Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Тариф від 27.08.20031351
Документ 1351-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.10.2007, підстава 1235-2007-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
 
Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006 N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }

 
     Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
 
     2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України, 2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) слова "та санітарно-профілактичні" виключити.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
 
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування робіт (послуг)   |  Ціна (без урахування  |
|                  |   податку на додану   |
|                  |   вартість), гривень  |
|----------------------------------------------------------------|
|  Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та      |
|      молекулярно-генетичні дослідження          |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Бактеріологічний контроль   | 40,1 |за одне дослідження|
|  |стерильності виробів медичного |    |одного об'єкта   |
|  |призначення, інструментарію  |    |          |
|  |після стерилізації, діагностич-|    |          |
|  |них імунобіологічних      |    |          |
|  |препаратів, лікарських     |    |          |
|  |засобів та інших об'єктів   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 2.|Визначення:          | 31,97|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 1) загальної кількості    |    |          |
|  |   мезофільних анаеробних та |    |          |
|  |   факультативно-анаеробних |    |          |
|  |   мікроорганізмів в об'єктах|    |          |
|  |   середовища життєдіяльності|    |          |
|  |   людини          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) колі-індексу води та   | 31,89|    -"-    |
|  |   бактерій групи кишкової  |    |          |
|  |   палички в харчових продук-|    |          |
|  |   тах, продовольчій сировині|    |          |
|  |   та інших об'єктах     |    |          |
|  |   середовища життєдіяльності|    |          |
|  |   людини          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) залишкової кількості   | 111,98|за одне дослідження|
|  |   антибіотиків у продуктах |    |одного антибіотика |
|  |   тваринництва бактеріологі-|    |в одному продукті |
|  |   чним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) залишкової кількості   | 25,01|за дослідження   |
|  |   антибіотиків у харчових  |    |одного продукту  |
|  |   продуктах методом     |    |          |
|  |   дельвотесту        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) наявності молочнокислих  | 42,55|    -"-    |
|  |   мікроорганізмів у     |    |          |
|  |   харчових продуктах    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження|
|  |   вин у молоці з метиленовим|    |          |
|  |   синім           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 3.|Мікроскопія кисломолочних   |  8,67|за дослідження   |
|  |продуктів           |    |одного продукту  |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 4.|Виявлення:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бактерій родини      | 37,19|за дослідження   |
|  |   Enterobacteriaceae,    |    |одного показника  |
|  |   сальмонел, патогенних   |    |в одному об'єкті  |
|  |   вібріонів, ентерококів,  |    |          |
|  |   золотистого стафілокока, |    |          |
|  |   синьогнійної палички,   |    |          |
|  |   протею, сульфітредукуючих |    |          |
|  |   клостридій, Bacillus   |    |          |
|  |   cereus, бактерій роду   |    |          |
|  |   лейконосток, легіонел,  |    |          |
|  |   бруцел, лістерій, ієрсиній|    |          |
|  |   у харчових продуктах,   |    |          |
|  |   продовольчій сировині та |    |          |
|  |   інших об'єктах середовища |    |          |
|  |   життєдіяльності людини  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) плісеневих грибів та   | 27,03|за дослідження   |
|  |   дріжджів у харчових    |    |одного продукту  |
|  |   продуктах та продовольчій |    |          |
|  |   сировині         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25|    -"-    |
|  |ності консервованої продукції |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 6.|Бактеріологічні дослідження  | 161,95|    -"-    |
|  |консервованої продукції для  |    |          |
|  |виявлення причин псування   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36|    -"-    |
|  |булочних виробах збудника   |    |          |
|  |картопляної хвороби      |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 8.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) чутливості,        | 58,27|за дослідження   |
|  |   специфічної активності,  |    |одного показника  |
|  |   відтворюваності      |    |в одному препараті |
|  |   діагностичних       |    |          |
|  |   імунобіологічних     |    |          |
|  |   препаратів        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) мікробіологічної     | 35,24|за дослідження   |
|  |   чистоти нестерильних   |    |одного показника  |
|  |   лікарських засобів,    |    |          |
|  |   косметичних виробів і   |    |          |
|  |   засобів побутової хімії  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 9.|Виявлення бактеріального    |    |          |
|  |забруднення середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини методом |    |          |
|  |змивів на:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | мезофільні аеробні та     | 11,59|за одне дослідження|
|  | факультативно-анаеробні    |    |          |
