Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови, Форма типового документа [...] від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, перша редакція — Прийняття від 30.12.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8
« попередня сторінканаступна сторінка »  

2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1.

Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту

+

2.

Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

+

3.

Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

4.

Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (відсотків):наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100


наявність методичних вказівок до тематичного та вихідного контролю

100

5.

Забезпеченість програмами всіх видів практик (відсотків)

100

6.

Наявність методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації

+

7.

Дидактичне забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом

+

8.

Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів

+

3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1.

Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями (відсотків)

100

2.

Наявність бібліотеки

+

3.

Наявність власного читального залу (для первинної професійної підготовки)

+

__________
Примітка.


Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.Додаток 28
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освітиДодаток 29
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за сумісництвом
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Особи, які працюють за сумісництвом


Додаток 30
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди (з _____ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби


Додаток 31
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека

2.

Книгосховище

3.

Зал для видачі літератури

4.

Читальний зал

5.

Електронна бібліотека

6.

Інтернет

7.

Інше

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично


Додаток 32
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _____________________________

Вид освітньої діяльності __________________________________

Рівень освітньої діяльності ________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


4.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці


5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня


6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня


7.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня


8.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня


9.

Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)Додаток 33
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти ______________________________

Вид освітньої діяльності ___________________________________

Рівень освітньої діяльності _________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі збільшення ліцензованого обсягу)


2.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці


4.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня


6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівняДодаток 34
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освітиДодаток 35
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Працівники закладу освіти

Необхідно (осіб)

Фактично(осіб)

Відсоток потреби

1.

Працівники, усього
2.

Педагогічні працівники, усього

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

працюють у закладі освіти за сумісництвом
3.

Медичні працівники (в разі наявності), усього

у тому числі ті, що мають відповідну освіту
  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8
« попередня сторінканаступна сторінка »