Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 08.12.20101255
Документ 1255-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.03.2015, підстава 97-2015-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2010 р. № 1255
Київ

Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1169 від 16.11.2011
№ 66 від 14.01.2013
№ 97 від 11.03.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. № 1255

ПОЛОЖЕННЯ
про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

{У тексті Положення слово "Укрнацпроект" в усіх відмінках замінено словом "Держінвестпроект" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1169 від 16.11.2011}

1. Це Положення визначає процедуру підготовки і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

національний проект - проект із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, що має стратегічно важливе значення для забезпечення технологічного оновлення та розвитку базових галузей реального сектору економіки, розвитку регіону, розв'язання соціальних проблем, а також впливає на покращення якості життя громадян України, а також внесений до переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (далі - перелік проектів) та до Державного реєстру національних проектів;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 від 16.11.2011, № 66 від 14.01.2013}

попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту - документ, в якому визначені можливості реалізації національного проекту, його економічної доцільності та рентабельності.

3. Забезпечення реалізації національних проектів здійснюється Держінвестпроектом.

4. Державна підтримка для реалізації національних проектів може надаватися, зокрема, у формі:

співфінансування з державного та/або місцевих бюджетів;

державних і місцевих гарантій відповідно до законодавства з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами, залученими суб’єктами господарювання.

Реалізація національних проектів може здійснюватися на умовах державно-приватного партнерства.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

5. Національні проекти фінансуються за рахунок:

коштів приватних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитних ресурсів та інших джерел;

коштів державного та місцевих бюджетів.

6. Перелік проектів готується Держінвестпроектом та затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 97 від 11.03.2015}

7. Держінвестпроект на підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку проектів забезпечує включення національного проекту та його складових до Державного реєстру національних проектів та розроблення відповідного попереднього техніко-економічного обґрунтування за рахунок коштів державного бюджету та подає його для затвердження Кабінету Міністрів України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1169 від 16.11.2011}

8. Розгляд та затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця з дати подання його Держінвестпроектом.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

9. Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту містить такі основні розділи та інформацію:

резюме проекту (короткий виклад суті основних питань);

аналіз ринку, концепцію маркетингу, план продажів;

опис продукту;

план реалізації проекту;

фінансовий аналіз та обсяги інвестицій;

висновки.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту є невід'ємною частиною техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

10. У рішенні Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту зазначається форма державної підтримки (у разі її надання).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

11. Після затвердження Кабінетом Міністрів України попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту Держінвестпроект:

звертається у разі потреби до органів місцевого самоврядування або Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань надання гарантій або інших форм підтримки національному проекту, якщо зазначені питання належать до повноважень таких органів;

здійснює згідно із законодавством вибір інвестора для реалізації національного проекту та укладає з ним відповідний договір. У разі надання державної підтримки пропозиції щодо вибору інвестора та укладення з ним відповідного договору погоджуються з Кабінетом Міністрів України;

{Абзац третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

забезпечує розроблення та погодження з уповноваженими державними органами проектної документації щодо національного проекту.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

Замовником розроблення проектної документації виступає Держінвестпроект або державне підприємство, яке належить до сфери управління Держінвестпроекту і утворене з метою забезпечення реалізації національних проектів, або інша особа, визначена в порядку, встановленому законодавством.

{Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

У разі надання державної підтримки для реалізації національного проекту вибір розробника проектної документації здійснюється замовником на конкурсній основі.

{Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

Розроблення проектної документації здійснюється за рахунок передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету або коштів інвесторів.

{Абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

Проектна документація погоджується з визначеним інвестором.

{Абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

12. Строк підготовки національного проекту до реалізації не повинен перевищувати 12 місяців з дати набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

13. Ініціювання, підготовка та реалізація національних проектів, що фінансуються за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, здійснюються згідно з Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025).

14. Держінвестпроект здійснює координацію реалізації національного проекту та забезпечує проведення технічного нагляду за ходом його реалізації.

15. Держінвестпроект проводить моніторинг та оцінку:

реалізації національного проекту на всіх етапах;

соціально-економічного ефекту реалізованого національного проекту протягом строку окупності проекту, але не менше ніж протягом трьох років з моменту початку його реалізації.

16. За результатами моніторингу та оцінки реалізації національного проекту Держінвестпроект подає до Кабінету Міністрів України відповідний щоквартальний звіт та оприлюднює його на веб-сайті Держінвестпроекту.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...