|  | мікроорганізми        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | бактерії групи кишкової    |  9,98|    -"-    |
|  | палички            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | плісеневі гриби та дріжджі  |  9,36|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | золотистий стафілокок     | 17,07|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження|
|  | мікрофлору          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 10.|Визначення бактеріального   | 20,87|за дослідження   |
|  |забруднення повітря закритих  |    |одного показника  |
|  |приміщень           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 11.|Бактеріологічні, вірусологічні |    |          |
|  |або паразитологічні та     |    |          |
|  |молекулярно-генетичні     |    |          |
|  |дослідження із застосуванням  |    |          |
|  |ланцюгової полімеразної реакції|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | якісним            | 110,68|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | флеш або флуоресценції    | 128,15|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | кількісним          | 241,45|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 12.|Визначення в біологічному   | 24,86|    -"-    |
|  |матеріалі збудників інфекційних|    |          |
|  |захворювань (без ідентифікації)|    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27|    -"-    |
|  |дисбактеріоз          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 14.|Ідентифікація:         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) мікроорганізмів роду   | 25,07|    -"-    |
|  |   Staphylococcus      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) мікроорганізмів роду   | 35,97|    -"-    |
|  |   Streptococcus       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) мікроорганізмів роду   | 39,84|    -"-    |
|  |   Meningococcus       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) мікроорганізмів роду   | 44,72|    -"-    |
|  |   Corynebacterium      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) мікроорганізмів роду   | 25,27|    -"-    |
|  |   Bordetella        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) мікроорганізмів родини  | 54,8 |    -"-    |
|  |   Enterobacteriaceae    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) мікроорганізмів родини  | 31,83|    -"-    |
|  |   Pseudomonadaceae     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) грибів роду Candida    | 14,61|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 9) мікроорганізмів родів   | 57,83|за одне дослідження|
|  |   Campylobacter, Yersinia, |    |одного роду мікро- |
|  |   Vibrio, Leptospsra і   |    |організмів     |
|  |   Brucella         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) збудника ботулізму    | 309,84|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 15.|Визначення наявності      | 209,84|за одне дослідження|
|  |ботулінічного токсину в реакції|    |          |
|  |нейтралізації на білих мишах  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 16.|Профілактичне дослідження на  |    |          |
|  |носійство:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) збудників кишкових    | 27,16|    -"-    |
|  |   інфекцій         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) золотистого стафілокока  | 22,63|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 17.|Серологічне дослідження на   | 16,27|    -"-    |
|  |носійство збудника черевного  |    |          |
|  |тифу              |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження|
|  |мікроорганізмів до антибіотиків|    |одного виду мікро- |
|  |(12 дисків)          |    |організмів     |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 19.|Централізоване виготовлення  |    |          |
|  |поживних середовищ:      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | рідких            | 40,68|за один літр    |
|  |                |    |          |
|  | щільних            | 32,29|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-|    |          |
|  |ні дослідження:        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження|
|  |   проб з об'єктів середовища|    |          |
|  |   життєдіяльності людини із |    |          |
|  |   застосуванням реакції   |    |          |
|  |   непрямої гемаглютинації  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) біологічного матеріалу  | 27,57|    -"-    |
|  |   та проб з об'єктів середо-|    |          |
|  |   вища життєдіяльності люди-|    |          |
|  |   ни із застосуванням    |    |          |
|  |   реакції аглютинації    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 21.|Виявлення:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) збудника сибірки в    | 179,91|за одне дослідження|
|  |   об'єктах середовища    |    |одного об'єкта   |
|  |   життєдіяльності людини  |    |          |
|  |   (ґрунт, сировина тваринно-|    |          |
|  |   го походження тощо)    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження|
|  |   господарсько-питного та  |    |          |
|  |   культурно-побутового   |    |          |
|  |   водокористування     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) збудників природно-    | 60,36|за дослідження   |
|  |   осередкових інфекцій в  |    |одного показника  |
|  |   об'єктах середовища    |    |          |
|  |   життєдіяльності людини  |    |          |
|  |   (туляремії, лістеріозу,  |    |          |
|  |   єрезіпелоїду і      |    |          |
|  |   ієрсиніозів) в польовому |    |          |
|  |   матеріалі         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 22.|Бактеріологічні або      | 88,17|за одне дослідження|
