Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, [...]
Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План від 24.02.2016113-р
Документ 113-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2016
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 113-р
Київ

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

1. Затвердити Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (далі - Національний план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання Національного плану дій;

подання щороку до 10 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій адміністрації, Службі безпеки забезпечити виконання Національного плану дій у межах своїх повноважень.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 113-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

I. Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів

1. Оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

кількість розроблених рекомендацій з урахуванням потреб жінок у запобіганні конфліктам

1

1

1) проведення досліджень корінних причин виникнення конфліктів та їх впливу на жінок і дівчат, у тому числі стосовно ризиків гендерно-зумовленого насильства, доступу до правосуддя

Мінсоцполітики Міноборони
МВС
ДСА (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)

інші джерела

220

220


кількість впроваджених рекомендацій

100

20

20

20

20

20кількість розроблених моніторингових карток областей

25

3

5

6

6

5

2) розроблення регіональної моніторингової картки стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

Мінсоцполітики
Міноборони
МОЗ
ДСА (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

-"-

1334,8

150

269,3

323,1

323,1

269,3


кількість підготовлених пропозицій щодо включення жінок  до складу учасників миротворчих процесів

1

1

3) аналіз практик та умов забезпечення участі жінок у міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах, багатосторонніх заходах щодо протидії зовнішнім та внутрішнім безпековим викликам та загрозам

Міноборони
МЗС
Мінсоцполітики Адміністрація Держприкордонслужби
МВС
міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

150

150


кількість розроблених пропозицій

1


1
4) проведення аналізу застосування міжнародного досвіду, наявних навчальних програм з питань конфліктів, вимушеного переселення, роззброєння, демобілізації, реінтеграції, доступу до правосуддя

Мінсоцполітики Міноборони
МВС
ДСНС
МОН
СБУ (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

-"-

161,6


161,6
Разом за завданням 1


-"-

1866,4

520

430,9

323,1

323,1

269,3

2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг

кількість проведених оцінок потреб населення в умовах конфлікту,  відсотків

100

100

100

100

100

100

1) проведення оцінки потреб населення в умовах конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, наданні права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та місця проживання

обласні, Київська міська держадміністрації МОЗ
МОН
Мін’юст
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

-"-

112,5

112,5


кількість проведених оцінок потреб населення у соціальних послугах,
відсотків

100

100

100

100

100

100

2) проведення оцінки потреб населення у соціальних послугах

обласні, Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

94

27

14

15

15,5

22,5


кількість розроблених рекомендацій

25

5

5

5

5

5

3) проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок та чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних жінок, малолітніх дітей під час конфліктів та у постконфліктний період

Мінсоцполітики МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

5

5


інші джерела

2692,5

538,5

538,5

538,5

538,5

538,5


кількість впроваджених рекомендацій,  відсотків

100

20

20

20

20

20

кількість підготовлених висновків з рекомендаціями

7

31

3

4) проведення аналізу та розроблення рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

10

5
5


інші джерела

1378

300

269,5

269,5

269,5

269,5

Разом за завданням 2


місцеві бюджети

109

37

14

15

15,5

27,5інші джерела

4183

951

808

808

808

808

3. Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 1325

кількість проведених засідань регіональних міжвідомчих координаційних рад

520

104

104

104

104

104

1) активізація діяльності регіональних міжвідомчих координаційних рад з питань запобігання

обласні, Київська міська держадміністрації
кількість залучених до засідань рад суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 1325

30

30

30

30

30

30

насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325


впровадження рішень за рекомендаціями міжвідомчих координаційних рад, відсотків

100

100

100

100

100

100кількість проведених засідань

10

2

2

2

2

2

2) забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та координації між суб’єктами взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції

Мінсоцполітики Мінмолодьспорт Адміністрація Держприкордонслужби
МВС
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Міноборони
ДСНС
ДСА (за згодою) СБУ (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

101

27,7

27,7

15,2

15,2

15,2


кількість розглянутих випадків порушень,  відсотків

100

100

100

100

100

100

3) забезпечення належного реагування на випадки правопорушень, пов’язаних з гендерно-зумовленим насильством на території проведення антитерористичної операції та у регіонах з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб

МВС
Міноборони Адміністрація Держприкордонслужби Мінсоцполітики
СБУ (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
кількість реалізованих соціальних проектів

125

25

25

25

25

25

4) здійснення соціального замовлення для

обласні, Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

1087,5

261,5

260,5

171

171,5

223

кількість наданих соціальних послуг у рамках проектів

12500

2500

2500

2500

2500

2500

реалізації програм та проектів у сфері протидії гендерно- зумовленому насильству, надання допомоги постраждалим від конфліктів, забезпечення гендерної рівності під час ліквідації наслідків конфлікту

об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
Разом за завданням 3

місцеві бюджети

1087,5

261,5

260,5

171

171,5

223


інші джерела

101

27,7

27,7

15,2

15,2

15,2

4. Організація фахової підготовки кадрів

кількість розроблених навчальних програм

8

1

2

2

2

1

1) розроблення навчальних програм із впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325, гендерних аспектів вимушеного переселення, роззброєння, медіації, демобілізації, реінтеграції, доступу до правосуддя з метою їх подальшого включення до навчальних планів вищих навчальних закладів системи безпеки та оборони, а також до програм курсів підвищення кваліфікації

Міноборони
МВС
ДСНС
СБУ (за згодою) МОН Мінсоцполітики громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

97,5

97,5

кількість проведених навчань

64

13

13

13

13

12

2) проведення навчань військово-службовців, працівників правоохоронних органів, у тому числі керівного складу, щодо застосування позитивних дій у діяльності правоохоронних органів, Збройних Сил, а також з питань протидії сексуальному насильству в умовах конфліктів, порядку здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій, протидії поширенню ВІЛ/СНІДу

Міноборони
МВС
ДСНС
Адміністрація Держприкордонслужби
СБУ (за згодою)

місцеві бюджети

47,5

8,7

12,7

8,7

8,7

8,7


кількість осіб, які пройшли навчання і будуть направлені в райони проведення
антитерористичної операції, відсотків

50

10

10

10

10

10

Мінсоцполітики МОН
МОЗ
Мін’юст
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації

інші джерела

825

825

кількість проведених навчань

160

32

32

32

32

32

3) проведення навчань для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

172,2

65

26,8

30,3

21,8

28,3

кількість осіб, які пройшли навчання

4500

900

900

900

900

900

інші джерела

210

60,5

60,5

38

25,5

25,5


кількість проведених навчань

163

33

31

33

31

35

4) проведення навчань для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань надання гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

Мінсоцполітики МОН
МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

484,8

134,4

75,2

92,3

79,7

103,2

інші джерела

27,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5


-"-

125

25

25

25

25

25

5) проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів

МОН
ДСНС Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

112,1

7,1

1

2

2

100


кількість осіб, які пройшли навчання

3750

750

750

750

750

750


інші джерела

50

10

10

10

10

10


кількість жінок, які пройшли навчання та взяли участь у миротворчих заходах

150

30

30

30

30

30

6) проведення тренінгів з теорії і практики встановлення миру, примирення та участі у миротворчих процесах для жінок, які залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання конфліктних та кризових ситуацій, участі у складі миротворчого персоналу та контингенту, переговорних процесів тощо

Мінсоцполітики Міноборони
МВС
МЗС
СБУ (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

6

1

1

1,2

1,3

1,4


кількість проведених тренінгів

15

3

3

3

3

3

інші джерела

135

45

45

45Разом за завданням 4

місцеві бюджети

822,6

216,2

116,8

134,5

113,5

241,6

інші джерела

1345

1043,5

121

98,5

41

41

II. Участь жінок у встановленні миру

5. Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру,  формуванні культури миру

кількість жінок, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях,  відсотків

30

5

10

15

20

30

1) забезпечення участі жінок у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки

Міноборони
МВС
МЗС
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
кількість жінок у переговорних групах, відсотків

30

10

15

20

25

30

2) забезпечення участі жінок у міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах, багатосторонніх заходах щодо протидії зовнішнім та внутрішнім безпековим викликам та загрозам

МЗС
Міноборони
МВС
ДСНС
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
кількість жінок на керівних посадах у військово-цивільних адміністраціях,  відсотків

50

50

50

50

50

50

3) забезпечення участі жінок у роботі військово-цивільних адміністрацій, утворених на території Донецької та Луганської областей

Міноборони
СБУ (за згодою)
Донецька, Луганська обласні держадміністраціїкількість жінок у моніторингових місіях, відсотків

30

10

15

20

25

30

4) забезпечення участі жінок у моніторингових місіях та міжнародних безпекових організаціях

Міноборони
МВС
МЗС
обласні, Київська міська  держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)
кількість жінок, представлених у секторі безпеки, оборони та силових структурах,  відсотків

10

2

2

2

2

2

5) розширення представництва жінок у секторі безпеки та оборони, силових структурах шляхом впровадження позитивних дій з використанням міжнародного досвіду

Міноборони
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
СБУ (за згодою) Мінсоцполітики ДСНС
кількість розроблених та впроваджених планів позитивних дій

5

1

1

1

1

1


кількість розробленої продукції

1


1
6) розроблення тематичних програм та соціальної реклами для розміщення у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів

Мінсоцполітики
МІП
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

98


98

інші джерела

685

585

25

25

25

25


кількість проведених заходів

1646

330

329

329

329

329

7) поширення тематичних програм та соціальної реклами у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів

обласні, Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

800,1

213,3

140,2

145,6

151,3

149,7

Разом за завданням 5

державний бюджет

98


98
місцеві бюджети

800,1

213,3

140,2

145,6

151,3

149,7

інші джерела

685

585

25

25

25

25

III. Запобігання конфліктам та насильству

6. Підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки під час перебування в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих територіях

кількість проведених заходів

75

15

15

15

15

15

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо забезпечення особистої та колективної безпеки населення на територіях, де відбуваються або відбувалися воєнні дії, навчання заходам безпеки з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

Мінсоцполітики Міноборони
МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

133

17

26

29

30

31

кількість осіб, які брали участь у заходах

580

116

116

116

116

116

інші джерела

61,5

15,5

15,5

15,5

7

8

Разом за завданням 6


місцеві бюджети

133

17

26

29

30

31інші джерела

61,5

15,5

15,5

15,5

7

8

7. Запобігання та протидія насильству щодо жінок

кількість розроблених нормативно-правових актів

5

1

1

1

1

1

1) удосконалення законодавства з питань попередження та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства із врахування потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
ДСНС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
МОЗ

інші джерела

10

10


кількість виробленої продукції

4


1

1

1

1

2) виготовлення просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період

Мінсоцполітики Мінмолодьспорт
МІП
МОН
Міноборони
МВС
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)

державний бюджет

280


70

70

70

70


кількість проведених кампаній

268

53

54

52

53

56

3) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно-

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

299,7

59,2

60,6

57

59,4

63,5


кількість осіб, охоплених кампаніями, тис.

113

15

25

20

28

25


інші джерела

160

32

32

32

32

32


кількість повідомлень громадян про випадки гендерно-зумовленого насильства,  відсотків

15

1

3

6

10

15

зумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству


кількість проведених навчань

23

7

6

4

3

2

4) проведення навчань для представників засобів масової інформації та мас-медіа щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру та протидії гендерно-зумовленому насильству

Мінсоцполітики
МІП
обласні, Київська міська держадміністрації громадські  об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

29,8

13,9

9,9


6кількість осіб, які пройшли навчання

440

140

120

80

60

40

інші джерела

100

20

20

20

20

20


кількість осіб, які брали участь у заходах

456480

92000

91220

91220

91020

91020

5) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності,
протидії конфліктам

Мінсоцполітики Мінмолодьспорт МОН
МІП
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

494,7

98,8

100,1

104,1

94,1

97,6


кількість проведених тренінгів, семінарів, акцій, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій

1077

248

209

208

206

206

інші джерела

177,5

33,5

35,5

35,5

35,5

37,5


кількість проведених зустрічей

15

3

3

3

3

3

6) залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

100

20

20

20

20

20


кількість осіб, які взяли участь у зустрічах

1450

150

250

300

350

400

інші джерела

500

500
Разом за завданням 7


державний бюджет

280


70

70

70

70


місцеві бюджети

924,2

191,9

190,6

181,1

179,5

181,1


інші джерела

947,5

595,5

87,5

87,5

87,5

89,5

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу)

кількість розроблених планів спеціальних заходів та їх виконання

5

1

1

1

1

1

1) забезпечення здійснення спеціальних заходів для захисту жінок і дівчат від сексуального насильства в умовах конфліктів

МВС
ДСА (за згодою) Міноборони
СБУ (за згодою)
кількість запроваджених  механізмів направлення до суб’єктів надання допомоги осіб, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають у районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих територіях

1

1

2) удосконалення та впровадження ефективного механізму направлення до суб’єктів надання допомоги жінок і дівчат, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства

Мінсоцполітики МВС
Міноборони
СБУ (за згодою) МОН
МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

інші джерела

50

50


кількість кримінальних справ

кількість осіб, засуджених за злочини3) проведення кримінального розслідування та переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів щодо жінок і дівчат, які стали жертвами насильства

МВС
ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України СБУ (за згодою)


4) удосконалення механізму звітності про випадки сексуального насильства

МВС
кількість сформованих баз даних

1

1

5) формування та оновлення бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту  і

Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації
кількість осіб, охоплених інформаційними послугами, тис.

125

25

25

25

25

25

підтримки жертв гендерно-зумовленого насильства та інформування про допомогу, яку можна в них отримати


кількість осіб, охоплених інформаційними послугами

96100

19800

19200

18200

19700

19200

6) розроблення та розповсюдження методичних матеріалів, пов’язаних із захистом та наданням допомоги постраждалим від конфліктів з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих територіях

Мінсоцполітики ДСНС
Адміністрація Держприкордонслужби
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

322,5

74

61

57

69,5

61
інші джерела

110

22

22

22

22

22
Разом за завданням 8

місцеві бюджети

322,5

74

61

57

69,5

61

інші джерела

160

72

22

22

22

22

V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів

9. Створення системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів

кількість розроблених програм

2

1

1
1) розроблення та впровадження програм реабілітації та реінтеграції осіб, які постраждали від конфліктів та насильства, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей із врахуванням потреб жінок і дівчат

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

10

6

1

1

1

1

інші джерела

10

2

2

2

2

2


кількість осіб, яким  надано допомогу

9950

1820

1870

2020

2070

2170

2) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно-зумовленого насильства, зокрема сексуального

Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

87

18

17,5

17

17

17,5


інші джерела

120

24

24

24

24

24


кількість осіб, у тому числі жінок, яким надано допомогу

2950

420

470

620

670

770

3) забезпечення надання комплексної допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на базі діючої мережі закладів, установ та організацій, які працюють у цій сфері

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за

місцеві бюджети

37,61

7,29

8

8

8,5

5,82інші джерела

50

10

10

10

10

10


кількість осіб, у тому числі жінок і дівчат, які скористалися послугами

2050

245

325

490

490

500

4) підтримка жіночих ініціативних груп, проведення груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

23,5

3

3

8

4,5

5


кількість жіночих ініціативних груп

29

4

5

7

6

7

інші джерела

67,5

22,5

22,5

22,5
кількість наданих послуг

6250

1250

1250

1250

1250

1250

5) надання медичних, освітніх послуг з питань репродуктивного здоров’я жінкам, які постраждали від конфліктів

обласні, Київська міська держадміністрації МОЗ
МОН
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

10

1,5

1,5

2

2

3


кількість осіб, які отримали послуги

1400

165

215

270

320

430

інші джерела

50

10

10

10

10

10

Разом за завданням 9

місцеві бюджети

168,11

35,79

31

36

33

32,32


інші джерела

297,5

68,5

68,5

68,5

46

46

VI. Моніторинг впровадження  Національного плану дій  з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

10. Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

кількість розроблених переліків індикаторів для оцінки ефективності зазначеного Національного плану дій

5

1

1

1

1

1

1) утворення та забезпечення роботи міжвідомчої робочої групи з питань визначення переліку показників для оцінки ефективності Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
наукові установи громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

-"-

50

10

10

10

10

10


кількість розроблених уніфікованих форматів аналітичних звітів

1

1

2) розроблення уніфікованих форматів та методологічних матеріалів для підготовки аналітичних звітів для центральних та місцевих органів виконавчої влади

-"-

-"-

22,5

22,5


кількість підготовлених державних доповідей та рекомендацій

2


11

3) підготовка та оприлюднення державної доповіді про впровадження зазначеного Національного плану дій

Мінсоцполітики Мінмолодьспорт Адміністрація Держприкордонслужби
МВС
МЗС
МОЗ
Міноборони
ДСНС
ДСА (за згодою)
СБУ (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

102


5151місцеві бюджети

78,5

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7


кількість підготовлених регіональних доповідей

15

3

3

3

3

3


інші джерела

50

10

10

10

10

10


кількість розроблених рекомендації

3600

1000

13001300

4) проведення опитування жінок, постраждалих від конфліктів, представників громадських організацій, які надають допомогу, волонтерів

обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

15,5

3

6,26,3


кількість розроблених рекомендацій з удосконалення зазначеного Національного плану дій

1000


1000
5) проведення вибіркового моніторингу впровадження в регіонах зазначеного Національного плану дій

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
МОН
Міноборони
обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

12

12


інші джерела

200

200


кількість проведених досліджень

1


1
6) проведення досліджень, спрямованих на відслідковування змін, тенденцій та впливу на ситуацію у суспільстві

Мінсоцполітики
Національна академія наук (за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

112,5


112,5
Разом за завданням 10

державний бюджет

102


5151


місцеві бюджети

106

30,7

21,9

15,7

15,7

22


інші джерела

435

242,5

132,5

20

20

20

Усього за Національним планом дійу тому числі

державний бюджет

480


219

70

70

121


місцеві бюджети

4473,01

1077,39

862

784,9

779,5

969,22


інші джерела

10081,9

4121,2

1738,6

1483,3

1394,8

1344

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »