Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.20021583
Документ 1583-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.03.2009, підстава - 227-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 жовтня 2002 р. N 1583
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 227 ( 227-2009-п ) від 05.03.2009 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 771 ( 771-2008-п ) від 03.09.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 1583
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державний департамент авіаційного
транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2000 р. N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення
Державного департаменту авіаційного транспорту" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 13, ст. 523; із змінами, внесеними постановою
Кабінетом Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1207
( 1207-2002-п ):
1) пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Граничну чисельність працівників Укравіатрансу в межах
граничної чисельності працівників Мінтрансу, визначеної Кабінетом
Міністрів України, за поданням директора Укравіатрансу затверджує
Державний секретар Мінтрансу за погодженням з Міністром
транспорту.
Структуру Укравіатрансу затверджує його директор за
погодженням з Державним секретарем Мінтрансу.
Положення про структурні підрозділи Укравіатрансу затверджує
директор Укравітрансу";
2) пункт 12 після слів "за погодженням з" доповнити словами
"Державним секретарем Мінтрансу".
2. У Положенні про Державний департамент морського і
річкового транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 30 березня 2000 р. N 584 ( 584-2000-п ) "Про утворення
Державного департаменту морського і річкового транспорту"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 530; 2002 р., N 27,
ст. 1279):
1) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Граничну чисельність працівників Укрморрічфлоту в межах
граничної чисельності працівників Мінтрансу, визначеної Кабінетом
Міністрів України, за поданням директора Укрморрічфлоту затверджує
Державний секретар Мінтрансу за погодженням з Міністром
транспорту.
Структуру Укрморрічфлоту затверджує його директор за
погодженням з Державним секретарем Мінтрансу.
Положення про структурні підрозділи Укрморрічфлоту затверджує
директор "Укрморрічфлоту";
2) у пункті 11 слово "Мінтрансом" замінити словами "Державним
секретарем Мінтрансу, Міністром транспорту".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 771
( 771-2008-п ) від 03.09.2008 }вгору