Документ 1279-97-п, поточна редакція — Редакція від 05.08.2016, підстава 482-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1279
Київ
Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2274 ( 2274-99-п ) від 11.12.99
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010
N 259 ( 259-2011-п ) від 17.03.2011
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 938 ( 938-2013-п ) від 11.12.2013
N 918 ( 918-2015-п ) від 11.11.2015
N 482 ( 482-2016-п ) від 22.07.2016 }

З метою подальшого вдосконалення визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розміри втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню,
визначаються за нормативами згідно з додатком.
2. Затвердити Порядок визначення втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
(додається).
3. Взяти до відома, що звільнення громадян та юридичних осіб
від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва здійснюється у випадках, визначених
статтею 208 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

{ Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 918 ( 918-2015-п ) від 11.11.2015 }
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2274
( 2274-99-п ) від 11.12.99, N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004; в
редакції Постанови КМ N 259 ( 259-2011-п ) від 17.03.2011 }
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Державний комітет по земельних ресурсах.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
НОРМАТИВИ
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню
(тис. грн. за 1 га)
а) сільськогосподарського виробництва
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Регіон | Рілля |Багаторічні| Сіножаті|Пасовища| | | |насадження | | | |—————————————————————————+———————+———————————+—————————+————————| |Автономна Республіка Крим| 96,59 | 415,26 | 20,77 | 20,09 | |Області: | | | | | |Вінницька |108,25 | 579,99 | 28,58 | 25,44 | |Волинська |110,64 | 180,13 | 92,28 | 74,02 | |Дніпропетровська | 82,87 | 145,53 | 20,3 | 20,64 | |Донецька | 91,04 | 320,46 | 26,4 | 26,13 | |Житомирська | 80,8 | 652,9 | 74,34 | 56,89 | |Закарпатська |135,58 | 342,48 | 81,76 | 62,91 | |Запорізька | 69,37 | 148,38 | 17,48 | 15,82 | |Івано-Франківська |111,19 | 135,32 | 34,36 | 34,36 | |Київська |116,74 | 615,34 | 69,34 | 43,31 | |Кіровоградська | 82 | 95,37 | 24,19 | 20,67 | |Луганська | 65,89 | 371 | 37,62 | 18,84 | |Львівська |109,55 | 142,53 | 45,9 | 42,4 | |Миколаївська | 65,78 | 230,94 | 17,37 | 17,04 | |Одеська | 75,36 | 289,76 | 27,73 | 19,22 | |Полтавська | 95,4 | 288,48 | 36,25 | 25,47 | |Рівненська |121,1 | 197,75 | 89,49 | 59,22 | |Сумська | 97,47 | 195,32 | 50,59 | 33,04 | |Тернопільська |124,58 | 198,58 | 54,57 | 40,12 | |Харківська | 86,25 | 322,74 | 24,84 | 20,18 | |Херсонська | 77,43 | 232,44 | 13,71 | 12,62 | |Хмельницька |107,92 | 378,48 | 34,43 | 30 | |Черкаська |122,95 | 331,96 | 57,17 | 23,85 | |Чернівецька |139,94 | 574,3 | 43,52 | 32,33 | |Чернігівська | 93,33 | 156,7 | 67,48 | 52,36 | |м. Київ |116,74 | 615,34 | 69,34 | 43,31 | |м. Севастополь | 96,59 | 415,26 | 20,77 | 20,09 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
(тис. грн. за 1 га)
б) лісогосподарського виробництва
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Регіон |Перша група лісів | Друга група лісів | |—————————————————————————+——————————————————+———————————————————| |Автономна Республіка Крим| 123,1 | - | |Області: | | | |Вінницька | 84,7 | 50,2 | |Волинська | 77,7 | 46 | |Дніпропетровська | 145 | - | |Донецька | 163,1 | - | |Житомирська | 75 | 44,4 | |Закарпатська | 29,8 | 17,9 | |Запорізька | 250,9 | - | |Івано-Франківська | 31,9 | 19,1 | |Київська | 80,5 | 47,7 | |Кіровоградська | 159,1 | 94,3 | |Луганська | 118,6 | - | |Львівська | 70,1 | 41,6 | |Миколаївська | 241,6 | - | |Одеська | 141,8 | - | |Полтавська | 130,5 | - | |Рівненська | 74,1 | 43,9 | |Сумська | 79,6 | 47,1 | |Тернопільська | 100,4 | 59,5 | |Харківська | 91,9 | - | |Херсонська | 167,3 | - | |Хмельницька | 93,2 | 55,2 | |Черкаська | 75,8 | 44,9 | |Чернівецька | 31,1 | 18,7 | |Чернігівська | 75 | 44,4 | |м. Київ | 80,5 | - | |м. Севастополь | 123,1 | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Нормативи індексуються за галузями народного
господарства.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
ПОРЯДОК
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню

1. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені
вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не
пов'язаних із веденням сільського господарства, визначаються на
основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
Бд Рв = Пд х Нв х ----- х Кінт, Бо
де Рв - розмір втрат сільськогосподарського виробництва,
тис. гривень; Пд - площа ділянки сільськогосподарських угідь,
гектарів; Нв - норматив втрат сільськогосподарського виробництва,
тис. гривень; Бд - бал бонітету ділянки сільськогосподарських
угідь, що вилучається; Бо - бал бонітету сільськогосподарських
угідь по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та
Севастополю; Кінт - коефіцієнт інтенсивності використання
сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального
доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться
земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по Автономній
Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю).
2. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені
вилученням лісових угідь (вкритих лісовою рослинністю земель,
незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій,
рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових
шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх
у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства,
визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
Рв = Пд х Нв х Кі,
де Рв - розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис.
гривень; Пд - площа ділянки лісогосподарських угідь, що
вилучається, гектарів; Нв - норматив втрат лісогосподарського
виробництва, тис. гривень; Кі - коефіцієнт продуктивності лісових
угідь за типами лісорослинних умов (визначається за таблицею).
3. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і
землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості
земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і
організацій, визначаються за формулою:
Рв = (1-К) х Нв х Пд,
де Рв - розмір втрат, тис. гривень; К - коефіцієнт зниження
продуктивності угіддя; Нв - середній розмір втрат з розрахунку на
1 гектар, що визначається відповідно до пунктів 1 або 2 цього
Порядку; Пд - площа ділянки, гектарів.
У разі повернення сільськогосподарських і лісових угідь,
наданих у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди,
менш цінними розмір втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва визначається як різниця між
розмірами втрат цих угідь.
Якщо сільськогосподарські і лісові угіддя надаються на
умовах освоєння нових земель або поліпшення існуючих угідь,
відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва провадиться
з урахуванням витрат на проведення цих робіт.
4. Відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням
сільськогосподарських і лісових угідь для цілей, не пов'язаних із
веденням сільського і лісового господарства, провадиться
юридичними і фізичними особами в двомісячний термін після
затвердження в установленому порядку проекту відведення їм
земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених
угідь для добування корисних копалин відкритим способом - у міру
їх фактичного надання.
Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню, здійснюють Держгеокадастр та його
територіальні органи. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва (у випадках, передбачених законом) розраховується
суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою
згідно із Законом України "Про землеустрій" ( 858-15 ). { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619 ( 619-2010-п ) від
21.07.2010; в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом)
є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
{ Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (в тому числі розрахунок втрат), які надійшли до
Державного фонду документації із землеустрою, надаються у
користування за письмовим запитом відповідно до Положення про
Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.
N 1553 ( 1553-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46,
ст. 3039). { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482
( 482-2016-п ) від 22.07.2016 } { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
Таблиця
КОЕФІЦІЄНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ
лісових угідь за типами лісорослинних умов
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ступінь | | Група родючості грунтів (трофотопи) | |зволо- |Група| | |ження |лісів|—————————————————————————————————————————————————| |грунтів | | | | | | |(гігро- | | А | В | С | D | |топи) | | | | | | |————————+—————+——————————+——————————+—————————————+—————————————| | 0-1 | I | 0,496 | 0,734 | 0,971 | 1,21 | | | II | 0,387 | 0,737 | 0,98 | 1,22 | | | | | | | | | 2 | I | 0,6 | 1 | 1,32(1,92) | 2,19(3,61) | | | II | 0,559 | 1 | 1,35(1,73) | 2,22(3,6) | | | | | | | | | 3 | I | 0,548 | 0,867(1) | 1,53(2,58) | 3,13(5,59) | | | II | 0,474 | 0,834(1) | 1,53(2,82) | 3,17(5,59) | | | | | | | | | 4 | I | - | - | - | 0,896 | | | II | - | - | - | 0,906 | | | | | | | | | 4-5 | I | 0,496 | 0,600 | 0,584 | - | | | II | 0,387 | 0,558 | 0,592 | - | | | | | | | | | 5 | I | - | - | - | 0,584 | | | II | - | - | - | 0,591 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. У дужках - для лісів гірської зони Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р.
N 238 ( 238-91-п ) "Про розміри та порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що
підлягають відшкодуванню" (ЗП України, 1991 р., N 10, ст. 98).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1992 р.
N 25 ( 25-92-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 2,
ст. 41).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1992 р.
N 436 ( 436-92-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 8,
ст. 208).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р.
N 77 ( 77-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238 "Про розміри
та порядок визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню" (ЗП
України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 81).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р.
N 683 ( 683-95-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1996 р., N 1,
ст. 15).


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору