Пов'язані документи (1556-18, спричинив прийняття...) 43 документа


 Про вищу освіту
Закон України від 01.07.20141556-VII

 1.  Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 10.05.2018354
 2.  Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315
  МВС України; Наказ від 08.05.2018383
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.05.2018 № 592/32044
 3.  Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров'я”
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 28.03.2018334
 4.  Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 22.11.2017926
 5.  Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Критерії від 22.11.2017912
 6.  Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Форма типового документа, Порядок від 13.10.20171378
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.11.2017 № 1397/31265
 7.  Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
  МОН України; Наказ, Перелік від 31.07.20171103
  Зареєстровано: Мін'юст України від 16.08.2017 № 1014/30882
 8.  Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови від 23.11.2016975
 9.  Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Порядок від 13.10.20161236
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.11.2016 № 1515/29645
 10.  Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  МОН України; Наказ, Положення від 23.09.20161142
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.10.2016 № 1368/29498
 11.  Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів
  МОН України; Наказ, Порядок, Свідоцтво, Форма типового документа, Перелік, Справа від 05.08.2016952
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.08.2016 № 1188/29318
 12.  Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  МОН України; Наказ, Положення від 17.06.2016693
 13.  Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2016 році за КПКВК 2201040
  МОН України; Наказ від 24.02.2016153
 14.  Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Сертифікат, Форма типового документа, Порядок від 23.12.20151117
 15.  Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 23.12.20151109
 16.  Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005
  МОН України; Наказ від 26.11.20151230
 17.  Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 11.11.2015927
 18.  Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів
  МОН України; Лист від 21.10.20151/9-498
 19.  Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Порядок, Положення від 15.10.20151085
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.11.2015 № 1351/27796
 20.  Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
  МОН України; Лист, Рекомендації від 25.09.20151/9-454
 21.  Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України
  МОН України; Наказ, Положення від 11.09.2015922
 22.  Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.08.2015658
 23.  Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Зразок, Перелік від 19.08.2015656
 24.  Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.08.2015652
 25.  Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою
  Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Договір від 19.08.2015634
 26.  Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 12.08.2015579
 27.  Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
  МОН України; Наказ від 30.07.2015822
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.07.2015 № 927/27372
 28.  Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 17.07.2015506
 29.  Про проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності" в Україні
  Нац.академія пед. наук, МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 30.06.201532/684
 30.  Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту
  МОН України; Наказ, Порядок від 05.05.2015504
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2015 № 614/27059
 31.  Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.04.2015266
 32.  Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 15.04.2015244
 33.  Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 15.04.2015222
 34.  Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
  МОН України; Наказ, Порядок від 16.03.2015300
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.03.2015 № 359/26804
 35.  Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
  МОН України; Наказ, Положення від 16.03.2015299
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.03.2015 № 356/26801
 36.  Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
  МОН України; Наказ, Порядок від 06.03.2015249
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.05.2015 № 493/26938
 37.  Про утворення робочої групи з питань удосконалення порядку призначення академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 15.01.201514
 38.  Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”
  Постанова Кабінету Міністрів України; Рекомендації, Форма типового документа, Форма від 05.12.2014726
 39.  Про утворення координаційної групи з розробки проекту переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 04.12.20141429
 40.  Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Порядок від 15.10.20141172
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.11.2014 № 1390/26167
 41.  Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні
  МОН України, Нац.академія пед. наук; Наказ, Склад колегіального органу від 03.10.20141127/87
 42.  Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
  Постанова Кабінету Міністрів України; Опис від 23.11.20111341
 43.  Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 13.07.2011752

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...