|  |вірусологічні дослідження   |    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням реакції     |    |          |
|  |зв'язування комплементу    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 23.|Бактеріологічні дослідження  | 154,81|    -"-    |
|  |із застосуванням реакції    |    |          |
|  |мікроаглютинації лептоспір   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89|    -"-    |
|  |чні дослідження біологічного  |    |          |
|  |матеріалу та проб з об'єктів  |    |          |
|  |середовища життєдіяльності   |    |          |
|  |людини із застосуванням    |    |          |
|  |імунофлуоресцентної мікроскопії|    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 25.|Контроль за якістю поживних  |    |          |
|  |середовищ методом:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | титраційним          | 45,02|за один тест-штам |
|  |                |    |або одну суміш   |
|  |                |    |штамів       |
|  |                |    |          |
|  | якісним            | 33,26|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 26.|Виділення:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження|
|  |   сів з об'єктів середовища |    |одного виду вірусу |
|  |   життєдіяльності людини на |    |в одному об'єкті  |
|  |   культурі клітин з     |    |          |
|  |   негативним результатом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04|    -"-    |
|  |   сів з об'єктів середовища |    |          |
|  |   життєдіяльності людини на |    |          |
|  |   культурі клітин з     |    |          |
|  |   позитивним результатом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 27.|Індикація вірусів грипу та   | 476,76|за десять     |
|  |інших вірусів респіраторної  |    |досліджень     |
|  |групи             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 28.|Бактеріологічні та       | 160,76|за одне дослідження|
|  |вірусологічні дослідження   |    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням реакції     |    |          |
|  |нейтралізації         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 29.|Визначення активності     | 137,75|за дослідження з  |
|  |дезінфекційних засобів методом |    |одним тест-штамом |
|  |тест-об'єктів щодо тест-штамів |    |однієї концентрації|
|  |вірусів і бактерій       |    |за строк однієї  |
|  |                |    |експозиції     |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 30.|Вірусологічні дослідження   |    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням:         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) реакції гальмування    | 34,94|за одне дослідження|
|  |   аглютинації        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) радіоімунного аналізу   | 75,87|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39|    -"-    |
|  |або паразитологічні дослідження|    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням імуноферментного |    |          |
|  |аналізу            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 32.|Видова діагностика комах, що  |  7,56|за одне дослідження|
|  |мають епідемічне значення   |    |одного екземпляра |
|  |(синантропні мухи, кровоссальні|    |          |
|  |комари, кліщі та компоненти  |    |          |
|  |гнусу)             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 33.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження|
|  |   тів, цист та ооцист кишко-|    |однієї проби    |
|  |   вих найпростіших у городи-|    |          |
|  |   ні, садовині за методами |    |          |
|  |   Романенка, Філоненко   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) яєць та личинок      | 33,58|    -"-    |
|  |   гельмінтів, цист та ооцист|    |          |
|  |   патогенних найпростіших у |    |          |
|  |   воді питній, плавальних  |    |          |
|  |   басейнів, відкритих    |    |          |
|  |   водоймищ господарсько-  |    |          |
|  |   побутового призначення та |    |          |
|  |   стічній воді за методами |    |          |
|  |   Романенка, Новосільцева, |    |          |
|  |   Падченка, Філоненко    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) яєць та личинок      | 39,5 |    -"-    |
|  |   гельмінтів, цист, ооцист |    |          |
|  |   кишкових патогенних    |    |          |
|  |   найпростіших, личинок   |    |          |
|  |   гельмінтів в осаді стічних|    |          |
|  |   вод, кеці, мулі, твердій |    |          |
|  |   фракції сільсько-     |    |          |
|  |   господарських стоків,   |    |          |
|  |   ґрунті, піску і твердих  |    |          |
|  |   побутових відходах за   |    |          |
|  |   методами Романенка,    |    |          |
|  |   Падченка або Філоненко  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 34.|Виявлення:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) пухопероїдів у пусі,   | 11,82|за одне дослідження|
|  |   пір'ях і вовні      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) демодекоїдних кліщів   |  7,87|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85|    -"-    |
|  |на наявність алергенних та   |    |          |
|  |інших кліщів          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 36.|Виявлення шкідників у запасах |  9,59|    -"-    |
|  |харчових продуктів (сухофрукти,|    |          |
|  |зернобобові, борошно та    |    |          |
|  |крупи)             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 37.|Дослідження:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) риби, рибопродуктів,   | 19,31|за одне дослідження|
|  |   ракоподібних та молюсків |    |          |
|  |   на личинки гельмінтів,  |    |          |
|  |   найпростіших, конеподів  |    |          |
|  |   та інших паразитів риб,  |    |          |
|  |   небезпечних для здоров'я |    |          |
|  |   людини          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) м'яса та м'ясопродуктів  | 18,42|    -"-    |
|  |   на личинки гельмінтів   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) пилу, змивів з поверхні  | 19,52|    -"-    |
|  |   предметів довкілля на яйця|    |          |
|  |   гельмінтів, цисти та   |    |          |
|  |   ооцисти найпростіших   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 38.|Дослідження біоматеріалу:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  |фекалій на яйця, личинки,   | 10,59|    -"-    |
|  |фрагменти гельмінтів методами |    |          |
|  |збагачення, Бермана і товстого |    |          |
|  |мазка за Като         |    |          |
|  |                |    |          |
|  |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33|    -"-    |
|  |личинки, фрагменти гельмінтів |    |          |
|  |та найпростіші         |    |          |
|  |                |    |          |
|  |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 |    -"-    |
|  |личинки            |    |          |
|  |                |    |          |
|  |харкотиння на яйця, личинки,  | 12,14|    -"-    |
|  |фрагменти гельмінтів та    |    |          |
|  |найпростіші          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 39.|Дослідження:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) періанального зскрібка на |  2,97|    -"-    |
|  |   яйця гельмінтів      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) фекалій на патогенні   | 17,92|    -"-    |
|  |   кишкові найпростіші    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 40.|Обстеження партії товару на  | 39,6 |    -"-    |
|  |наявність членистоногих    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 41.|Паразитологічне дослідження  |  7,49|    -"-    |
|  |кровоссальних членистоногих на |    |          |
|  |зараженість мікрофіляріями   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49|    -"-    |
|  |малярії та інші паразити крові |    |          |
|  |з фарбуванням         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 43.|Визначення чутливості     | 63,99|за одне дослідження|
|  |синантропних комах до     |    |одного виду до   |
|  |інсектицидних засобів     |    |одного інсектициду |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|           Дезінфекційні засоби           |
|----------------------------------------------------------------|
| 44.|Визначення масової частки:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) перекису водню в     | 20,15|за одне дослідження|
|  |   дезінфекційних засобах та |    |          |
|  |   робочих розчинах дезінфек-|    |          |
|  |   ційних засобів      |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) активного хлору в     | 21,76|    -"-    |
|  |   дезінфекційних засобах та |    |          |
|  |   робочих розчинах     |    |          |
|  |   дезінфекційних засобів  |    |          |
|  |   йодометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) альдегідів,        | 21,97|за дослідження   |
|  |   мінеральних кислот,    |    |одного показника  |
|  |   спиртів у дезінфекційних |    |          |
|  |   засобах та робочих    |    |          |
|  |   розчинах дезінфекційних  |    |          |
|  |   засобів титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) неіоногенних       | 32,07|за одне дослідження|
|  |   поверхнево-активних    |    |          |
|  |   речовин у дезінфекційних |    |          |
|  |   засобах та робочих    |    |          |
|  |   розчинах дезінфекційних  |    |          |
|  |   засобів фотоколориметрич- |    |          |
|  |   ним методом        |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 45.|Визначення концентрації    | 31,94|    -"-    |
|  |четвертинних амонієвих сполук |    |          |
|  |в дезінфекційних засобах та  |    |          |
|  |робочих розчинах дезінфекційних|    |          |
|  |засобів титрометричним методом |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 46.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) піретроїдів,       | 78,18|    -"-    |
|  |   фосфороорганічних сполук |    |          |
|  |   в інсектицидних засобах  |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) похідних кумаринів в   | 62,55|    -"-    |
|  |   дератизаційних засобах  |    |          |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 47.|Визначення масової частки:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36|    -"-    |
|  |   них засобах титрометричним|    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) діоксиду хлору в     | 19,49|    -"-    |
|  |   дезінфекційних засобах  |    |          |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 48.|Визначення водневого показника |  6,28|    -"-    |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 49.|Визначення стійкості зразків до|  6,59|    -"-    |
|  |дезінфекції візуальним методом |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Вода питна, водойм і стічна         |
|----------------------------------------------------------------|
| 50.|Визначення вмісту алюмінію,  | 35,43|за дослідження   |
|  |калію, натрію, кальцію, кобаль-|    |одного показника  |
|  |ту, магнію, марганцю, миш'яку, |    |          |
|  |молібдену, ртуті, хрому    |    |          |
|  |загального, міді, свинцю,   |    |          |
|  |стронцію, кадмію, цинку, заліза|    |          |
|  |і нікелю методом атомно-    |    |          |
|  |абсорбційної спектрометрії   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 51.|Визначення фотоколориметричним |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | аміаку            | 16,92|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нітратів           | 17,42|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нітритів           | 14,86|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63|    -"-    |
|  |кисню титрометричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 53 |Визначення біологічного    | 47,04|    -"-    |
|  |споживання кисню титрометричним|    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 54.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вуглекислоти вільної   |  9,88|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) жорсткості (загальної,  | 12,71|    -"-    |
|  |   постійної та усувної)   |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) завислих речовин     |  9,28|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12|    -"-    |
|  |   тів титрометричним методом|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кальцію титрометричним  | 14,95|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 55.|Визначення титрометричним   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | лужності           |  7,58|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | водневого показника      |  6,28|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  |                |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 56.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) нафтопродуктів      | 59,15|за одне дослідження|
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) суми солей і сухого    | 13,54|    -"-    |
|  |   залишку гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) окислюваності       | 14,78|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) поліфосфатів       | 31,83|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) роданідів фотометричним  | 30,42|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) сірководню колориметричним| 11,57|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) синтетичних        | 22,95|    -"-    |
|  |   поверхнево-активних    |    |          |
|  |   речовин фотометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 57.|Визначення вмісту фенолів   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 53,96|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 37,55|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 58.|Визначення вмісту фтору    | 26,75|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 59.|Визначення вмісту       |    |          |
|  |титрометричним методом:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | хлоридів           |   12|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | хлору залишкового       | 10,52|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 60.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) ціанідів фотометричним  | 40,89|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ацетону фотометричним   | 47,88|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 |    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 61.|Визначення вмісту формальдегіду|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 33,04|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 49,65|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 62.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) хлороформу,        | 52,88|за дослідження   |
|  |   дибромхлорметану,     |    |одного показника  |
|  |   тетрахлорвуглецю,     |    |          |
|  |   1, 1-дихлоретилену і 1,  |    |          |
|  |   2-дихлоретану       |    |          |
|  |   газохроматографічним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) загального органічного  | 52,34|за одне дослідження|
|  |   вуглецю          |    |          |
|  |   газохроматографічним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) барію титрометричним   | 25,26|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) міді, кадмію, свинцю і  | 34,03|за дослідження   |
|  |   цинку полярографічним   |    |одного показника  |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) алюмінію фотометричним  | 32,92|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) молібдену фотометричним  | 50,41|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) заліза фотометричним   | 20,91|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) цинку фотометричним    | 50,88|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) марганцю фотометричним  | 31,41|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) міді фотометричним    | 30,61|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) нікелю фотометричним   | 30,44|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) хрому фотометричним   | 32,81|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) кадмію фотометричним   | 31,33|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) свинцю фотометричним   | 34,43|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) миш'яку фотометричним  | 30,53|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) кремнію фотометричним  | 30,86|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) миш'яку, кадмію, міді,  | 30,5 |за дослідження   |
|  |   свинцю, цинку і ртуті  |    |одного показника  |
|  |   методом інверсійної   |    |          |
|  |   вольт-амперметрії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) магнію розрахунковим   |  3,25|за одне дослідження|
|  |   методом         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 63.|Визначення вмісту       |    |          |
|  |флуорометричним методом:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | кадмію            | 40,92|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | цинку             | 40,7 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | фенолу            | 50,36|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нафтопродуктів        | 40,18|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 64.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) калію і натрію      |  5,02|    -"-    |
|  |   сумарно-розрахунковим   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) сульфатів ваговим     | 28,47|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) хімічного споживання   | 26,29|    -"-    |
|  |   кисню титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 65.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) запаху органолептичним  |  3,03|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) присмаку         |  3,03|    -"-    |
|  |   органолептичним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|            Вода дистильована            |
|----------------------------------------------------------------|
| 66.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) речовин, що відновлюють  | 13,05|    -"-    |
|  |   перманганат калію,    |    |          |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) сульфатів колориметричним | 13,72|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 67.|Визначення водневого показника |  6,28|    -"-    |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 68.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю, цинку, заліза,  | 42,06|за дослідження   |
|  |   кальцію і міді атомно-  |    |одного показника  |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) алюмінію колориметричним | 17,91|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження|
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження   |
|  |   міді, свинцю і цинку   |    |одного показника  |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|               Ґрунт               |
|----------------------------------------------------------------|
| 69.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) аміаку фотометричним   | 44,95|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) миш'яку титрометричним  | 43,68|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 70.|Визначення кількості азоту   | 29,58|    -"-    |
|  |загального титрометричним   |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 71.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вологості         | 27,4 |    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) заліза, марганцю,     | 43,53|за дослідження   |
|  |   кобальту фотометричним  |    |одного показника  |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 72.|Визначення кількості методом: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | іонометричним - нітратів   | 18,56|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | потенціометричним - фторидів | 41,14|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 73.|Визначення кількості      | 53,86|    -"-    |
|  |сульфат-іонів потенціометричним|    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 74.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) фосфору фотометричним   | 49,72|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) формальдегіду, бензолу,  | 53,96|за дослідження   |
|  |   толуолу і ксилолу методом |    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) міді, кадмію, цинку,   | 52,13|    -"-    |
|  |   нікелю і свинцю методом  |    |          |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) калію фотометричним    | 31,96|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження|
|  |у водній та сольовій витяжці  |    |          |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 76.|Визначення вмісту гумусу    | 32,89|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 77.|Визначення ферментативної   | 69,2 |    -"-    |
|  |активності групи оксидоредуктаз|    |          |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 78.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю полярографічним  | 41,92|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) формальдегіду       | 36,91|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 79.|Визначення кількості      | 91,04|    -"-    |
|  |нафтопродуктів гравіметричним |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 80.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) міді, кадмію, свинцю,   | 44,86|за дослідження   |
|  |   цинку і ртуті методом   |    |одного показника  |
|  |   інверсійної вольт-    |    |          |
|  |   амперметрії        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) міді, кадмію, цинку,   | 40,85|    -"-    |
|  |   свинцю, нікелю, ртуті,  |    |          |
|  |   заліза, марганцю і    |    |          |
|  |   кобальту атомно-     |    |          |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) ртуті фотометричним    | 45,58|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|            Харчові продукти            |
|----------------------------------------------------------------|
|     Алкогольні напої                   |
|----------------------------------------------------------------|
| 81.|Визначення масової концентрації|  8,65|    -"-    |
|  |загального екстракту      |    |          |
|  |рефрактометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 82.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) летких кислот       | 32,18|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кислот, що титруються,  | 14,32|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) альдегідів методом    | 53,7 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) метанолу методом     | 54,81|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) метанолу фотометричним  | 48,86|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) сивушних масел або    | 73,94|    -"-    |
|  |   складних ефірів методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) сивушних масел      | 29,08|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) складних ефірів      | 47,19|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 83.|Визначення природи       | 11,85|    -"-    |
|  |барвника (якісна реакція)   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 84.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) алкоголю без відгону   |  7,79|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 2) алкоголю з відгоном    | 22,42|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 85.|Визначення:          | 18,21|    -"-    |
|  | 1) в безалкогольних напоях  |    |          |
|  |   насиченості двоокисом   |    |          |
|  |   вуглецю фізичним методом |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 86.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю, кадмію, цинку,  | 40,4 |за дослідження   |
|  |   заліза і міді атомно-   |    |одного показника  |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ртуті безполуменевим   | 40,4 |за одне дослідження|
|  |   атомно-абсорбційним    |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) миш'яку, йоду і селену  | 39,57|за дослідження   |
|  |   в харчових продуктах   |    |одного показника  |
|  |   методом інверсійної    |    |          |
|  |   вольт-амперметрії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) нітратів і нітритів    | 59,13|за одне дослідження|
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) нітратів іонометричним  | 20,87|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) нітрозодиметиламіну і   | 148,54|    -"-    |
|  |   натрозодіетиламіну в   |    |          |
|  |   продовольчій сировині та |    |          |
|  |   продуктах харчування   |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження|
|  |   В1, афлатоксин М1,    |    |          |
|  |   зеаралінон, дезоксиніва- |    |          |
|  |   леол, патулін і Т2-токсин)|    |          |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33|    -"-    |
|  |   В1, афлатоксин М1,    |    |          |
|  |   зеаралінон, дезоксиніва- |    |          |
|  |   леол і патулін) методом  |    |          |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) гормональних препаратів  | 148,22|    -"-    |
|  |   (діетилстильбестролу,   |    |          |
|  |   тестостерону,       |    |          |
|  |   естрадіолу-17b) методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) гормональних препаратів  | 162,69|    -"-    |
|  |   (діетилстильбестролу,   |    |          |
|  |   тестостерону,       |    |          |
|  |   естрадіолу-17b) методом  |    |          |
|  |   високоефективної рідинної |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) гістаміну фотометричним  | 59,86|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) синтетичних барвників   | 64,05|    -"-    |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження   |
|  |   вачів, ксиліту і сорбіту |    |одного показника  |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) водорозчинних вітамінів  | 92,52|    -"-    |
|  |   B1, B2 методом флуоресцен-|    |          |
|  |   ції            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження|
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) жиророзчинних вітамінів  | 49,14|за дослідження   |
|  |   A, E, b-каротину     |    |одного показника  |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) кофеїну, теоброміну    | 69,99|за одне дослідження|
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) білка, амінного азоту за | 40,22|    -"-    |
|  |   К'єльдалем        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) жиру гравіметричним    | 22,92|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) жиру методом Сокслета   | 34,47|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 22) жиру рефрактометричним  | 22,84|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) редукуючих цукрів та   | 37,47|за одне дослідження|
|  |   загального цукру     |    |          |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 87.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) цукру методом гарячого  | 47,07|    -"-    |
|  |   титрування        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) лактози титрометричним  | 39,3 |    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) сахарози поляриметричним | 17,66|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) хлориду натрію      | 16,65|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 88.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) загального фосфору    | 49,57|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) етилового спирту     | 15,63|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 89.|Визначення кількості      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вологи гравіметричним   |   15|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) водорозчинних сухих    | 17,84|    -"-    |
|  |   речовин рефрактометричним |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) водорозчинних       | 26,07|    -"-    |
|  |   екстрактивних речовин   |    |          |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) загальної золи та золи  | 40,5 |    -"-    |
|  |   нерозчинної у       |    |          |
|  |   10-відсотковій соляній  |    |          |
|  |   кислоті гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 90.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) наявності піску та    | 18,13|    -"-    |
|  |   мінеральних домішок    |    |          |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) водневого показника    | 13,21|    -"-    |
|  |   потенціометричним методом |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) кислотності        | 12,66|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) лужності         | 13,1 |    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кольоровості за шкалою  | 28,34|    -"-    |
|  |   стандартних розчинів йоду |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) кислотного числа     | 23,16|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) перекисного числа     | 20,06|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) йодного числа       | 29,83|за одне дослідження|
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) густини за допомогою   |  5,16|    -"-    |
|  |   ареометра         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) складових частин     | 10,29|    -"-    |
|  |   продукту гравіметричним |    |          |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) вмісту вільного,     | 41,31|    -"-    |
|  |   зв'язаного і загального |    |          |
|  |   сірчистого ангідриду   |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|       Жирові продукти                  |
|----------------------------------------------------------------|
| 91.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29|    -"-    |
|  |   вершково-рослинному маслі |    |          |
|  |   за числом Рейхерта-Мейссля|    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) відстою за вагою     | 11,94|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) числа омилення      | 49,89|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) кількості неомилених   | 42,87|    -"-    |
|  |   речовин гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) показника заломлення   | 12,97|    -"-    |
|  |   за допомогою рефрактометра|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) жирнокислотного складу  | 62,1 |    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) наявності мила (якісна  |  9,91|    -"-    |
|  |   реакція)         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) стійкості емульсій за   |  8,02|    -"-    |
|  |   допомогою центрифуги   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) кількості ерукової    | 79,68|    -"-    |
|  |   кислоти методом газорідин-|    |          |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) наявності нежирових   | 37,11|    -"-    |
|  |   домішок гравіметричним  |    |          |
|  |   методом         |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Мед                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 92.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) наявності щавлевої    | 22,42|    -"-    |
|  |   кислоти титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) діастазного числа     | 43,62|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) наявності         | 18,47|    -"-    |
|  |   оксиметилфурфуролу    |    |          |
|  |   (якісна реакція)     |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Молоко і молочні продукти                |
|----------------------------------------------------------------|
| 93.|Визначення наявності:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | пероксидази          | 14,31|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | фосфатази           | 14,26|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | аміаку, водню пероксиду і   | 12,49|за дослідження   |
|  | соди (якісні реакції)     |    |одного показника  |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 94.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) індексу розчинності    | 10,13|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | 2) ступеня чистоти      |  5,45|    -"-    |
|----------------------------------------------------------------|
|    М'ясо і м'ясні продукти                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 95.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51|    -"-    |
|  |   виробах титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кількості оксипроліну   | 69,29|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) ефективності термообробки | 25,54|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 4) кількості крохмалю    | 41,43|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кількості летких жирних  | 23,39|    -"-    |
|  |   кислот титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Продукти переробки плодів                |
|        та овочів                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 96.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) оксиметилфурфуролу    | 35,27|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) пектинових речовин    | 29,73|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Прянощі                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 97.|Визначення ефірних масел    | 35,63|    -"-    |
|  |методом відгону        |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|     Риба і рибні продукти                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 98.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження   |
|  |   і сірководню (якісні   |    |одного показника  |
|  |   реакції)         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кількості летких жирних  | 27,03|за одне дослідження|
|  |   кислот титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Чай                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 99.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) сирої клітковини     | 33,21|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) таніну титрометричним   | 25,12|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »