Документи видавника та виду (Постанова Кабінету Міністрів України, 2010 р.) 1255 документiв


За роками:  усі роки  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  [ 2010 ]  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  

 1.  Про затвердження Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт для потреб космічної діяльності
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 29.12.20101259
 2.  Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.12.20101258
 3.  Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика від 29.12.20101253
 4.  Про реорганізацію науково-дослідних установ Міністерства надзвичайних ситуацій
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101252
 5.  Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.12.20101249
 6.  Кабінет Міністрів України Постанова
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101250
 7.  Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2023 року
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.12.20101248
 8.  Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 29.12.20101246
 9.  Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Рішення, Акт, Довідка від 29.12.20101244
 10.  Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа, Повідомлення від 29.12.20101242
 11.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 102
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101241
 12.  Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа, Протокол від 29.12.20101239
 13.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.12.20101228
 14.  Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 29.12.20101227
 15.  Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Склад колегіального органу, Положення від 29.12.20101225
 16.  Про утворення Державного концерну "Укроборонпром"
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.12.20101221
 17.  Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 211
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101220
 18.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101219
 19.  Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101218
 20.  Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 29.12.20101217
 21.  Про внесення змін до Положення про дозвільну систему
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101216
 22.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 402
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101213
 23.  Про внесення зміни до переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101211
 24.  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від 25 жовтня 2008 р. N 939
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101212
 25.  Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101208
 26.  Про внесення зміни до пункту 3 Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.20101206
 27.  Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 29.12.20101204
 28.  Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 29.12.20101203
 29.  Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Акт від 27.12.20101260
 30.  Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 27.12.20101257
 31.  Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 27.12.20101251
 32.  Про внесення змін до Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.12.20101247
 33.  Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101245
 34.  Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101243
 35.  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.12.20101236
 36.  Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Звіт від 27.12.20101233
 37.  Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.12.20101238
 38.  Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання, а також форми зазначеного подання
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Інформація від 27.12.20101237
 39.  Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Заява від 27.12.20101240
 40.  Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.12.20101235
 41.  Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101234
 42.  Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101232
 43.  Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Рішення від 27.12.20101231
 44.  Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101229
 45.  Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1146
  Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.12.20101201
 46.  Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101226
 47.  Про затвердження Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101224
 48.  Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101215
 49.  Про затвердження Порядку використання у 2010 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва для забезпечення функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій Київської міської онкологічної лікарні
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101209
 50.  Про використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення Чорнобильською АЕС розрахунків за спожиті у IV кварталі 2010 р. енергоносії
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.20101190
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  151  201  251  301  351  401  »  …1255  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...