на її території.
Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким злочином, установленим відповідно до Конвенції, якщо жертвою в результаті злочину є один з її громадян чи особа, яка постійно проживає на її території. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким злочином, установленим відповідно до Конвенції, коли ймовірний правопорушник присутній на її території та не підлягає екстрадиції іншій Стороні на підставі свого громадянства (стаття 10 Конвенції).

Згідно статті 11 Конвенції кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення можливості притягнення до відповідальності юридичних осіб за злочини, установлені відповідно до Конвенції, які скоєні на їхню користь будь-якою фізичною особою, яка діяла особисто чи в складі органу юридичної особи та займала керівну посаду в межах цієї юридичної особи, на підставі:
 • повноважень представництва юридичної особи;
 • повноважень приймати рішення від імені юридичної особи;
 • повноважень здійснювати контроль у межах юридичної особи.

Статтею 13 Конвенції встановлено, що кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення можливості врахування таких обставин, якщо вони вже не є частиною складових елементів злочину, згідно з відповідними положеннями національного законодавства як обтяжуючі обставини під час визначення санкцій стосовно злочинів, встановлених відповідно до Конвенції:
 • злочин спричинив смерть жертви або завдав шкоди фізичному чи психічному здоров'ю жертви;
 • злочин скоєний особами, які зловживали довірою, наданою їм як професіоналам;
 • злочин скоєний особами, які зловживали довірою, наданою їм як виробникам, а також постачальникам;
 • злочини, які полягають у постачанні та пропозиції стосовно постачання, скоєні за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету;
 • злочин скоєний у рамках злочинної організації;
 • правопорушника вже було попередньо засуджено за злочин подібного характеру.

Розслідування, кримінальне переслідування та процесуальне право врегульовані главою ІІІ Конвенції.

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення того, щоб представники органів охорони здоров'я, митних органів, поліції та інших компетентних органів обмінювалися інформацією та співробітничали відповідно до національного законодавства для запобігання підробленню медичної продукції та подібним злочинам, що загрожують охороні здоров'я, а також для ефективної боротьби із цими явищами (стаття 17 Конвенції). Кожна Сторона докладає всіх зусиль для забезпечення співробітництва між її компетентними органами та комерційно-індустріальними секторами стосовно управління ризиком підроблення медичної продукції та подібних злочинів, що загрожують охороні здоров'я. З належним урахуванням вимог про захист персональних даних кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення або посилення механізмів для:
 • отримання та збирання інформації та даних, у тому числі через контактні пункти, на національному та місцевому рівнях та в співробітництві з приватним сектором та громадянським суспільством для запобігання підробленню медичної продукції та подібним злочинам, що загрожують охороні здоров'я, а також для боротьби із цими явищами;
 • надання доступу до інформації та даних, отриманих органами охорони здоров'я, митними органами, поліцією та іншими компетентними органами для співробітництва між ними.

Відповідно до статті 18 Конвенції кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення вимог якості та безпеки медичної продукції. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення безпечного розповсюдження медичної продукції. Для запобігання підробленню медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення, inter alia:
 • навчання працівників у сфері охорони здоров'я, постачальників, працівників поліції та митних органів, а також відповідних регуляторних органів;
 • підтримки інформаційних кампаній, адресованих громадськості з наданням інформації про підроблену медичну продукцію;
 • запобігання незаконному постачанню підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів.

Статтею 19 Конвенції передбачено, що кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для захисту прав та інтересів жертв, зокрема шляхом:
 • забезпечення можливості отримання жертвами доступу до інформації, яка стосується їхньої справи та яка є необхідною для захисту їхнього здоров'я;
 • надання допомоги жертвам для їхнього фізичного, психологічного та соціального одужання;
 • забезпечення наявності в її національному законодавстві права жертв на компенсацію від правопорушників.

Згідно статті 20 Конвенції кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для захисту прав та інтересів жертв на всіх стадіях кримінальних розслідувань та проваджень, зокрема шляхом:
 • інформування їх про їхні права й послуги, які їм може бути надано, та, крім випадків, коли вони не бажають отримувати такої інформації, про наслідки розгляду їхньої заяви, можливі обвинувачення, загальний розвиток розслідування або проваджень, їхню роль у цьому, а також результат розгляду їхніх справ;
 • надання їм можливості в спосіб, що відповідає процесуальним нормам національного законодавства, бути вислуханими, надавати докази та вибирати засоби для викладу безпосередньо або через посередника своїх думок, потреб і стурбованостей, а також для врахування їх;
 • забезпечення їх належними послугами підтримки для представлення та врахування належним чином їхніх прав та інтересів;
 • забезпечення ефективними заходами для їхньої безпеки, а також для безпеки їхніх сімей та з їхнього боку свідків від погроз та помсти.

Механізм моніторингу встановлений главою VІІІ Конвенції.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору