Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності ____________

Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

I. Цикл загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Особи, які працюють за сумісництвом
II. Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Особи, які працюють за сумісництвом
__________
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

3. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності _______________

Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Категорія, педагогічне звання (в разі наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

I. Цикл загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Особи, які працюють за сумісництвом
II. Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Особи, які працюють за сумісництвом
__________
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

4. Якісний склад випускової кафедри __________________ із спеціальності* ___________________

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для суміс ників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)Особи, які працюють за сумісництвом
__________
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

5. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії ________________ із спеціальності* _________________

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Категорія, педагогічне звання (в разі наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)Особи, які працюють за сумісництвом
__________
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) комісій, подається інформація про кожну комісію окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

6. Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) із спеціальності* _________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, категорія, педагогічне звання

Педагогічний (науково-педагогічний) стаж (повних років)

Інформація про попередню роботу (період (років), найменування організації, займана посада)

Примітка (з якого часу працює у закладі освіти за основним місцем роботи або сумісництвом)__________
* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр або предметних (циклових) комісій, подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову кожної комісії.Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів

строк дії договору оренди (з _____ по ______)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

про відповідність санітарним нормам

про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

про відповідність нормам з охорони праці2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього


у тому числі:


приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)


комп’ютерні лабораторії


спортивні зали

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

3.

Службові приміщення

4.

Бібліотека


у тому числі читальні зали

5.

Гуртожитки

6.

Їдальні, буфети

7.

Профілакторії, бази відпочинку

8.

Медичні пункти

9.

Інші


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору