Про захист іноземних інвестицій на Україні
Верховна Рада України; Закон від 10.09.19911540а-XII