Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови, Форма типового документа [...] від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава 347-2018-п
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »  

__________
* Зазначаються навчальні дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.Додаток 20
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Забезпечення планами семінарських та практичних занять

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність
(“+”, “-” або немає потреби)

планів семінарських занять

планів практичних занять

2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування практики

Семестр,
в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практики
(“+” або “-”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії)


Додаток 21
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Відомості про наявність бібліотеки*

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Обсяг фонду (найменувань/ примірників)

1.

Бібліотека
2.

Електронна бібліотека
3.

Інтернет
4.

Періодичні видання
5.

Інші
2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

__________
* Відомості зазначаються тільки для первинної професійної підготовки.
** Для електронних підручників не зазначається.Додаток 22
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти __________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _________

Код та найменування професії (групи професій) ___________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього (у разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


4.

Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі)


5.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


6.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)


7.

Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників


8.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)


10.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)Додаток 23
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти __________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) __________

Код та найменування професії (групи професій) ___________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)


4.

Наявність навчального плану з пояснювальною запискою, затвердженого в установленому порядку


5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльностіДодаток 24
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування закладу освіти ______________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________

Код та найменування професії (групи професій) _______________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)


4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)


6.

Освітня/професійна програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність


7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності


10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності


11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)


12.

Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально


13.

Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітньої/професійної програми та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання


14.

Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріальноДодаток 25
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти _______________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________

Код та найменування професії (групи професій) ________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)


4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)


6.

Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність


7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності


10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності


11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)


12.

Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)


13.

Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріальноДодаток 26
до Ліцензійних умов

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) (відсотків)

1.

Забезпеченість викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану

100

2.

Відповідність базової фахової освіти педагогічних працівників

100

3.

Забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію

25

4.

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання

100

5.

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою

100

6.

Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації

100

__________
Примітка.


У пункті 2 відповідність базової фахової освіти педагогічного працівника визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або проходженням відповідного педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців.Додаток 27
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1.

Забезпеченість майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних програм (відсотків)

100

2.

Наявність соціально-побутової інфраструктури:гуртожитку

+


спортивного залу

+


стадіону або спортивного майданчика

+


медичного пункту

+


пунктів громадського харчування

+

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »