Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)
Верховна Рада України; Закон від 02.06.20161401-VIII