Документ z0435-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2013, підстава z2098-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 105/297 від 08.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 1999 р.
за N 435/3728
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 957 ( z2098-13 ) від 28.11.2013 }
Про затвердження Правил перевезення
пошти повітряними суднами

На виконання Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), з
метою визначення порядку перевезення пошти повітряними суднами
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила перевезення пошти повітряними суднами,
що додаються.
2. Державному комітету зв'язку та інформатизації України
подати зазначені Правила до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
3. Українському державному підприємству поштового зв'язку
"Укрпошта" (Мухін В.Г.), Державній авіаційній адміністрації
України (Семенов М.Ю.): 3.1. Забезпечити доведення цих Правил до працівників
підпорядкованих структурних підрозділів Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та підприємств і
підрозділів Державної авіаційної адміністрації України, які
здійснюють перевезення пошти. 3.2. Забезпечити контроль за додержанням вимог зазначених
Правил.
4. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила перевозки почты по воздушным линиям Союза ССР",
затверджені наказом Міністерства цивільної авіації та Міністерства
зв'язку СРСР від 27.12.82 N 206/457.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України
Орленка М.П., заступника Міністра транспорту України Демиденка
А.Ф.
Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України О.Б.Шевчук
Міністр транспорту України І.П.Данькевич

Затверджено
Наказ Державного комітету зв'язку
та інформатизації України,
Міністерства транспорту України
08.06.99 N 105/297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 1999 р.
за N 435/3728
ПРАВИЛА
перевезення пошти повітряними суднами
1. Загальні положення
1.1. Правила перевезення пошти повітряними суднами (далі -
Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ), Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Поштових
правил, затверджених наказом Міністерства зв'язку СРСР від
13.03.84 N 93, та нормативних документів Всесвітнього поштового
союзу. 1.2. Правила визначають єдиний порядок приймання, здавання та
оформлення пошти під час перевезення повітряними суднами в межах
України і на міжнародних авіалініях. 1.3. Правила діють на всій території України і є
обов'язковими для всіх філіалів Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та їх структурних
підрозділів (надалі - підприємства поштового зв'язку),
авіатранспортних підприємств незалежно від відомчого
підпорядкування та форм власності, які здійснюють перевезення
пошти повітряними суднами та мають на це відповідну ліцензію. 1.4. Взаємовідносини між підприємствами поштового зв'язку й
авіаційними підприємствами, їх права, обов'язки та
відповідальність визначаються цими Правилами, а також укладеними
між ними договорами. 1.5. У цих Правилах застосовані терміни та визначення, які
наведені в ДСТУ 2623-94 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення;
ДСТУ 3228-95 Аеродроми цивільні. Терміни та визначення; ДСТУ
3430-96 Перевезення повітряним транспортом. Терміни та визначення. 1.6. У цих Правилах подані такі скорочення: ВПС - Всесвітній поштовий союз; ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації; ІАТА - Міжнародна асоціація повітряного транспорту; МВФ - Міжнародний валютний фонд; СОП - Служба організації перевезень; СОПВП - Служба організації перевезень вантажу, пошти. 1.7. Під час розробки цих Правил використані такі
нормативно-правові акти: Документи ВПС: Всесвітня поштова конвенція ( 995_297 ), Угода
про поштові посилки та їх регламенти, Сеул, 1994 ( 995_290 );
Керівництво із забезпечення безпеки поштових операцій у
аеропортах, Берн, 05.09.97; Документи ІКАО: Конвенції про міжнародні перевезення вантажів
цивільною авіацією: Токійська - від 14.09.63 ( 995_244 ); Гаазька
- від 16.12.60; Монреальська - від 23.09.71 ( 995_165 ); Чиказька
- від 05.12.92; Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 7.12.44)
( 995_038 ); Конвенція щодо уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень ( 995_181 ) (Варшавська
конвенція, 12.10.29, Гаазький протокол, 28.09.55); Конвенція щодо уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються особою іншою,
ніж договірний перевізник (Гвадалахарська конвенція, 18.09.61)
( 995_130 ); Закон України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ); Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Митний кодекс України ( 1970-12 ); Цивільний кодекс України ( 1540-06 ); Арбітражний процесуальний кодекс України ( 1798-12 ); Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446
( 1446-97-п ) "Про затвердження Правил користування послугами
поштового зв'язку"; Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України від 05.10.95 N 75 ( z0367-95 ) "Про затвердження Положення
про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.95 за
N 367/903; Наказ Міністерства зв'язку СРСР від 13.03.84 N 93 "Поштові
правила".
2. Загальний порядок перевезення пошти
2.1. Перевезення пошти повітряними суднами в межах України та
на міжнародних авіалініях здійснюється відповідно до планів
направлення авіапошти за розкладом руху повітряних суден. Під час
розробки планів направлення пошти обираються прямі рейси
повітряних суден між пунктами відправлення та призначення. За відсутності прямих рейсів повітряних суден складається
маршрут, за яким кількість транзитних перевантажень пошти
мінімальна. При цьому обираються транзитні аеропорти, які
забезпечують мінімальний час перевантаження пошти. Транзитні
депеші пересилаються разом з вихідними депешами в терміни,
обумовлені розкладом руху повітряних суден, що надаються
авіапідприємствами (авіакомпаніями). 2.2. Підприємства поштового зв'язку зобов'язані пред'явити, а
авіапідприємства - прийняти пошту до повітряного перевезення у
терміни, що обумовлюються договором. 2.3. Підприємства поштового зв'язку зобов'язані здавати
авіапідприємствам поштові відправлення для перевезення повітряними
суднами в межах України, упаковані згідно з вимогами Поштових
правил; для перевезення на міжнародних авіалініях - упаковані
згідно з вимогами актів Всесвітнього поштового союзу. 2.4. Для пересилання не приймаються відправлення, що не
відповідають вимогам, установленим актами ВПС, Поштовими правилами
та законодавчими актами країн відправлення і призначення. Предмети, що заборонені до ввезення в зарубіжні країни,
зазначаються у Керівництві з приймання міжнародних поштових
відправлень. Предмети, що заборонені до пересилання у внутрішніх поштових
відправленнях, визначаються Поштовими правилами. 2.5. Поштові відправлення здаються авіапідприємствам разом з
супровідними документами. 2.6. Забороняється підприємствам поштового зв'язку здавати, а
авіапідприємствам приймати до повітряного перевезення: пошту в несправному та пошкодженому стані; пошту без супровідних документів або за супровідними
документами невстановленої форми; пошту, що не відповідає даним, зазначеним у супровідних
документах, або не включену до них. Забороняється працівникам авіапідприємств уносити будь-які
зміни в супровідні документи. Виправлення та зміни в супровідних
документах можуть бути внесені тільки працівниками поштового
зв'язку, що повинно бути позначено в усіх примірниках, засвідчено
особистим підписом працівника поштового зв'язку та відбитком
календарного штемпеля підприємства поштового зв'язку. 2.7. Пошта вважається прийнятою до перевезення з моменту,
коли працівник авіапідприємства або уповноважена ним особа
прийняли пошту від працівника підприємства поштового зв'язку і
видали примірник накладної з розпискою, засвідченою особистим
штампом працівника авіапідприємства або штампом авіапідприємства в
прийманні пошти, із зазначенням словами кількості прийнятих
відправлень і речей, дати та часу приймання, посади і прізвища
працівника, що прийняв пошту. 2.8. Прийнята до перевезення пошта записується працівниками
авіапідприємства в поштово-вантажному маніфесті повітряного судна
з указівкою аеропорту призначення, а під час здавання на непрямий
рейс - з указівкою аеропорту перевантаження та призначення. Під час перевезення пошти в контейнерах у поштово-вантажному
маніфесті записуються номери контейнерів і їхня маса (брутто). 2.9. Транспортування пошти з підприємств поштового зв'язку,
які розташовані на території аеропортів, навантаження у повітряні
судна, а також розвантаження пошти з повітряних суден і
транспортування у ці підприємства зв'язку виконуються силами і
засобами аеропортів на основі їх угод з авіаперевізником. В аеропортах, де відсутні підприємства поштового зв'язку,
пошта завантажується у повітряні судна і розвантажується з них
силами і засобами аеропортів, а транспортується від складу
аеропорту до підприємств поштового зв'язку та у зворотному
напрямку силами і засобами підприємств поштового зв'язку. У разі відсутності в аеропорту підприємства поштового зв'язку
пошта здається представнику підприємства поштового зв'язку та
приймається від нього на складі аеропорту. Підприємство поштового
зв'язку в таких випадках забезпечує явку своїх представників в
аеропорт для приймання (здавання) пошти в терміни, які обумовлені
договорами. На місцевих повітряних лініях у пункті, де є тільки
посадковий майданчик або аеропорт без складських приміщень для
зберігання вантажів і пошти, пошта доставляється до повітряних
суден, а також до підприємств поштового зв'язку з повітряних суден
силами і засобами підприємств поштового зв'язку. Порядок приймання
та здавання пошти в цих випадках обумовлюється у договорах. 2.10. Місця обміну пошти з повітряними суднами, маршрути,
швидкість руху транспорту на території аеропорту визначаються
наказом керівника аеропорту, узгодженим з керівником підприємства
поштового зв'язку. 2.11. Підходи або під'їзди до місць обміну пошти з
повітряними суднами повинні встановлюватися згідно із схемою,
затвердженою начальником аеропорту. Працівники поштового зв'язку
зобов'язані виконувати вимоги посадових осіб (чергових
диспетчерів, керівників польотів) щодо дозволу чи заборони руху
людей та транспорту на летовищі (посадковому майданчику). 2.12. Навантаження пошти в повітряне судно здійснюється у
зворотній послідовності її розвантаження в пунктах посадки
повітряних суден. Пошта для кожного пункту посадки повинна
відділятися у повітряному судні сітками або іншими засобами. 2.13. Навантаження пошти в повітряне судно і розвантаження з
нього здійснюються працівниками аеропорту в присутності особи,
відповідальної за комерційне завантаження з боку авіапідприємства. 2.14. Пошта вважається доставленою до підприємства зв'язку з
моменту, коли працівник підприємства поштового зв'язку прийняв
пошту від працівника авіапідприємства і видав відповідну розписку.
Розписка за фактично прийняту кількість речей видається
працівником підприємства поштового зв'язку негайно після отримання
пошти. У разі доставлення пошти з порушенням порядку, встановленого
цими Правилами, розписка за фактично прийняту пошту видається
працівником поштового зв'язку тільки після складення і підписання
сторонами міжвідомчого акта (ф. 52). Порядок оформлення цих
порушень викладено в розділі 7.
3. Перевезення пошти на міжнародних авіалініях
3.1. Приймання та відправлення вхідних, вихідних та
транзитних депеш з міжнародною поштою, які переміщуються через
митний кордон України, здійснюється відповідно до Митного кодексу
України ( 1970-12 ). 3.2. Під час перевезення міжнародної авіапошти
використовуються бланки міжнародної поштової документації, які
виготовляються французькою мовою з підрядковим перекладом на
національну мову адміністрації, яка відправляє пошту. Заповнюються
бланки таким чином, щоб текст легко читався. Усі бланки для пересилання міжнародної пошти, незалежно від
країни подання, мають одну й ту саму уніфіковану систему нумерації
та ідентифікації, передбачену угодами ВПС. Перелік бланків та ярликів для пересилання міжнародної пошти
наведений у додатку 1. 3.3. Перевезення авіапошти здійснюється в мішках синього
кольору або в мішках з широкою синьою смугою. На мішках повинні бути чітко вказані латинськими літерами
установа міжнародного обміну чи країна подання і відмітка "Postes"
або будь-яка аналогічна позначка, яка зазначає, що це поштові
депеші. 3.4. Мішки повинні бути в справному стані, щоб забезпечити
збереження їх вкладення; мати зверху кромку; бути належним чином
закриті, опломбовані та забезпечені адресними ярликами CN 35, CN
36, CP 84, CP 85. Пломби можуть бути виготовлені з легкого металу або
пластичного матеріалу. Запакування мішків повинно бути таким, щоб
їх неможливо було розкрити, не залишивши сліду порушень. На
пломбах повинно бути чітко позначено латинськими літерами
найменування установи подання або напис, достатній для визначення
цієї установи. 3.5. Відкрито, без запакування в мішки, можуть пересилатися
громіздкі, крихкі посилки або ті посилки, характер яких цього
вимагає. Для визначення депеші, до якої належать такі посилки, на
них повинен наклеюватися ярлик CP 84, CP 85. 3.6. Пакет або мішок з рекомендованими відправленнями чи
відправленнями з оголошеною цінністю вкладається в один з мішків з
листами або в окремий мішок, до зовнішнього мішка в будь-якому
разі повинен прикріплюватися червоний ярлик. 3.7. Мішок або інша ємність з укладенням посилок не повинна
перевищувати 32 кілограмів; маса мішка з іншими поштовими
відправленнями не повинна перевищувати 30 кілограмів. Маса кожного
мішка (ємності), яка становить депешу, зазначається на
прикріпленому до мішка (ємності) ярлику. 3.8. Якщо депеша складається з декількох мішків, то під час
перевезень вони не повинні відокремлюватись один від одного.
Відомості про шлях направлення депеш записуються в накладних здачі
CN 38, CN 41, CN 47 і на ярликах CN 35, CN 36, CP 84, CP 85. 3.9. Для авіамішків з письмовою кореспонденцією
використовуються ярлики CN 35, для авіамішків з посилками - ярлики
CP 84, для наземних мішків з письмовою кореспонденцією, що
пересилаються повітряним шляхом (S.A.L.), - ярлики CN 36, для
наземних мішків з посилками, що пересилаються повітряним шляхом
(S.A.L.), - ярлики CP 85. Ярлики мішків повинні бути виготовлені з достатньо щільного
полотна, пластичного матеріалу, міцного картону, пергаменту або
паперу, наклеєного на дощечку, та мати отвір. Розміри ярликів і їх текст повинні відповідати актам ВПС. 3.10. Ярлики виготовляються таких кольорів: яскраво-червоного - для мішків з укладенням рекомендованих
відправлень, відправлень з оголошеною цінністю та письмових карт; білого - для мішків з укладенням тільки простих відправлень
нижченаведених видів: листи і поштові картки; змішані відправлення
(листи, поштові картки, газети і періодичні видання); газети, що
подаються у великій кількості; блакитного - для мішків з укладенням тільки друкованих видань
(крім тих, які пересилаються в мішках з білим ярликом), секограм,
дрібних пакетів; якщо мішки містять тільки періодичні видання, то
на ярлику робиться відмітка "Ecrits periodigues" ("Періодичні
видання"); фіолетового - для мішків, які містять тільки прості
відправлення у великій кількості; жовтого - для мішків з укладенням посилок; зеленого - для мішків з укладенням порожніх мішків, які
повертаються до місця подання. 3.11. Інформація, що наведена на ярликах червоного, білого,
блакитного, фіолетового і зеленого кольору, ідентична. На ярликах
CP 84, CP 85 жовтого кольору додатково зазначаються порядковий
номер мішка і кількість посилок, що пересилаються в ньому. Розміри
ярлика становлять 148 х 74 мм; при нанесенні на ярлик штрихового
кода його розміри - 148 х 90 мм. 3.12. На ярлику мішка, у якому містяться дрібні пакети,
повинна бути відмітка "Petits paguets" ("Дрібні пакети"). На ярликах мішків чи пакетів з газетами або періодичними
друкованими виданнями повинна бути відмітка "Journaux" або "JX"
("Газети"). 3.13. Ярлики посилок з оголошеною цінністю, які пересилаються
без ємностей, а також ярлики ємностей з укладенням посилок з
оголошеною цінністю повинні бути відмічені літерою "V". 3.14. На ярлику мішка чи ємності, що містить письмову чи
посилочну карту, чітко проставляється літера "F". 3.15. Оформлення міжнародної пошти, що пересилається за межі
України або надходить в Україну з-за кордону, здійснюється за
накладними CN 38, якщо це авіадепеша, чи накладними CN 41, якщо це
наземна депеша, яка перевозиться повітряним шляхом (S.A.L.). При
формуванні спеціальних депеш для повернення порожніх мішків
оформляється накладна CN 47. 3.16. Накладні здавання депеш CN 38, CN 41, CN 47 складаються
в п'яти примірниках для кожного аеропорту посадки, в якому
здійснюється вивантаження пошти. Один примірник накладної з розпискою представника
авіапідприємства про приймання пошти до перевезення зберігається в
підприємстві поштового зв'язку, яке відправило пошту. Два примірники накладних зберігаються в аеропорту
навантаження пошти на повітряне судно. Два примірники накладних вкладаються в конверт форми CN 45,
який передається екіпажу повітряного судна разом з бортовими
документами. З прибуттям до аеропорту місця призначення депеш
перший примірник накладної з розпискою про одержання депеш
залишається в авіакомпанії, яка перевозила депеші, другий
примірник направляється з депешами до бюро обміну, якому
адресовані накладні здавання CN 38, CN 41, CN 47. На конвертах форми CN 45 зазначаються такі дані: найменування установи, яка відправила пошту, установа
призначення; номер рейсу, аеропорт розвантаження чи аеропорт
перевантаження (якщо пошта не може бути доставлена в аеропорт
призначення даним рейсом); дата та час відправлення. 3.17. Накладні здачі CN 38, CN 41, CN 47 заповнюються згідно
з розміщеним на них друкованим текстом на основі позначень, які
містяться на мішкових ярликах або на адресах. У накладні вносяться такі дані: найменування установи, яка
відправляє пошту; найменування установи призначення пошти; дата
відправлення; номер авіарейсу; аеропорт призначення; аеропорт
перевантаження (якщо пошта не може бути доставлена в аеропорт
призначення даним рейсом); дата та номер депеші; установа подання
депеш; установа призначення депеш; загальна кількість і загальна
маса мішків кожної депеші за категоріями пошти та депеші з
порожніми мішками; підпис особи, яка склала накладну, і відбиток
календарного штемпеля установи, яка відправляє пошту; підпис
представника авіапідприємства, який здійснив приймання пошти до
перевезення; підпис працівника і календарний штемпель установи
обміну місця призначення пошти. 3.18. У накладній кількість і маса мішків, які мають червоні
ярлики, повинні зазначатися окремо; вони позначаються великою
літерою "R" у графі "Примітка". 3.19. Маса мішків або інших ємностей, які містять авіапосилки
з оголошеною цінністю, зазначається окремо у накладній CN 38. Крім
того, напроти цієї вказівки, у графі "Примітки", вноситься літера
"V". 3.20. Підготовлені до відправлення депеші і накладні здавання
CN 38, CN 41, CN 47 приписуються до рейсових накладних (ф. 16б).
Рейсова накладна (ф. 16б) складається у трьох примірниках на
підставі підсумкових даних накладних CN 38, CN 41, CN 47 окремо
для кожного аеропорту розвантаження пошти. 3.21. Дані накладних (ф. 16б) про масу і кількість місць
пошти, у тому числі й транзитної пошти, авіаперевізник вписує у
вантажний маніфест і зведену відомість навантаження повітряного
судна, а накладну після завантаження пошти передають в обліковий
сектор. 3.22. Приймання депеш з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L.
і порожніми мішками від відповідних служб аеропорту здійснюється
за накладними CN 38, CN 41, CN 46, CN 47, які пред'являються у
двох примірниках. Перший примірник накладної разом з поштою
передається працівнику підприємства поштового зв'язку, другий - з
розпискою за одержану пошту повертається відповідній службі
аеропорту. 3.23. Приймаючи мішки з ярликами яскраво-червоного і жовтого
кольору, працівник поштового зв'язку звіряє дані ярликів CN 35,
CN 36 за кількістю мішків та їх масою з записами в накладних
CN 38, CN 41, водночас перевіряє справність оболонки мішків,
цілість пломб, перев'язі, а за адресними ярликами - найменування
установи призначення пошти. Мішки з білими, блакитними, фіолетовими і зеленими ярликами
приймаються загальним рахунком з оглядом зовнішнього стану та
адресування. Перевірка кількості цих мішків з записом у накладних
CN 38, CN 41, CN 47 здійснюється після закінчення приймання пошти. 3.24. У разі одержання від авіаперевізника пошкодженої пошти
(мішків з пошкодженою оболонкою, перев'яззю, пломбою або коли
перев'язь легко знімається) цей факт повинен бути підтверджений
підписом представника транспортної авіакомпанії на накладних
здавання CN 38, CN 41, CN 47. Відповідна служба аеропорту передає пошкоджену пошту
підприємству поштового зв'язку з відповідною відміткою в накладних
CN 38, CN 41, CN 47, що засвідчується підписами представника
наземної служби аеропорту та авіакомпанії, яка перевозила пошту. Мішки переважуються, звіряється фактична маса з масою,
зазначеною на адресних ярликах і в накладних здавання CN 38,
CN 41, CN 47, при умові поіменної приписки мішків. Для перевірки вкладення мішки розпаковуються працівниками
підприємства поштового зв'язку разом з представниками митниці, а
при потребі - і представниками аеропорту та авіакомпанії. У разі потреби оболонка розкритого мішка разом з укладенням,
пломбою, ярликом, перев'яззю запаковується в справний мішок, на
ярлик якого переносяться адресні дані з початкового ярлика, мішок
відправляється за призначенням. 3.25. Якщо депеша надходить в аеропорт призначення (або
проміжний) без супровідних накладних CN 38, CN 41, то на підставі
ярликів CN 35, CN 36, CP 84, CP 85 складають замінну накладну
CN 46. Замінна накладна повинна бути підписана представником
авіакомпанії, від якої одержана депеша. Оформлюють замінну
накладну відповідно до тексту бланка CN 46 у трьох примірниках. Установа, яка одержує депешу, повинна прийняти замінну
накладну CN 46. Про відсутність оригіналу супровідної накладної
повідомляється установа подачі депеші перевірочним повідомленням
CN 43 з додатком двох копій замінної накладної здавання CN 46. 3.26. Будь-яка транзитна установа або установа призначення
депеш, яка виявляє помилки в накладних CN 38, CN 41, CN 47,
повинна виправити ці помилки та повідомити про них перевірочним
повідомленням CN 43 останній установі відправлення депеш, а також
установі, яка запакувала депеші. Інформацію про помилки можна
повідомляти, використовуючи електронну пошту чи будь-який інший
відповідний засіб електрозв'язку. 3.27. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою
S.A.L. та порожніми мішками приймаються підприємствами поштового
зв'язку в порядку, зазначеному в пунктах 3.22-3.26. Під час відправлення транзитних депеш підприємство поштового
зв'язку повинно скласти накладні CN 38, CN 41, CN 47 на весь
маршрут проходження пошти. 3.28. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою
S.A.L. після одержання дозволу митниці на їх пересилання через
територію України відправляються згідно з планом направлення
транзитних депеш.
4. Перевезення пошти на авіалініях у межах України
4.1. Для перевезення пошти повітряними суднами підприємства
зв'язку зобов'язані здавати авіапідприємствам поштові
відправлення, що запаковані в справні, міцні стандартні мішки з
брезентових, лляних або синтетичних матеріалів. Мішки для
страхових поштових відправлень повинні мати окантовку. 4.2. Відкрито, без запакування в мішки, пересилаються
великогабаритні посилки; посилки з позначкою "Обережно"; посилки
зі свіжими фруктами, овочами та розсадою, з живими бджолами, з
кіноплівками. Періодичні друковані видання приймаються до відправлення
повітряними суднами в закритій упаковці. Авіапосилки приймаються від підприємств поштового зв'язку
упакованими відповідно до вимог Поштових правил. 4.3. До мішків, які відправляються повітряними суднами,
прикріплюються адресні ярлики (ф. 14), які виготовлені з достатньо
щільного полотна, пластичного матеріалу, міцного картону,
пергаменту або паперу, наклеєного на дощечку, та мати отвір. На
адресних ярликах (ф. 14) зазначаються: категорія або вид поштових відправлень, які пересилаються у
мішках ("експрес", урядова, міжнародна, страхова тощо); найменування підприємства зв'язку, де запаковано мішок; місце відправлення; місце призначення; номер і маса мішка. Ярлик підписується двома працівниками, які запаковували
мішок, підпис засвідчується відбитком календарного штемпеля
підприємства зв'язку. 4.4. Адресні ярлики (ф. 14) розрізняються за кольором
позначальної смуги по діагоналі: для мішків з "експрес", урядовою, міжнародною та страховою
поштою - смуга червоного кольору; для мішків з кореспонденцією та періодичними друкованими
виданнями - смуга синього кольору. Забороняються здавання та приймання до перевезення пошти,
якщо відсутній адресний ярлик або не чітко зазначено найменування
аеропорту призначення. 4.5. Авіапосилки, що пересилаються у відкритому вигляді
повітряними суднами, які мають згідно з розкладом більш ніж одну
посадку, на підприємстві поштового зв'язку здавання посилок на
повітряні судна підлягають маркуванню. Посилки підлягають маркуванню у такому порядку: на лівий бік
посилки наклеюється маркувальний ярлик розміром 10 х 5 см з
написом червоного кольору: "Здати у... ." (вказується назва
аеропорту місця призначення або перевантаження у залежності від
того, до якого пункту оформлено документами перевезення). Напис
повинен бути чіткий і великими літерами. У пунктах перевантаження авіапосилок з одного рейсу на інший
підприємства поштового зв'язку виконують перемаркування посилок
шляхом перекреслювання попереднього ярлика та наклеювання нового
із зазначенням аеропорту - пункту здавання посилок. Авіапосилки, що пересилаються прямими рейсами повітряних
суден (без посадок на шляху прямування), не підлягають маркуванню. 4.6. Здавання пошти для перевезення повітряними суднами
здійснюється на підставі супровідних документів (накладних), які
оформлюються відповідно до вимог Поштових правил: окремі накладні (ф. 16а) у двох примірниках на поштові
відправлення і речі та переліки (ф. 35) у двох примірниках на
періодичні друковані видання; загальні накладні (ф. 16а) у трьох примірниках на пошту, що
відправляється у кожний проміжний та кінцевий пункти посадки
повітряного судна; рейсові накладні (ф. 16б) у двох примірниках на всю пошту,
яка здається для відправлення на кожний рейс повітряного судна. Накладні заповнюються і підписуються працівниками
підприємства поштового зв'язку, відповідальними за відправлення
пошти, підпис засвідчується відбитком календарного штемпеля
підприємства поштового зв'язку. 4.7. На мішки з поштою "експрес", урядовими, міжнародними та
страховими відправленнями і на посилки з позначкою "Обережно" та
високоцінні посилки складається окрема накладна на кожний пункт
посадки повітряного судна незалежно від кількості місць цієї
пошти. У верхньому правому куті цієї накладної штампом або від
руки робиться позначка "Страхова". Окремі накладні складаються також на групи мішків з
урядовими, міжнародними, страховими відправленнями, мішків з
кореспонденцією, на групи високоцінних посилок, з відміткою
"Обережно" та на інші посилки. На періодичні друковані видання окремі накладні не
складаються. Вони відправляються при переліках (ф. 35), одержаних
з експедиційних підприємств зв'язку. 4.8. До загальної накладної (ф. 16а) приписуються окремі
накладні і переліки (ф. 35) на адресу підприємств поштового
зв'язку пунктів посадки повітряного судна. До цієї самої накладної приписуються поштові речі і
відправлення (крім "експрес", урядових, міжнародних, страхових
мішків, посилок з позначкою "Обережно"), що не включені в окремі
накладні. Загальні накладні складаються у трьох примірниках, перший і
другий з них прямують разом з поштою до аеропорту призначення, де
перший примірник накладної передається працівнику поштового
зв'язку разом з поштою, а другий примірник накладної з розпискою
працівника поштового зв'язку в отриманні пошти залишається в
аеропорту призначення. Третій примірник накладної залишається у
підприємстві поштового зв'язку, яке здало пошту. 4.9. У рейсову накладну (ф. 16б) включаються загальні
накладні. У рейсовій накладній послідовно зазначаються пункти
посадок повітряного судна, куди направляється пошта, її кількість
за видами, а також загальна кількість і маса пошти до кожного
пункту посадки, а при відправленні пошти в контейнерах
зазначаються номери контейнерів, їхня кількість, маса пошти
"нетто" і загальна вага контейнерів "брутто". Працівник підприємства поштового зв'язку своєчасно уточнює в
авіапідприємстві бортовий номер повітряного судна, що зазначається
на рейсовій накладній. 4.10. На кожний пункт посадки повітряного судна повинна
складатися одна загальна накладна, а на кожний рейс - одна рейсова
накладна. На окремих місцевих авіалініях за домовленістю підприємств
поштового зв'язку з авіапідприємством кількість накладних може
бути скорочена: на авіалініях з одним пунктом посадки повітряного судна і на
авіалініях, де пошта здається безпосередньо члену екіпажу (пілоту,
особі, відповідальній за комерційне завантаження з боку
авіапідприємства), рейсова накладна може не складатися. У цьому
разі загальна накладна складається у чотирьох примірниках; під час відправлення в пункт посадки повітряного судна
невеликої кількості пошти, з якої не можуть бути складені групи на
кожний вид поштових відправлень (речей), окремі накладні можуть не
складатися. Уся пошта, за винятком мішків з "експрес", урядовою,
міжнародною, страховою поштою, посилок з позначкою "Обережно" та
високоцінних посилок, записується безпосередньо в загальну
накладну. 4.11. Супровідні документи на пошту (два примірники загальної
накладної разом з першими примірниками приписаних до неї окремих
накладних і переліків) вкладаються у спеціальні конверти окремо
для кожного пункту посадки повітряного судна. Окремі накладні на
страхову пошту вкладаються у конверт над загальною накладною. На
конверті з лівого боку зазначаються: найменування аеропорту пункту
призначення пошти; номер авіарейсу і бортовий номер повітряного
судна; найменування підприємства поштового зв'язку, що відправляло
пошту; кількість накладних і переліків, укладених у конверт. На
правому боці конверта зазначаються: кількість поштових речей і
відправлень (за видами), підсумок і загальна маса пошти. Відомості, зазначені на конверті, підписуються працівником
поштового зв'язку і засвідчуються відбитком календарного штемпеля. Конверт із супровідними документами на пошту направляється
разом з поштою до аеропорту призначення, де перший примірник
загальної накладної передається працівнику поштового зв'язку разом
з поштою, а другий примірник з розпискою працівника поштового
зв'язку в отриманні пошти залишається в аеропорту призначення. Відповідальність за повне і правильне вкладення в конверт
загальних і окремих накладних покладається на підприємство
поштового зв'язку, що відправляє пошту, а за схоронність при
транспортуванні і здавання конверта з документами в пункті
призначення - на авіапідприємство. 4.12. Підготовлену до відправлення пошту разом з рейсовою
накладною і конвертом із загальними і окремими накладними
працівник поштового зв'язку здає працівнику авіапідприємства,
уповноваженому на приймання пошти. Мішки з "експрес", урядовою, міжнародною, страховою поштою і
посилки з позначкою "Обережно" та "Високоцінні" здаються і
приймаються як працівниками авіапідприємств, так і працівниками
підприємств поштового зв'язку групою окремо від іншої пошти з
поіменною перевіркою (відповідності номерів мішків до номерів,
зазначених у накладних), а також оглядом зовнішнього стану
(міцності і справності упаковки, цілості печаток, пломб і
перев'язі). Решта пошти (мішки з кореспонденцією, періодичними виданнями,
авіапосилки) приймається і здається рахуванням місць за кількістю
та видами, з переглядом справності упаковки і перев'язі. Працівник поштового зв'язку зобов'язаний отримати розписку за
здану пошту на другому примірнику рейсової накладної, де словами
зазначається кількість прийнятих речей, дата і час приймання,
посада і прізвище працівника, що прийняв пошту. Розписка
засвідчується особистим штампом працівника авіапідприємства або
штампом авіапідприємства. Копія рейсової накладної з розпискою працівника
авіапідприємства залишається на підприємстві поштового зв'язку, а
перший примірник з відміткою авіапідприємства про відправлення
пошти зберігається в аеропорту відправлення. 4.13. На місцевих авіалініях особа, відповідальна за
комерційне завантаження з боку авіапідприємства, приймає (здає)
пошту від працівника підприємства поштового зв'язку безпосередньо
біля повітряного судна. Розписка працівника авіапідприємства за
прийняту пошту може бути проставлена на третьому примірнику
загальної накладної (ф. 16а), у порядку, передбаченому пунктом
4.10. Поштові відправлення і речі, що доставлені до повітряного
судна без належного маркування, з пошкодженою упаковкою,
порушеними печатками (пломбами), обірваним перев'яззю, член
екіпажу (особа, відповідальна за завантаження з боку
авіапідприємства) до перевезення не приймає, про що робиться
відповідна відмітка в накладних (ф. 16а) і поштово-вантажному
маніфесті. Запис засвідчується підписами працівника підприємства
зв'язку і особи, відповідальної за комерційне завантаження з боку
авіапідприємства. Працівник поштового зв'язку, що приймає пошту від працівника
авіапідприємства, ставить підпис на другому примірнику загальної
накладної із зазначенням словами кількості прийнятих поштових
відправлень і речей, підпис засвідчується відбитком календарного
штемпеля підприємства поштового зв'язку, примірник загальної
накладної повертається працівнику авіапідприємства. 4.14. Пошта, що не була здана в пункті призначення з вини
авіапідприємства, досилається за призначенням першим повітряним
судном, що відлітає, з оформленням на неї виділених документів.
