Про стандартизацію
Верховна Рада України; Закон від 05.06.20141315-VII