Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством культури [...]
Мінкультури України, Білорусь; Програма, Міжнародний документ від 21.07.2017
Документ 112_002-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2017
( Увага Остання подія — Припинення дії відбудеться 01.01.2022 )
 

ПРОГРАМА
співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством культури Республіки Білорусь на 2017-2021 роки

Дата підписання:

21.07.2017

Дата набрання чинності для України:

21.07.2017

Міністерство культури України та Міністерство культури Республіки Білорусь (далі - Сторони),

прагнучи зміцнювати культурні зв'язки та поглиблювати взаєморозуміння між народами обох держав,

відповідно до Угоди про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури України та Міністерством культури Республіки Бєларусь від 10 лютого 1993 року (далі - Угода)

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть безпосереднє співробітництво в усіх сферах культури і мистецтва шляхом обміну інформацією щодо проведення міжнародних фестивалів, відзначення пам'ятних дат та інших значущих подій, що відбуваються на території держав Сторін.

Стаття 2

Сторони сприятимуть участі українських та білоруських музичних колективів, окремих виконавців у міжнародних музичних конкурсах і фестивалях, які проводяться на території держав Сторін, встановленню та розвитку безпосередніх контактів у галузі музичного мистецтва між концертними організаціями і творчими спілками, обміну солістами та колективами.

Стаття 3

Сторони продовжуватимуть співробітництво в галузі народної творчості та сприятимуть налагодженню безпосередніх контактів між аматорськими колективами та будинками культури держав Сторін.

Стаття 4

Сторони відповідно до національного законодавства підтримуватимуть різні форми співробітництва у сфері забезпечення культурних потреб національних меншин.

Стаття 5

Сторони підтримуватимуть співробітництво в галузі кінематографії, у тому числі участь українських та білоруських кінематографістів, їхніх фільмів у міжнародних кінофестивалях, що проводяться на території держав Сторін, а також сприятимуть обміну інформацією в цій сфері.

Стаття 6

Сторони заохочуватимуть розвиток безпосередніх контактів між драматичними, ляльковими та іншими театрами держав Сторін шляхом сприяння організації гастролей та виступів театральних колективів і окремих виконавців, а також участі в театральних фестивалях на паритетних засадах.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть безпосереднє співробітництво між бібліотечними установами, а також між професійними об'єднаннями спеціалістів в галузі бібліотечної справи держав Сторін.

Стаття 8

Сторони сприятимуть встановленню безпосередніх контактів між навчальними закладами у сфері культури і мистецтв обох держав і реалізації спільних культурних, освітніх програм, заохочують обмін учнями, студентами, викладачами навчальних закладів у сфері культури і мистецтв та творчими колективами.

Стаття 9

Сторони сприятимуть участі науковців і фахівців у галузі культури і мистецтва у міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах, що проводяться в державах Сторін.

Стаття 10

Сторони сприятимуть розширенню та активізації співробітництва у сфері охорони культурної спадщини.

Форми співробітництва узгоджуватимуться безпосередньо між відповідними установами Сторін.

Стаття 11

Сторони в межах компетенції та відповідно до норм міжнародного права і законодавства держав Сторін вживатимуть заходи щодо запобігання незаконному ввезенню та вивезенню культурних цінностей.

Стаття 12

Сторони сприятимуть спільній участі у двосторонніх та багатосторонніх проектах зовнішньополітична ініціатива ЄС "Східне партнерство".

Стаття 13

Сторони заохочують безпосереднє співробітництво між музейними установами та професійними об'єднаннями спеціалістів у галузі музейної справи держав Сторін.

Стаття 14

Сторони домовилися, що культурний обмін в рамках Угоди буде здійснюватися відповідно до законодавства держави кожної із Сторін.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до цієї Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими Протоколами і складають її невід'ємну частину.

Стаття 16

Ця Програма набирає чинності з дати її підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

Учинено в м. Київ 21 липня 2017 року в двох примірниках, кожний українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.


За Міністерство культури України

За Міністерство культури
Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...