Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 11.11.20091249
Документ 1249-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава 294-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 листопада 2009 р. N 1249
Київ
Про затвердження
Державної цільової соціально-економічної
програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2017 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 366 ( 366-2011-п ) від 06.04.2011
N 618 ( 618-2011-п ) від 09.06.2011
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціально-економічну програму
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі -
Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства і Міністерству фінансів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою
завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та затвердити регіональні програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати
замовникам (забудовникам) земельні ділянки для будівництва
доступного житла.
6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства подавати щороку до 15 березня
Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1249
ДЕРЖАВНА
ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
будівництва (придбання) доступного житла
на 2010-2017 роки

Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства,
житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового
ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки
будівництва (придбання) доступного житла.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Оптимальним способом розв'язання проблеми є встановлення
нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на
будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності.
При цьому передбачається здійснення поступового переходу від
безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок
власних коштів за умови надання державної підтримки.
Для окремих категорій громадян, що мають право на безоплатне
отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.
Розв'язати проблему можливо шляхом:
розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для
будівництва (придбання) житла, що передбачає накопичення
громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних
банківських депозитних рахунках для одержання кредиту;
удосконалення механізму державної підтримки будівництва
(придбання) доступного житла;
подальшого розвитку системи іпотечного житлового
кредитування;
будівництва доступного житла.
Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання
щодо:
посилення захисту прав власників іпотечних облігацій,
розроблення додаткового механізму забезпечення виконання банками
або небанківськими фінансовими установами функцій з управління
іпотечним покриттям;
зменшення обсягу витрат, пов'язаних з оформленням документів,
що підтверджують перехід права власності на житло, та наданням
іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;
збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на
іпотечне житлове кредитування із застосуванням
фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва
(придбання) доступного житла;
організаційного забезпечення будівництва доступного житла,
зокрема:
- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними,
конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають
параметрам такого житла;
- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають
економічним і енергозберігаючим вимогам;
- раціонального використання земель шляхом оптимізації
щільності забудови;
- створення при місцевих органах містобудування та
архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для
масового застосування;
- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;
- проведення реконструкції житлових будинків перших масових
серій, а також будівель нежитлового призначення, що належать до
сфери управління Міноборони і МВС;
- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;
забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:
- удосконалення виробничої бази індустріального житлового
будівництва з урахуванням потреби у створенні нових
архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних
конструкцій;
- збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних
та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного
забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної
економічності та надійності, інших будівельних виробів і
матеріалів.
Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного
житла проводиться на конкурсних засадах.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій
громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 3.
Програма виконується трьома етапами.
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної
підтримки будівництва (придбання) доступного житла;
апробація механізму фінансування будівництва доступного
житла, передбаченого Програмою, шляхом реалізації пілотних
проектів;
здійснення заходів з подолання наслідків світової фінансової
кризи у житловому будівництві.
На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається:
впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок
і планування територій для будівництва доступного житла;
проведення реконструкції житлових будинків перших масових
серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери
управління Міноборони і МВС, модернізація об'єктів комунальної
(соціальної) інфраструктури;
будівництво доступного житла;
формування матеріально-технічної бази житлового будівництва
на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та
технічних рішень.
На третьому етапі (2015-2017 роки) планується впровадження
нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки
будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість
збільшити обсяг такого будівництва.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити житлом 265,8 тис. сімей шляхом будівництва
16,6 млн. кв. метрів його загальної площі;
впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної
підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності
використання державних коштів;
побудувати службове житло для тих категорій громадян, що
мають право на користування таким житлом;
створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної
галузі, збереження робочих місць.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі
власних коштів громадян.
Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми
необхідні кошти в сумі 88499,75 млн. гривень без урахування
щорічної інфляції. Прогнозний розрахунок вартості будівництва
(придбання) житла на 2010-2017 роки у розрізі регіонів наведено у
додатку 5.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціально-економічної
програми будівництва (придбання) доступного
житла на 2010-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1406 ( 1406-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2896).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1249.
