Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Верховна Рада України; Закон від 05.07.199480/94-ВР

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (Текст резюме від 09.06.2004)


Закон України

“Про захист інформації в автоматизованих системах”

Дата набуття чинності:
4 серпня 1994 року

Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” регулює правові відносини щодо захисту інформації в автоматизованих системах, визначає права доступу та обмеження на доступ до такої інформації. Дія цього Закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Об'єктами захисту за цим Законом є:
інформація, що обробляється в автоматизованих системах;
права власників цієї інформації;
права власників автоматизованих систем;
права користувача автоматизованих систем.

Закон визначає відносини між:
власником інформації та власником автоматизованих систем;
власником інформації та користувачем;
власником автоматизованих систем та користувачем автоматизованих систем.

Встановлюються вимоги і правила щодо захисту інформації в автоматизованих системах. Передбачається можливість створення у державних установах та організаціях підрозділів, служб, які організують роботу, пов'язану із захистом інформації в автоматизованих системах.

Що стосується міжнародної діяльності в галузі захисту інформації в автоматизованих системах, то Закон дозволяє іноземним державам, іноземним фізичним та юридичним особам:
бути власниками автоматизованих систем в Україні;
бути власниками інформації, що розповсюджується та обробляється в автоматизованих системах України;
засновувати спільні підприємства з метою створення автоматизованих систем, постачання інформації до автоматизованих систем України, обміну інформацією між автоматизованими системами України та автоматизованими системами інших держав.