Така пошта досилається за рахунок авіапідприємства, з вини якого
трапилося порушення у доставленні пошти. У рейсовій (загальній)
накладній робиться позначка: "Пошта провезена. Досилається
безплатно". За відсутності в найближчий час рейсу повітряного судна
зазначена пошта, що перевозиться у межах України, за узгодженням з
підприємством зв'язку, може бути відправлена в пункти призначення
залізничним або іншим видом транспорту за рахунок
авіапідприємства, з вини якого трапилося порушення.
5. Перевезення пошти в контейнерах
5.1. Перевезення пошти може бути організовано в стандартних
контейнерах авіаційних підприємств або контейнерах підприємств
поштового зв'язку. 5.2. Перевезення пошти в контейнерах авіапідприємства може
здійснюватися під пломбою підприємства поштового зв'язку. У цьому
разі завантаження і розвантаження поштових відправлень з
контейнерів, складання накладних, адресних ярликів, опломбування
(опечатування) контейнерів здійснюються підприємством поштового
зв'язку. 5.3. Під час перевезення пошти в контейнерах авіапідприємства
під пломбою авіапідприємства завантаження і розвантаження поштових
відправлень і речей з контейнера, складання адресних ярликів,
опломбування (опечатування) здійснюються авіапідприємством.
Приймання та здавання поштових відправлень відбуваються загальним
порядком. 5.4. На кожний пункт посадки повітряного судна пошта повинна
завантажуватися в окремий контейнер. Супровідні документи на пошту
в окремому пакеті вкладаються в контейнер і прямують з поштою до
пункту призначення. 5.5. На контейнер з поштою оформляється ярлик, у якому
зазначаються: номер контейнера; найменування аеропорту і підприємства поштового зв'язку місця
відправлення; найменування аеропорту і підприємства поштового зв'язку місця
призначення; кількість місць пошти; маса пошти (нетто); маса контейнера з поштою (брутто); індекс пломби цифровий або літерний. Ярлик вкладається у кишеню контейнера для документації і
прямує з контейнером до аеропорту призначення. 5.6. Підприємство поштового зв'язку і авіапідприємство
погоджують графіки завантаження пошти в контейнери і доставляння
контейнерів з повітряних суден, що надійшли, до підприємства
поштового зв'язку. Транспортування контейнерів від підприємств
зв'язку при аеропортах до повітряних суден і назад здійснюється
силами і засобами авіапідприємств або аеропорту. 5.7. Під час перевезення пошти в контейнерах під пломбою
підприємства поштового зв'язку приймання та здача контейнерів
відбуваються за їх кількістю з перевіркою справності, наявності і
схоронності пломб (печаток) та перевіркою відповідності номерів
контейнерів і пломб із записами в супровідних документах. Відповідальність за вірогідність відомостей, внесених у
супровідні документи, несе підприємство поштового зв'язку.
Авіапідприємству надається право перевіряти ці відомості.
Розкриття контейнерів для перевірки повинно здійснюватися в
присутності працівників поштового зв'язку і оформлюватися
міжвідомчим актом. 5.8. Під час перевезення контейнерів з поштою повітряними
суднами авіапідприємство несе відповідальність за цілість пломби
(печатки) підприємства поштового зв'язку. Якщо контейнер надійшов
без пломби або з порушеною пломбою (печаткою), то працівник
авіапідприємства зобов'язаний в присутності працівників
підприємства зв'язку перевірити відповідність пошти, що надійшла,
відомостям, зазначеним у супровідних документах, стан упаковки
поштових відправлень та оформити міжвідомчий акт. У разі втрати, нестачі, псування або пошкодження пошти, що
надійшла в справному контейнері без порушень пломб (печаток)
підприємства поштового зв'язку, авіапідприємство відповідальності
не несе.
6. Спеціальні види пакування
6.1. Для забезпечення безпеки та схоронності відправлень під
час перевезення відповідно до вимог актів ВПС та технічних
інструкцій ІКАО деякі предмети та речовини потребують спеціальних
видів пакування. 6.2. Під час пакування дорогоцінних металів використовуються
міцні металеві скриньки або дерев'яні скриньки зі стінками
завтовшки не менш 1 см. Упаковка може також складатися з двох
мішків без швів, що утворюють подвійну упаковку. Під час
використання скриньок з фанери (завтовшки не менш 5 мм) вони
повинні мати залізне окантування. 6.3. Скляні або інші крихкі речі повинні бути запаковані в
міцну скриньку, заповнену відповідним захисним матеріалом, що
унеможливлює тертя або удари під час перевезення, на оболонці
скриньки та супровідних документах робиться позначка "Обережно". 6.4. Рідини та речовини, що легко переходять у рідинний стан,
повинні вміщуватися в герметичні посудини, що закупорюються. Кожна
посудина повинна вкладатися в спеціальну міцну скриньку, що
наповнюється відповідним захисним матеріалом у кількості,
достатній для вбирання рідини в разі пошкодження посудини. 6.5. Жирні речовини, що важко переходять у стан рідини, такі
як мазі, м'яке мило, смола та ін., повинні запаковуватися в
закриті ємності (полотняний мішок, пластичний матеріал та ін.), що
вкладається у скриньку з достатньо міцного матеріалу, щоб не
допустити витоку вмісту. 6.6. Сухі порошки, що фарбують, такі як аніліновий барвник та
ін., допускаються до пересилання тільки в герметично закритих
скриньках з металу, що вміщуються, у свою чергу, у міцні скриньки
з відповідним захисним матеріалом між обома упаковками. 6.7. Сухі порошки, що не фарбують, повинні вміщуватися в
міцні ємності (скриньку, мішок); ці ємності повинні також
вміщуватися в скриньку з міцного матеріалу. 6.8. Живі бджоли повинні вміщуватися в спеціальні скриньки
або коробки, конструкція яких запобігає їх пошкодженню або втраті.
До кожної посилки з бджолами відправник повинен додати ветеринарне
свідоцтво, видане ветінспекцією. На оболонці скриньки, а також на
її супровідній адресі повинен бути ярлик з чітким написом "Animaux
vivants" ("Живі тварини").
7. Порядок оформлення актів
7.1. Усі випадки порушення цих Правил і укладених на їх
основі договорів про перевезення пошти повітряними суднами
оформляються міжвідомчим актом (ф. 52), який складається відразу з
прийманням - здаванням пошти. Факти, що викладені в акті, підлягають обов'язковій перевірці
тією стороною, з вини якої відбулися порушення цих Правил або
договору. Кожна із сторін зобов'язана сприяти іншій стороні в
перевірці фактів порушень (давати потрібні відомості, надавати для
ознайомлення документи та ін.). Сторона, що проводила перевірку міжвідомчого акта,
зобов'язана повідомляти іншій стороні про її результати. Акт є підставою для встановлення суми штрафу або
відшкодування матеріальних збитків. 7.2. Міжвідомчі акти складаються для засвідчення таких
обставин: невиконання сторонами встановлених гарантованих норм
завантаження повітряних суден; затримки підприємством поштового зв'язку видачі пошти в
терміни, обумовлені договором, для завантаження повітряного судна; відміни авіарейсу або затримки вильоту повітряних суден з
початкових пунктів, припинення початого рейсу, тривалих затримок
та вимушених посадок на шляху, що викликають уповільнення
просування пошти. У цьому разі по одному примірнику міжвідомчого
акта направляється до підприємства поштового зв'язку та
авіапідприємства місця відправлення пошти для врахування при
розрахунках за перевезення пошти; виявлення нестачі поштового відправлення або речі під час
приймання пошти, що надійшла з повітряними суднами; пошкодження або несправності упаковки поштового відправлення; отримання пошти без супровідних документів або документів без
пошти; підтвердження факту засилання пошти не за місцем призначення; невідповідності фактичної маси пошти і маси, зазначеної в
супровідних документах на пошту. У цьому разі акт є підставою для
розрахунків за фактично відправлену пошту. 7.3. Міжвідомчий акт складається у чотирьох примірниках: два
примірники - для підприємства поштового зв'язку, два - для
авіапідприємства. Усі примірники акта підписуються, засвідчуються
сторонами і мають рівну юридичну силу. В акті повинні бути
зазначені дата і час його складання, а також відомості, які
свідчать про порушення договору про перевезення пошти. Акт підписується уповноваженими працівниками підприємства
поштового зв'язку і авіапідприємства, посади яких визначені в
договорах, засвідчується відбитком календарного штемпеля та
особистим штампом працівника аеропорту (штампом служби перевезень
аеропорту). Уповноважений працівник авіапідприємства або підприємства
поштового зв'язку, який не погоджується із змістом акта,
зобов'язаний підписати міжвідомчий акт з застереженням про
незгоду. Акти передаються сторонами негайно після підписання. 7.4. Під час підписання міжвідомчого акта із застереженням
начальник авіапідприємства і начальник підприємства поштового
зв'язку повинні розглянути розбіжності, що виникли, і прийняти
рішення. 7.5. Міжвідомчий акт затверджується начальником
авіапідприємства та начальником підприємства поштового зв'язку і
повинен бути засвідчений печатками підприємства поштового зв'язку
й авіапідприємства. 7.6. Начальник підприємства поштового зв'язку або
авіапідприємства, який відмовився затвердити міжвідомчий акт,
зобов'язаний в п'ятиденний термін з дня складання акта передати
іншій стороні письмове заперечення.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору