Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 08.12.20101255
Документ 1255-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.02.2013, підстава 66-2013-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2010 р. № 1255
Київ

Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1169 від 16.11.2011
№ 66 від 14.01.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. № 1255

ПОЛОЖЕННЯ
про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

{У тексті Положення слово "Укрнацпроект" в усіх відмінках замінено словом "Держінвестпроект" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1169 від 16.11.2011}

1. Це Положення визначає процедуру підготовки і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

національний проект - проект із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, що має стратегічно важливе значення для забезпечення технологічного оновлення та розвитку базових галузей реального сектору економіки, розвитку регіону, розв'язання соціальних проблем, а також впливає на покращення якості життя громадян України, а також внесений до переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (далі - перелік проектів) та до Державного реєстру національних проектів;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 від 16.11.2011, № 66 від 14.01.2013}

попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту - документ, в якому визначені можливості реалізації національного проекту, його економічної доцільності та рентабельності.

3. Забезпечення реалізації національних проектів здійснюється Держінвестпроектом.

4. Державна підтримка для реалізації національних проектів може надаватися, зокрема, у формі:

співфінансування з державного та/або місцевих бюджетів;

державних і місцевих гарантій відповідно до законодавства з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами, залученими суб’єктами господарювання.

Реалізація національних проектів може здійснюватися на умовах державно-приватного партнерства.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

5. Національні проекти фінансуються за рахунок:

коштів приватних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитних ресурсів та інших джерел;

коштів державного та місцевих бюджетів.

6. Перелік проектів готується Держінвестпроектом з урахуванням висновків і рекомендацій Комітету економічних реформ та затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Держінвестпроект на підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку проектів забезпечує включення національного проекту та його складових до Державного реєстру національних проектів та розроблення відповідного попереднього техніко-економічного обґрунтування за рахунок коштів державного бюджету та подає його для затвердження Кабінету Міністрів України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1169 від 16.11.2011}

8. Розгляд та затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця з дати подання його Держінвестпроектом.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

9. Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту містить такі основні розділи та інформацію:

резюме проекту (короткий виклад суті основних питань);

аналіз ринку, концепцію маркетингу, план продажів;

опис продукту;

план реалізації проекту;

фінансовий аналіз та обсяги інвестицій;

висновки.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту є невід'ємною частиною техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

10. У рішенні Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту зазначається форма державної підтримки (у разі її надання).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

11. Після затвердження Кабінетом Міністрів України попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту Держінвестпроект:

звертається у разі потреби до органів місцевого самоврядування або Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань надання гарантій або інших форм підтримки національному проекту, якщо зазначені питання належать до повноважень таких органів;

здійснює згідно із законодавством вибір інвестора для реалізації національного проекту та укладає з ним відповідний договір. У разі надання державної підтримки пропозиції щодо вибору інвестора та укладення з ним відповідного договору погоджуються з Кабінетом Міністрів України;

{Абзац третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

забезпечує розроблення та погодження з уповноваженими державними органами проектної документації щодо національного проекту.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

Замовником розроблення проектної документації виступає Держінвестпроект або державне підприємство, яке належить до сфери управління Держінвестпроекту і утворене з метою забезпечення реалізації національних проектів, або інша особа, визначена в порядку, встановленому законодавством.

{Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

У разі надання державної підтримки для реалізації національного проекту вибір розробника проектної документації здійснюється замовником на конкурсній основі.

{Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 66 від 14.01.2013}

Розроблення проектної документації здійснюється за рахунок передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету або коштів інвесторів.

{Абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

Проектна документація погоджується з визначеним інвестором.

{Абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 14.01.2013}

12. Строк підготовки національного проекту до реалізації не повинен перевищувати 12 місяців з дати набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

13. Ініціювання, підготовка та реалізація національних проектів, що фінансуються за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, здійснюються згідно з Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025).

14. Держінвестпроект здійснює координацію реалізації національного проекту та забезпечує проведення технічного нагляду за ходом його реалізації.

15. Держінвестпроект проводить моніторинг та оцінку:

реалізації національного проекту на всіх етапах;

соціально-економічного ефекту реалізованого національного проекту протягом строку окупності проекту, але не менше ніж протягом трьох років з моменту початку його реалізації.

16. За результатами моніторингу та оцінки реалізації національного проекту Держінвестпроект подає до Кабінету Міністрів України відповідний щоквартальний звіт та оприлюднює його на веб-сайті Держінвестпроекту.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...