3. Державний замовник - Мінрегіон. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
4. Керівник Програми - заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
5. Виконавці заходів Програми: Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінсоцполітики, Міноборони, Мінагрополітики, МНС, МВС, СБУ,
Управління державної охорони, Адміністрація Держприкордонслужби,
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, ДКА, Національна академія наук, Мін'юст,
Мінінфраструктури, МОНмолодьспорт, Держземагентство,
Нацдержслужба, Держмитслужба, ДСА, Державна спеціалізована
фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву", Державна іпотечна установа, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 618
( 618-2011-п ) від 09.06.2011, N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від
28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 294
( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }
6. Строк виконання: 2010-2017 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування,|-------------------------------------------------------------| | |млн. гривень | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |------------+-------------+-------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------| |Державний | 23234,8 |1028,15|1150,55|1967,3|2293,3|2987,6 |3911,9 |4520,1 |5375,9 | |бюджет | | | | | | | | | | |------------+-------------+-------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------| |Місцеві | 5442,8 | 5,2 | 258,3 |477,9 |559,3 | 732,8 | 963,8 |1115,8 |1329,7 | |бюджети | | | | | | | | | | |------------+-------------+-------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------| |Інші джерела| 59822,15 | 53,85 |2807,4 |5399,7|6264,6|8103,4 |10557,3|12178,4|14457,5| |------------+-------------+-------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------| |Усього | 88499,75 |1087,2 |4216,25|7844,9|9117,2|11823,8| 15433 |17814,3|21163,1| ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової
соціально-економічної програми
будівництва (придбання) доступного
житла на 2010-2017 роки

I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення
------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Відповідальні за | Джерела |Прогнозний|У тому числі | | завдання | заходу | виконання |фінансування| обсяг | за роками | | | | |(державний, |фінансових|-------------| | | | | місцевий | ресурсів | 2010 | 2011 | | | | |бюджет, інші| для | | | | | | | джерела) |виконання | | | | | | | |завдання, | | | | | | | | млн. | | | | | | | | гривень | | | |----------------+--------------+------------------+------------+----------+------+------| |1. Нормативно- |удосконалення |Мінрегіон | | | | | |правове |механізму | | | | | | |забезпечення |державної | | | | | | |будівництва |підтримки | | | | | | |(придбання) |будівництва | | | | | | |доступного |(придбання) | | | | | | |житла |доступного | | | | | | | |житла | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |розроблення | - " - | | | | | | |механізму | | | | | | | |накопичення | | | | | | | |громадянами | | | | | | | |індивідуальних| | | | | | | |цільових | | | | | | | |внесків на | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | |банківських | | | | | | | |депозитних | | | | | | | |рахунках для | | | | | | | |одержання | | | | | | | |кредиту | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |підготовка |Мінрегіон | | | | | | |рекомендацій | | | | | | | |щодо відбору | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | |мають право на| | | | | | | |надання | | | | | | | |державної | | | | | | | |підтримки для | | | | | | | |будівництва | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |розроблення | - " - | | | | | | |порядку | | | | | | | |формування та | | | | | | | |ведення | | | | | | | |єдиного | | | | | | | |реєстру | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | |потребують | | | | | | | |поліпшення | | | | | | | |житлових умов | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | |законодавства | | | | | | | |та перебувають| | | | | | | |на квартирному| | | | | | | |обліку | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |внесення змін |Мінрегіон | державний | 0,3 | 0,2 | 0,1 | | |до Державних | | бюджет | | | | | |будівельних | | | | | | | |норм з | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | |архітектурно- | | | | | | | |планувальних, | | | | | | | |конструктивних| | | | | | | |та технічних | | | | | | | |рішень, | | | | | | | |санітарно- | | | | | | | |гігієнічних | | | | | | | |вимог до | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |підготовка | | | | | | | |пропозицій | | | | | | | |стосовно | | | | | | | |внесення змін | | | | | | | |до актів | | | | | | | |законодавства | | | | | | | |з метою | | | | | | | |здешевлення | | | | | | | |вартості | | | | | | | |будівництва | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла, зокрема| | | | | | | |щодо: | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |цільового |органи місцевого | | | | | | |виділення |самоврядування | | | | | | |земельних | | | | | | | |ділянок для | | | | | | | |будівництва | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |звільнення | - " - | | | | | | |замовника | | | | | | | |(забудовника),| | | | | | | |що здійснює | | | | | | | |будівництво | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла, від | | | | | | | |сплати внесків| | | | | | | |на розвиток | | | | | | | |інженерної, | | | | | | | |транспортної, | | | | | | | |соціальної | | | | | | | |інфраструктури| | | | | | | |населених | | | | | | | |пунктів та | | | | | | | |передачі | | | | | | | |місцевим | | | | | | | |органам влади | | | | | | | |частини | | | | | | | |збудованого | | | | | | | |житла | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |спрощення |Мінрегіон, | | | | | | |дозвільних |Рада міністрів | | | | | | |процедур щодо |Автономної | | | | | | |будівництва |Республіки Крим, | | | | | | |доступного |обласні, Київська | | | | | | |житла |та Севастопольська| | | | | | | |міські | | | | | | | |держадміністрації,| | | | | | | |органи місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | | | |----------------+--------------+------------------+------------+----------+------+------| |2. Організаційне|формування |Мінрегіон, | державний | 11,6 |11,35 | 0,25 | |забезпечення |Єдиного | | бюджет | | | | |будівництва |державного |Рада міністрів | | | | | |(придбання) |реєстру |Автономної | | | | | |доступного |громадян, які |Республіки Крим, | | | | | |житла |потребують |обласні, Київська | | | | | | |поліпшення |та Севастопольська| | | | | | |житлових умов |міські | | | | | | |відповідно до |держадміністрації | | | | | | |законодавства | | | | | | | |та перебувають| | | | | | | |на квартирному| | | | | | | |обліку | | | | | | | |--------------+------------------+------------+----------+------+------| | |здійснення |Мінрегіон | | | | | | |контролю за | | | | | | | |дотриманням | | | | | | | |архітектурно- | | | | | | | |планувальних, | | | | | | | |конструктивних| | | | | | | |та технічних | | | | | | | |рішень, | | | | | | | |санітарно- | | | | | | | |гігієнічних | | | | | | | |вимог, | | | | | | | |передбачених | | | | | | | |Державними | | | | | | | |будівельними | | | | | | | |нормами для | | | | | | | |доступного | | | | | | | |житла | | | | | | |----------------+--------------+------------------+------------+----------+------+------| |3. Забезпечення |формування |Мінрегіон, | | | | | |концентрації |реєстру |Рада міністрів | | | | | |матеріальних |об'єктів |Автономної | | | | | |та фінансових |незавершеного |Республіки Крим, | | | | | |ресурсів, |житлового |обласні, Київська | | | | | |необхідних |будівництва |та Севастопольська| | | | | |для добудови | |міські | | | | | |об'єктів | |держадміністрації | | | | | |незавершеного | | | | | | | |житлового | | | | | | | |будівництва з | | | | | | | |метою | | | | | | | |використання | | | | | | | |їх як | | | | | | | |доступне | | | | | | | |житло | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------+------------------+------------+----------+------+------| |4. Забезпечення |організаційно-| - " - | | | | | |реалізації в |методичне | | | | | | |кожному |супроводження | | | | | | |регіоні |пілотних | | | | | | |пілотних |проектів | | | | | | |проектів |доступного | | | | | | |будівництва |житла | | | | | | |доступного |--------------+------------------+------------+----------+------+------| |житла |впровадження |Мінрегіон, | - " - | 989,75 |989,75| | | |механізму |Мінфін, | | | | | | |будівництва |Мінекономрозвитку,| | | | | | |доступного |Рада міністрів | | | | | | |житла за умови|Автономної | | | | | | |надання |Республіки Крим, | | | | | | |державної |обласні, Київська | | | | | | |підтримки |та Севастопольська| | | | | | | |міські | | | | | | | |держадміністрації | | | | | |----------------+--------------+------------------+------------+----------+------+------| |Разом за | | | - " - | 1001,65 | | | |розділом I | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян*
_______________
* Вартість 1 кв. метра загальної площі житла становить
5267 гривень.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 366
( 366-2011-п ) від 06.04.2011, N 1390 ( 1390-2011-п ) від
28.12.2011 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »