Пов'язані документи (z2007-12) 35 документiв


 Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (Форма №№ 1ДР, 1П, 5ДР, 5ДРП)
Мінфін України; Наказ, Положення, Форма типового документа, Повідомлення, Форма, Картка, Довідка, Журнал, Заява від 06.11.20121147

 1.  Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах Міндоходів
  Міндоходів України; Наказ, Перелік від 14.01.201414
 2.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 6 листопада 2012 року № 1147
  Мінфін України; Наказ від 10.12.20131048
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.12.2013 № 2212/24744
 3.  Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису
  МОН України; Наказ, Перелік, Форма, Акт, Припис від 02.10.20131355
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2013 № 1745/24277
 4.  Отримання послуг електронного цифрового підпису
  Міндоходів України; Роз'яснення від 10.09.2013
 5.  Про затвердження Планів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на четвертий квартал 2013 року
  НКРЗІ; Рішення, План від 10.09.2013601
 6.  Про затвердження Планів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на третій квартал 2013 року
  НКРЗІ; Рішення, План від 18.06.2013379
 7.  Про порядок заповнення та подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
  Міндоходів України; Лист від 17.06.20135073/6/99-99-17-02-01-15
 8.  Про затвердження Інформаційних карток адміністративних послуг
  Міндоходів України; Наказ, Перелік від 14.06.2013161
 9.  Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства
  Наказ Міністерства юстиції України від 03.06.20131061/5
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.06.2013 № 885/23417
 10.  Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)
  Мінінфраструктури; Наказ, Порядок від 30.05.2013329
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.06.2013 № 964/23496
 11.  Щодо подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ
  Міндоходів України; Лист, Витяг від 30.04.20132618/5/99-99-17-03-03-16
 12.  Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Договір, Рекомендації, Повідомлення, Перелік від 01.04.2013255
 13.  Про затвердження Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
  Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Інструкція, Журнал, Форма типового документа, Зразок, Заява, Перелік, Висновок від 29.03.2013162
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.04.2013 № 648/23180
 14.  Про затвердження Положення про клірингову діяльність
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 26.03.2013429
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.04.2013 № 562/23094
 15.  Щодо алгоритму форматно-логічного контролю співставлення даних митних декларацій та гарантійних документів
  Держмитслужба України, Міндоходів України; Лист від 26.03.201311.1/2-12.2/2808-ЕП
 16.  Про затвердження Планів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2013 року
  НКРЗІ; Рішення, План від 14.03.2013150
 17.  Щодо покращення обслуговування платників податків
  Міндоходів України, ДПС України; Лист, Витяг від 14.02.20133724/7/18-3217
 18.  Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету
  Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт від 29.01.201343
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.02.2013 № 291/22823
 19.  Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу
  Наказ Міністерства юстиції України; Регламент, Форма типового документа, Заява від 29.01.2013183/5
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.01.2013 № 191/22723
 20.  Про затвердження форми первинного обліку державних службовців № П-2ДС «Особова картка» та Інструкції щодо її заповнення
  Нацдержслужба України; Наказ, Форма, Картка, Інструкція від 29.12.2012256
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.01.2013 № 181/22713
 21.  Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ
  НКРЗІ; Рішення, Порядок, План, Форма типового документа, Журнал, Довідка, Акт, Протокол, Постанова, Розпорядження, Припис від 27.12.2012684
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.2013 № 175/22707
 22.  Про затвердження Планів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування на перший квартал 2013 року
  НКРЗІ; Рішення, План від 13.12.2012660
 23.  Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки
  Мінфін України; Наказ, Порядок, Довідка, Форма типового документа від 03.12.20121264
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.12.2012 № 2155/22467
 24.  Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн
  Мінфін України; Наказ, Порядок від 30.11.20121247
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.12.2012 № 2171/22483
 25.  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49
  МОЗ України; Наказ від 30.11.2012981
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.12.2012 № 2131/22443
 26.  Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 15.02.2012150
 27.  Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.12.20111386
 28.  Про Положення про Міністерство фінансів України
  Указ Президента України; Положення від 08.04.2011446/2011
 29.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
  МОЗ України; Наказ, Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Довідка від 02.02.201149
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.02.2011 № 171/18909
 30.  Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
  Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Перелік, Рекомендації, Справа, Опис, Форма від 22.12.20103253/5
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.12.2010 № 1318/18613
 31.  Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України (Форми N 1ДР, 1П, 5ДР, 5ДРП)
  ДПС України; Наказ, Положення, Форма типового документа, Форма, Картка, Довідка, Повідомлення, Заява від 17.12.2010954
  Зареєстровано: Мін'юст України від 29.12.2010 № 1388/18683
 32.  Податковий кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
 33.  Про захист персональних даних
  Закон України від 01.06.20102297-VI
 34.  Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України
  Наказ Міністерства юстиції України; МЗС України; Положення, Форма типового документа від 27.12.2004142/5/310
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.12.2004 № 1649/10248
 35.  Конституція України
  Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
z2007-12
[ всього ] = документ(ів)
Відсилає до [6]
Визнає нечинним [1]
Має відсилання з [27]
Втрачає чинність [1]