Про телекомунікації
Верховна Рада України; Закон від 18.11.20031280-IV