Документ 154-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава 295-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 154
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 150 від 13.03.2013
№ 380 від 04.06.2015
№ 295 від 26.04.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 154

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 13.03.2013}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної у пункті 1 цього Порядку бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі обладнання є Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 380 від 04.06.2015}

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі бланків посвідчень інспектора праці є Держпраці.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення, виготовлення бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, інспектора праці та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до них.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 13.03.2013; в редакції Постанови КМ № 380 від 04.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017}

Використання бюджетних коштів здійснюється з метою створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 04.06.2015}

Закупівля бланків посвідчень інспектора праці здійснюється Держпраці для видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, уповноваженим на здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017}

4. Видатки, пов’язані з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту, здійснюються в межах бюджетних призначень відповідно до плану виконання робіт з їх виготовлення, затвердженого Мінсоцполітики.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 380 від 04.06.2015}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Оплата бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту здійснюється на підставі платіжних доручень, видаткових накладних та актів про виготовлення товарів (надання послуг) згідно з договорами про закупівлю.

7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

узагальнюють щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію, що надійшла від структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій і виконавчих органів міських рад, підготовлену з урахуванням даних єдиного обліку багатодітних сімей та відомостей про залишки невикористаних бланків посвідчень на початок року, і подають Мінсоцполітики затверджені їх керівниками заявки про обсяг потреби у бланках посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї за формою, затвердженою Міністерством, в установленому законодавством порядку;

здійснюють у десятиденний строк після отримання зазначених бланків їх розподіл між структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій і виконавчих органів міських рад.

8. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад подають щокварталу інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань та нагрудних знаків і посвідчень до них для системи соціального захисту Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які щокварталу до 10 числа наступного місяця подають Мінсоцполітики зазначену інформацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з урахуванням наявної кількості таких бланків і знаків на початок року.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

8-1. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Мінсоцполітики здійснює передачу посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою подальшої їх видачі.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 380 від 04.06.2015}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 154

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 474 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 46, ст. 1503).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1083 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3259).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 128 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 566).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 172 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 474” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 660).


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору