Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 30.11.20111297
Документ 1297-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.01.2013, підстава 1219-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. № 1297
Київ

Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 77 від 06.02.2012
№ 876 від 17.09.2012
№ 1073 від 29.10.2012
№ 1219 від 05.12.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська (далі - конкурс), на умовах згідно з додатком.

2. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції забезпечити організацію проведення конкурсу відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", зокрема:

1) розробити і затвердити у двомісячний строк конкурсну документацію та забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації;

2) забезпечити приймання заяв на участь у конкурсі у двомісячний строк з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;

3) підготувати та подати Кабінетові Міністрів України не пізніше ніж протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1297

УМОВИ КОНКУРСУ
на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська (далі - угода), проводиться в порядку, визначеному статтею 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

2. Участь у конкурсі на укладення угоди (далі - конкурс) можуть брати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, утворені в Україні чи за її межами, які мають відповідні технічні і фінансові можливості, а також відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (за процедурами) держави учасника. У конкурсі можуть брати спільну участь дві або більше юридичних особи (об'єднання юридичних осіб).

3. Для участі у конкурсі інвестором (інвесторами) (далі - інвестор) подається Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія) відповідна заява, яка повинна містити:

1) підтверджені документально відомості про:

інвестора (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання, фах - для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений статутом, і розмір статутного (складеного) капіталу - для юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб);

досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані під час користування надрами;

2) зобов'язання виконати вимоги, визначені у пунктах 16-18 цих умов конкурсу.

4. До заяви на участь у конкурсі додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію та установчих документів - засновницького договору, статуту тощо;

2) засвідчений в установленому порядку документ щодо обсягів сплати внесків до статутного (складеного) капіталу;

3) відомості про:

склад власників (для акціонерних товариств - власників найбільших пакетів акцій) та їх частки у статутному (складеному) капіталі;

основні види діяльності, кількість працюючих, досвід роботи у сфері надрокористування, у тому числі досвід роботи з розвідки та/або видобування газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ із зазначенням назв ділянок надр, видів та результатів робіт, застосованих технологій, виробничих потужностей;

строк, протягом якого інвестор планує здійснити геологічне вивчення (в тому числі дослідно-промислову розробку) ділянки надр та розпочати промислову розробку родовищ;

технічне оснащення та технології, що плануються до застосування;

фінансову спроможність претендента;

розміри та види інвестування;

4) дані останньої аудиторської перевірки;

5) завірена керівником юридичної особи копія фінансового балансу за попередній рік;

6) оригінали платіжних документів про внесення плати за участь у конкурсі;

7) програма робіт, які пропонується провести, із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

8) пропозиції щодо розподілу видобутої продукції;

9) зобов'язання щодо навчання персоналу та використання товарів, робіт і послуг вітчизняного походження;

10) план заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, стандарти з охорони надр, навколишнього природного середовища та здоров'я населення, які будуть застосовуватися під час проведення робіт, з урахуванням відповідних вимог, визначених у пункті 20 цих умов конкурсу;

11) програми розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури;

12) додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу.

Інвестор може подавати додаткові документи та матеріали.

5. Заява і документи та матеріали, що додаються до неї (далі - документи), складаються українською мовою. Якщо учасником конкурсу є нерезидент, документи, які подаються англійською мовою, супроводжуються обов'язковим перекладом на українську мову.

Заява і документи надсилаються поштою чи подаються безпосередньо інвестором або його представником на паперових та електронних носіях.

Подані заяви реєструються Міжвідомчою комісією в день їх надходження.

У разі коли документи подані не в повному обсязі, заява і документи не розглядаються.

Розгляд зареєстрованих заяв і документів здійснюється Міжвідомчою комісією протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання заяв.

6. Під час проведення конкурсу забезпечується створення рівних умов для всіх учасників конкурсу та конфіденційність.

7. Розгляд заяв учасників конкурсу здійснюється із застосуванням таких критеріїв:

1) раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до програми робіт;

2) ефективність технологічних рішень щодо виконання робіт;

3) ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища;

4) привабливість умов інвестування;

5) рівень фінансового забезпечення та наявність досвіду інвестора для виконання програми робіт та інвестування відповідно до умов конкурсу;

6) привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави;

7) наявність досвіду інвестора з пошуку та/або видобутку газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ;

8) забезпечення розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури;

9) забезпечення використання товарів, робіт і послуг вітчизняного походження.

8. За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переможця (переможців) конкурсу (далі - переможець).

Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

9. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі, коли жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу.

Характеристика об'єкта конкурсу

10. Ділянка Олеська, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах Львівської та Івано-Франківської областей і обмежена такими географічними координатами:

номер кутової точки

північна широта

східна довгота

1

50°16'30"

24°22'39"

2

50°10'25"

24°26'16"

3

50°04'25"

24°29'50"

4

49°58'22"

24°33'24"

5

49°51'32"

24°37'25"

6

49°45'55"

24°40'41"

7

49°44'03"

24°27'05"

8

49°43'17"

24°27'20"

9

49°36'47"

24°29'36"

10

49°33'51"

24°30'42"

11

49°31'02"

24°36'06"

12

49°31'54"

24°43'07"

13

49°29'48"

24°43'12"

14

49°29'06"

24°43'25"

15

49°28'56"

24°43'28"

16

49°25'33"

24°45'57"

17

49°22'10"

24°46'30"

18

49°23'05"

24°48'55"

19

49°22'00"

24°49'51"

20

49°20'39"

24°51'01"

21

49°19'16"

24°49'40"

22

49°16'01"

24°49'56"

23

49°14'43"

24°53'35"

24

49°14'06"

24°55'19"

25

49°10'12"

24°50'51"

26

49°07'42"

24°54'02"

27

49°07'09"

24°58'03"

28

49°07'03"

24°58'44"

29

49°04'39"

24°58'14"

30

49°05'09"

24°54'49"

31

49°02'46"

24°53'45"

32

49°00'36"

24°58'03"

33

48°59'29"

24°57'52"

34

49°00'26"

25°01'07"

35

48°59'21"

25°03'44"

36

48°58'36"

25°05'32"

37

48°59'09"

25°06'25"

38

48°57'44"

25°06'40"

39

48°56'53"

25°08'31"

40

48°55'29"

25°07'03"

41

48°52'30"

25°08'03"

42

48°52'19"

25°08'29"

43

48°51'44"

25°09'56"

44

48°52'21"

25°10'33"

45

48°53'11"

25°10'34"

46

48°32'03"

25°23'36"

47

48°37'39"

25°16'40"

48

48°42'13"

25°10'35"

49

48°46'47"

25°03'44"

50

48°43'03"

24°57'42"

51

48°48'46"

24°47'59"

52

48°54'22"

24°38'22"

53

48°54'20"

24°34'55"

54

48°54'21"

24°34'55"

55

49°02'11"

24°29'51"

56

49°09'45"

24°24'57"

57

49°16'51"

24°20'20"

58

49°24'10"

24°15'32"

59

49°24'45"

24°06'32"

60

49°29'00"

24°02'42"

61

49°33'04"

24°01'36"

62

49°39'02"

24°03'20"

63

49°44'18"

24°03'35"

64

49°45'39"

24°04'22"

65

49°52'37"

24°08'26"

66

49°53'11"

24°03'08"

67

49°53'42"

23°58'14"

68

49°58'22"

23°55'35"

69

49°59'42"

23°54'50"

70

50°04'30"

23°52'51"

71

50°10'54"

23°50'12"

за виключенням площі Ліщинська

1

49°31'22"

24°19'56"

2

49°31'44"

24°27'36"

3

49°24'44"

24°28'20"

4

49°24'28"

24°21'50"

Загальна площа ділянки становить 6324 кв. кілометрів.

Ділянка включає всі осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежені за глибиною користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше).

Найменування корисних копалин - горючі корисні копалини (газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат) (далі - вуглеводні).

Після підписання та державної реєстрації угоди інвестору надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промисловою розробкою) у межах ділянки строком на п'ятдесят років. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено в порядку, встановленому законодавством.

Перелік та строк проведення робіт на ділянці

11. Переможець конкурсу - інвестор повинен забезпечити проведення таких робіт:

1) геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі двомірне сейсмічне дослідження, буріння розвідувальних свердловин протягом етапу геологорозвідувальних робіт;

2) завершення етапу геологорозвідувальних робіт, у тому числі дослідно-промислових робіт, не пізніше ніж через п'ять років з можливістю подальшої дорозвідки;

3) у разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки - облаштування родовища (родовищ) та буріння експлуатаційних свердловин;

4) складення звіту за результатами геологічного вивчення ділянки та подання його в установленому порядку до Державного інформаційного геологічного фонду;

5) у разі відкриття родовища вуглеводнів - подання Державній комісії по запасах корисних копалин в установленому порядку матеріалів щодо оцінки запасів вуглеводнів для затвердження таких запасів.

12. У разі виникнення потреби у провадженні переможцем конкурсу діяльності, пов’язаної з користуванням надрами, в межах гірничого відводу, наданого іншому користувачу надрами, така діяльність може провадитися тільки за згодою зазначеного користувача.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 77 від 06.02.2012}

Мінімальний обсяг інвестицій

13. Мінімальний обсяг інвестицій, які повинні бути здійснені інвестором протягом періоду геологорозвідувальних робіт, повинен становити не менш як 1,3 млрд. гривень.

14. У разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки обсяг загальних інвестицій, у тому числі тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу, але повинен становити не менш як 25 млрд. гривень.

Основні критерії розподілу продукції

15. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 70 відсотків загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менш як 15 відсотків загального обсягу такої продукції.

Особливості умов угоди з боку держави

16. Переможець конкурсу укладає угоду щодо ділянки разом з господарським товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі і яке буде визначено Міжвідомчою комісією на конкурсних засадах (далі - компанія), або господарським товариством, створеним за участю компанії. Орган управління корпоративними правами держави щодо компанії здійснює на конкурсних засадах відбір вітчизняних юридичних осіб, що провадять діяльність з геологічного вивчення надр (далі - юридичні особи), для створення зазначеного господарського товариства з урахуванням:

досвіду виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема робіт, виконаних спільно з міжнародними нафтогазовими компаніями або за договорами з такими компаніями;

рівня кваліфікації персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та залучається до виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу;

пропозицій щодо частки юридичної особи в статутному капіталі господарського товариства, яка не може перевищувати 50 відсотків;

пропозицій щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства без використання бюджетних коштів;

відсутності податкових та інших кредиторських зобов’язань;

провадження діяльності з геологічного вивчення надр не менше трьох років.

Господарське товариство, створене за участю компанії, або компанія (далі - господарське товариство) отримує 50 відсотків прав та обов’язків інвесторів (крім тих, що є виключними правами та обов’язками оператора за угодою) і, зокрема, 50 відсотків сукупної частки всіх інвесторів у прибутковій продукції.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »