Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. [...]
Верховна Рада України; Закон, Перелік від 18.03.20041629-IV
Документ 1629б-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава 2856-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
наступна сторінка »  

                                                          
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року
N 1629-IV ( 1629-15 )
Додаток
до Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу
Перелік актів
законодавства України та acquis Європейського Союзу
у пріоритетних сферах адаптації
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }

{ Розділ 1 ( 1629а-15 ) }

Розділ 2
Законодавство про компанії
I. Вступ
Основоположні засади здійснення підприємницької діяльності в
європейському праві закріплені в Договорі про заснування
Європейського Співтовариства(1) ( 994_017 ). Норми європейського
права забороняють будь-які обмеження свободи ведення
підприємницької діяльності громадянами держав-членів на території
іншої держави-члена. Подібна заборона стосується також обмежень
щодо створення агентств, філій чи дочірніх компаній громадянами
держави-члена іншої, ніж на території якої здійснюється
господарська діяльність. Причому компанії чи фірми, які створені
відповідно до права держави-члена і мають власний зареєстрований
офіс, керівний орган або головне місце ведення підприємницької
діяльності в межах Співтовариства мають такі ж права, як і особи
даної держави-члена. Під "компаніями" та "фірмами" маються на
увазі ті компанії і фірми, що діють на основі положень цивільного
і комерційного права, включаючи кооперативні товариства та інші
юридичні особи, що потрапляють у сферу регулювання в рамках
приватного чи публічного права, за виключенням неприбуткових
юридичних осіб.
_______________
(1) Розділ III про вільне пересування осіб, послуг та
капіталу Договору про заснування Європейського Співтовариства
( 994_017 ).
Скасовуються будь-які обмеження на вільне надання послуг та
здійснення підприємницької діяльності у межах Співтовариства по
відношенню до громадян та компаній держав-членів, що реалізують
право на ведення підприємницької діяльності в іншій державі-члені
Співтовариства, ніж та, громадянину якої надаються послуги.
Останнім часом в Україні, після зміни державного устрою та
виведення більшої частини державного майна у приватний сектор
шляхом проведення масової приватизації, зросла роль приватного
капіталу в формуванні рівня ВВП країни взагалі. Тому для того, щоб
процес переходу до свободи ведення підприємницької діяльності не
набув хаотичної форми, але разом з тим відповідав основним
принципам демократичної держави, в Україні вже досить багато часу
триває процес дерегулювання підприємницької діяльності та перехід
на цивілізовані стандарти торгівлі. В Україні для ведення
підприємницької діяльності існують певні вимоги та механізм
реєстрації підприємницької діяльності за місцезнаходженням або
місцем проживання даного суб'єкта, які певною мірою відрізняються
від вимог Європейського Союзу.
Розвиток підприємницької діяльності в Україні передбачає
собою поліпшення соціально-економічного рівня в країні взагалі
шляхом створення нових робочих місць, спрощення реєстрації та
ведення господарської діяльності на світовому ринку та залучення
іноземних інвестицій на внутрішній ринок країни.
II. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 13, 42,
67, 92) ( 254к/96-ВР )
Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня
1998 року ( 997_193 )
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436
( 436-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435
( 435-15 ) (набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року ( 1540-06 )
(втрачає чинність з 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III
( 2341-14 )
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня
1991 року N 1576-XII ( 1576-12 )
Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня
1991 року N 887-XII ( 887-12 )
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року
N 698-XII ( 698-12 )
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664-III
( 2664-14 )
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III
( 2658-14 )
Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня
2001 року N 2406-III ( 2406-14 )
Закон України "Про захист економічної конкуренції" від
11 січня 2001 року N 2210-III ( 2210-14 )
Закон України "Про державну підтримку малого та середнього
підприємництва" від 19 жовтня 2000 року N 2063-III ( 2063-14 )
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III ( 1775-14 )
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 )
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року
N 723/97-ВР ( 723/97-ВР )
Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від
2 грудня 1997 року N 671/97-ВР ( 671/97-ВР )
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня
1997 року N 280/97-ВР ( 280/97-ВР )
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР ( 98/96-ВР )
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19
березня 1996 року N 93/96-ВР ( 93/96-ВР )
Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР
( 270/96-ВР )
Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР ( 236/96-ВР )
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від
21 листопада 1995 року N 437/95-ВР ( 437/95-ВР )
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
28 грудня 1994 року N 334/94-ВР ( 334/94-ВР )
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343-XII
( 2343-12 )
Закон України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року
N 2171-XII ( 2171-12 )
Закон України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII ( 2114-12 )
Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від
20 грудня 1991 року N 2009-XII ( 2009-12 )
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від
16 квітня 1991 року N 959-XII ( 959-12 )
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року
N 697-XII ( 697-12 )
Закон України "Про ціни та ціноутворення" від 3 грудня
1990 року N 507-XII ( 507-12 )
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення
підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" від
15 липня 2000 року N 906 ( 906/2000 )
Указ Президента України "Про сприяння підготовці
управлінських кадрів для сфери підприємництва" від 3 липня
2000 року N 849/2000 ( 849/2000 )
Указ Президента України "Питання Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємницької діяльності" від
25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 )
Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної
регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" від
22 січня 2000 року N 89 ( 89/2000 )
Указ Президента України "Про впорядкування механізму сплати
ринкового збору" від 28 червня 1999 року N 761 ( 761/99 )
Указ Президента України "Про запровадження дозвільної системи
у сфері підприємницької діяльності" від 20 травня 1999 року N 539
( 539/99 )
Указ Президента України "Про заходи щодо зменшення податкової
заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів
підприємницької діяльності" від 21 грудня 1998 року N 1367
( 1367/98 )
Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817
( 817/98 )
Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують
розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року N 79
( 79/98 )
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня
1998 року N 727 ( 727/98 )
Указ Президента України "Про державну підтримку малого
підприємництва" від 12 травня 1998 року N 456 ( 456/98 )
Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних
ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності" від 12 липня 1995 року N 608
( 608/95 )
Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування
розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької
діяльності України" від 4 жовтня 1994 року N 566 ( 566/94 )
Указ Президента України "Про випуск та обіг векселів для
покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької
діяльності України" від 14 вересня 1994 року N 530 ( 530/94 )
Указ Президента України "Про паралельну державну реєстрацію
іноземних суден, що експлуатуються суб'єктами підприємницької
діяльності" від 25 квітня 1994 року N 187 ( 187/94 )
Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від
15 червня 1993 року N 210 ( 210/93 )
Указ Президента України "Про перехід України до
загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та
статистики" від 23 травня 1992 року N 303 ( 303/92 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і
сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства"
від 17 березня 1993 року N 23-93 ( 23-93 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за
участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 N 24-92 ( 24-92 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування" від 1 липня
2002 року N 912 ( 912-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до
суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на
припинення порушень вимог Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675 ( 675-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій
єдиного зразка" від 26 вересня 2001 року N 1246 ( 1246-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми
декларації страховика про операції з перестрахування" від
13 червня 2002 року N 821 ( 821-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних
процедур у сфері використання ядерної енергії" від 6 травня 2001
N 440 ( 440-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок присвоєння
спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для
лазерних систем зчитування" від 28 квітня 2001 року N 411
( 411-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та
заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 28 лютого 2001 року
N 183 ( 183-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання
ядерної енергії" від 6 грудня 2000 року N 1782 ( 1782-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії
на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року
N 1755 ( 1755-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"
від 20 листопада 2000 року N 1719 ( 1719-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку формування, ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного
реєстру" від 8 листопада 2000 року N 1658 ( 1658-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного
захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають
обов'язковому ліцензуванню" від 12 липня 2000 року N 1115
( 1115-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року
N 419 ( 419-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Реєстр суб'єктів
підприємницької діяльності" від 18 листопада 1999 року N 2103
( 2103-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" від
10 травня 1999 року N 786 ( 786-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі
ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на
здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 29 квітня
1999 року N 753 ( 753-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державний реєстр
видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від
28 вересня 1998 року N 1540 ( 1540-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню" від 27 травня 1998 року N 751 ( 751-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за
реєстрацію асоціацій, інших добровільних об'єднань органів
місцевого самоврядування, статутів територіальних громад" від
25 травня 1998 року N 738 ( 738-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької
діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від
18 травня 1998 року N 688 ( 688-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок справляння
і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію
торгово-промислових палат" від 23 березня 1998 року N 356
( 356-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення
порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
родовищами мінеральної води" від 2 березня 1998 року N 260
( 260-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та
розміри реєстраційних зборів" від 17 листопада 1997 року N 1287
( 1287-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств Міністерства вугільної промисловості" від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання створення,
реорганізації та ліквідації державних наукових установ" від
14 квітня 1997 року N 321 ( 321-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" від
25 листопада 1996 року N 1403 ( 1403-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію
промислово-фінансових груп" від 20 липня 1996 року N 781
( 781-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування,
атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого
1996 року N 200 ( 200-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України" від
22 січня 1996 року N 118 ( 118-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами" від 31 серпня 1995 року N 709 ( 709-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за видачу та
переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики
ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності"
від 13 липня 1995 року N 516 ( 516-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про лібералізацію
експортних операцій" від 24 жовтня 1994 року N 734 ( 734-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок створення,
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від
5 квітня 1994 року N 228 ( 228-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про представництва
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" від
12 серпня 1993 року N 631 ( 631-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня
1993 року N 508 ( 508-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу на
міжнародну систему обліку і статистики" від 4 травня 1993 року
N 326 ( 326-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення
виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про квотування і
ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" від 25 січня
1993 року N 42 ( 42-93-п )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними
засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації" від 16 вересня 2002 року
N 101/309 ( z0799-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету України по водному
господарству "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури" від 14 серпня 2002 року N 85/196 ( z0725-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за
кордоном" від 19 грудня 2001 року N 155/534 ( z0017-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету промислової політики України
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння" від 26 квітня 2001 року N 68/178
( z0421-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження Положення про контроль за
додержанням порядку проведення державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності органами державної реєстрації" від
18 квітня 2001 року N 62 ( z0392-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Державного комітету України по водному
господарству "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, будівництва нових і
реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури" від 17 квітня 2001 року N 61/68
( z0377-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та
проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту,
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні" від 2 квітня 2001 N 58/852
( z0336-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття
інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання
інформації" від 29 січня 2001 року N 17/17 ( z0122-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності" від 9 січня 2001 року N 1/3 ( z0058-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва, використання, експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації" від 29 грудня 2000 року
N 88/66 ( z0049-01 )
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі
збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року
N 82/350 ( z0024-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності зі збирання, первинної
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350
( z0026-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350 ( z0025-01 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження Положення про уповноваженого з
питань підтримки підприємництва" від 17 листопада 1998 року N 32
( z0753-98 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу
відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими
органами (Журнал реєстрації перевірок)" від 10 серпня 1998 року
N 18 ( z0619-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про комісію щодо зупинення, поновлення дії або
анулювання ліцензій на виробництво і оптову торгівлю спиртом,
алкогольними напоями і тютюновими виробами" від 15 травня
2001 року N 229 ( z0427-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових
брокерів" від 30 березня 2001 року N 147 ( v0147201-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про кореспонденцію
рахунків" від 28 березня 2001 року N 143 ( z0335-01 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів
малого підприємництва" від 30 вересня 1998 N 196 ( z0646-98 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад
та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами"
від 31 травня 1996 року N 112 ( z0297-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від
здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня
1996 N 169 ( z0475-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків", затверджена від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх використанням,
збиранню і переробці твердих і рідких відходів виробництва, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих
металів, контроль за їх дотриманням та про порядок видачі
ліцензій" від 6 січня 1994 року N 1 ( z0026-94 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та
орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109
( z0200-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу
і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції
про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55
( z0142-93 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні" від 7 травня 1993 року N 25 ( z0052-93 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Порядку отримання лімітів на спирт етиловий" від 28 лютого
2002 року N 61 ( z0265-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про організацію контролю за дотриманням
суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових
документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю
аудіовізуальними творами і примірниками фонограм" від 26 червня
2000 року N 134 ( z0680-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про План дерегулювання
підприємницької діяльності" від 31 травня 2000 року N 104
( v0104557-00 )
Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і
територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних
режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114 ( z0677-99 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження
Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони
власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони
підприємств та організацій усіх форм власності" від 14 квітня
1998 року N 257 ( z0338-98 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Інструкція про
умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання
послуг по охороні колективної і приватної власності, а також
охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх
дотриманням" від 28 лютого 1994 року N 112 ( z0093-94 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження
Порядку приймання органами внутрішніх справ документів від
суб'єктів підприємницької діяльності на оформлення
(перереєстрацію) паспортів громадян України для виїзду за кордон"
від 16 лютого 1994 року N 78 ( z0032-94 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про посилення
контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності умов
та правил здійснення медичної практики, проведення судово-медичної
і судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації
медикаментів" від 14 квітня 1998 року N 94 ( v0094282-98 )
Наказ Головної державної податкової інспекції "Про
затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення
торгового патенту" від 25 квітня 1996 року N 33 ( z0221-96 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форм щодо контролю за обігом спирту" від 29 жовтня 2002 року N 515
( v0515225-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" від
29 жовтня 1999 року N 599 ( z0752-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін
до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від
12 жовтня 1999 року N 555 ( z0709-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін
до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від
12 жовтня 1999 року N 554 ( z0713-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 553
( z0708-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них
податків фізичних осіб (ф. N 8ДР) і Порядку заповнення та подання
юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР" від
6 січня 1999 року N 10 ( z0163-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від
13 жовтня 1998 року N 477 ( z0689-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі" від
13 жовтня 1998 року N 476 ( z0688-98 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про організацію
контрольно-перевірочної роботи" від 25 вересня 1997 року N 356
( v0356225-97 )
Наказ Головного управління Державного казначейства України
"Порядок зарахування, розмежування і обліку єдиного податку
суб'єктів малого підприємництва" від 29 грудня 1998 року N 107
( v0107506-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів,
організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням" від
11 вересня 1998 року N 86 ( z0610-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції
про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних
від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності" від 11 вересня 1998 року N 85 ( z0574-98 )
Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження
Практичного коментарю (тимчасового) для органів державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку
проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності" від 23 червня 1998 року N 67
( v0067311-98 )
Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України
"Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення та реалізацію
ветеринарних медикаментів і препаратів, умови і правила її
здійснення та контроль за їх дотриманням" від 15 липня 1996 року
N ЛП-17/26 ( z0385-96 )
Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України
"Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови
і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від
10 квітня 1996 року N ЛП-8/15 ( z0200-96 )
Наказ Фонду державного майна України "Про порядок
перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною
формою власності у господарські товариства" від 12 лютого
1993 року N 69 ( z0028-93 )
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України "Про затвердження Типових правил
розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності" від 13 жовтня 2000 року N 227 ( z0755-00 )
Наказ Державного комітету статистики України "Про
затвердження форми державної статистичної звітності
N 1-підприємництво (річна) та інструкції по її складанню" від
15 січня 1998 року N 16 ( z0018-98 )
Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної
безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок,
умови та правила здійснення цього виду діяльності та контроль за
їх дотриманням" від 22 грудня 1993 року N 213 ( z0202-93 )
Наказ Державного комітету України по водному господарству
"Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок
суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують
господарську діяльність у межах водоохоронних зон" від 29 січня
2001 року N 22 ( z0126-01 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Щодо зменшення втручання органів
Держстандарту у підприємницьку діяльність" від 8 лютого 2000 року
N 107 ( v0107565-00 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Класифікація організаційно-правових
форм господарювання" від 22 листопада 1994 року N 288
( vb288217-94 )
Наказ Державного комітету України по туризму "Про
затвердження інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг, а також інструкції про
умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної
з наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням" від
27 липня 1994 року N 79 ( z0178-94 )
Наказ Державного комітету України по харчовій промисловості
"Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва
у суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 березня 1997 року
N 16 ( z0225-97 )
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
------------------------------------------------------------------ |Regulation (EC) N 1606/2002 of |Регламент Ради (ЄС) | |the European Parliament and of |NN 1606/2002 ( 994_404 ) | |the Council of 19 July 2002 on |від 19 липня 2002 року щодо | |the application of international|застосування міжнародних | |accounting standards |стандартів бухгалтерського | | |обліку | | | | |OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 |ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) | |2157/2001 of 8 October 2001 on |NN 2157/2001 | |the Statute for a European |від 8 жовтня 2001 року | |company (SE) |щодо статуту Європейської | | |компанії (ЄК) | | | | |OJ L 294 10.11.2001 p. 1 |ОВ L 294 10.11.2001 p. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2533/98 | |2533/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the collection of |збирання статистичної | |statistical information by the |інформації Європейським | |European Central Bank |Центральним Банком | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 8 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2532/98 | |2532/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the powers of the |компетенції Європейського | |European Central Bank to impose |Центрального Банку накладати | |sanctions |санкції | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 4 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) NN 2531/98 | |2531/98 of 23 November 1998 |від 23 листопада 1998 року щодо| |concerning the application of |застосування мінімальних | |minimum reserves by the European|резервів Європейським | |Central Bank |Центральним Банком | | | | |OJ L 318, 27.11.98 p. 1 |ОВ L 318, 27.11.98 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 2137/92 | |2137/85 of 25 July 1985 on the |від 25 липня 1985 року щодо | |European Economic Interest |Європейської Групи з | |Grouping (EEIG) |економічних інтересів | | | | |OJ L 199 31.07.85 p. 1 |ОВ L 199 31.07.85 p. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Convention on the mutual |Конвенція від 1969 року щодо | |recognition of companies and |взаємного визнання компаній та | |bodies corporate |юридичних осіб | | | | |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 7 |BULL. SUPPL. NO 2-1969 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol on the convention on |Протокол Конвенції від | |the mutual recognition of |1969 року щодо взаємного | |companies and bodies corporate |визнання компаній та юридичних | | |осіб | | | | |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 |BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 2001/86/EC of |Директива Ради 2001/86/ЄС | |8 October 2001 supplementing the|від 8 жовтня 2001 року, що | |Statute for a European company |доповнює Статут Європейської | |with regard to the involvement |компанії стосовно участі | |of employees |робітників | | | | |OJ L 294 10.11.2001 p. 22 |ОВ L 294 10.11.2001 p. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Directive 2000/35/EC of the |Директива 2000/35/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 29 June 2000 on |Ради від 29 червня 2000 року | |combating late payment in |щодо боротьби з затриманням | |commercial transactions |платежів при здійсненні | | |комерційних операцій | | | | |OJ L 200, 08.08.2000 p. 35 |ОВ L 200, 08.08.2000 С. 35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/435/EEC of |Директива Ради 90/435/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_358 ) від 23 липня | |system of taxation applicable in|1990 року щодо загальної | |the case of parent companies and|системи оподаткування, що | |subsidiaries of different Member|застосовується у випадках, коли| |States |материнські та дочірні компанії| | |знаходяться в межах юрисдикції | | |різних держав-членів | | | | |OJ L 225, 20.08.90 p. 6 |ОВ L 225, 20.08.90 С. 0006-0009| |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 90/434/EEC of |Директива Ради 90/434/ЄЕС | |23 July 1990 on the common |( 994_451 ) від 23 липня | |system of taxation applicable to|1990 року щодо загальної | |mergers, divisions, transfers of|системи оподаткування, | |assets and exchanges of shares |що застосовується у випадках | |concerning companies of |злиття, розділу, передачі | |different Member States |активів та обміну акціями, коли| | |компанії знаходяться в межах | | |юрисдикції різних держав-членів| | | | |OJ L 225 20.08.90 p. 1 |ОВ L 225 20.08.90 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Twelfth Council Company Law |Дванадцята Директива Ради | |Directive 89/667/CEE of 21 |89/667/ЄЕС ( 994_459 ) | |December 1989 on single-member |від 21 грудня 1989 року щодо | |private limited-liability |компанії з обмеженою | |companies |відповідальністю з одним | | |учасником | | | | |OJ L 395 30.12.89 p. 40 |ОВ L 395 30.12.89 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eleventh Council Directive |Одинадцята Директива Ради | |89/666/EEC of |89/666/ЄЕС ( 994_454 ) | |21 December 1989 concerning |від 21 грудня 1989 року щодо | |disclosure requirements in |умов розкриття інформації щодо | |respect of branches opened in a |філій, створених в одній | |Member State by certain types of|державі-члені компаніями різних| |company governed by the law of |типів, які підпадають під | |another State |юрисдикцію іншої держави | | | | |OJ L 395 30.12.89 p. 36 |ОВ L 395 30.12.89 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Eighth Council Directive |Восьма Директива Ради | |84/253/EEC of |84/253/ЄЕС ( 994_461 ) від | |10 April 1984 based on Article |10 квітня 1984 року, що | |54 (3) (g) of the Treaty on the |базується на статті 54 (3) (g) | |approval of persons responsible |Угоди щодо надання дозволу | |for carrying out the statutory |особам, які здійснюють офіційні| |audits of accounting documents |перевірки бухгалтерських | | |документів | | | | |OJ L 126 12.05.84 p. 20 |ОВ L 126 12.05.84 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Seventh Council Directive |Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС| |83/349/EEC of |від 13 червня 1983 року, що | |13 June 1983 based on the |базується на статті 54 (3) (g) | |Article 54 (3) (g) of the Treaty|Угоди щодо консолідованих | |on consolidated accounts |звітів | | | | |OJ L 193 18.07.83 p. 1 |ОВ L 193 18.07.83 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Sixth Council Directive |Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС| |82/891/CEE of |від 17 грудня 1982 року, що | |17 December 1982 based on |базується на статті 54 (3) (g) | |Article 54 (3) (g) of the |Угоди і стосується поділу | |Treaty, concerning the division |публічних акціонерних компаній | |of public limited liability |з обмеженою відповідальністю | |companies | | | | | |OJ L 378 31.12.82 p. 47 |ОВ L 378 31.12.82 С. 47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Third Council Directive |Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС| |78/855/CEE of |від 9 жовтня 1978 року, що | |9 October 1978 based on Article |базується на статті 54, | |54 (3) (g) of the Treaty |параграфа 3, пункту g) Угоди | |concerning mergers of public |та стосується злиття публічних | |limited liability companies |акціонерних компаній з | | |обмеженою відповідальністю | | | | |OJ L 295 20.10.78 p. 36 |ОВ L 295 20.10.78 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Fourth Council Directive |Четверта Директива Ради | |78/660/CEE of |78/660/ЄЕС | |27 July 1978 based on Article 54|( 994_908 ) від 27 липня 1978 | |(3) (g) of the Treaty on the |року, що базується на статті 54| |annual accounts of certain types|(3) (g) Угоди і стосується | |of companies |річних бухгалтерських звітів | | |деяких типів компаній | | | | |OJ L 222 14.08.78 p. 11 |ОВ L 222 14.08.78 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Second Council Directive |Друга Директива Ради 77/91/ЄЕС | |77/91/CEE of 13 December 1976 on|від 13 грудня 1976 року щодо | |coordination of safeguards |узгодження заходів безпеки паїв| |which, for the protection of the|учасників та інших осіб, які | |interests of members and others,|вимагаються державами-членами | |are required by Member States |від компаній у значенні другого| |of companies within the meaning |параграфа статті 58 Договору, з| |of the second paragraph of |огляду на створення публічних | |Article 58 of the Treaty, in |компаній з обмеженою | |respect of the formation of |відповідальністю та | |public limited liability |підтримання, зміни їх капіталу | |companies and the maintenance |з метою встановлення | |and alteration of their capital,|еквівалентних заходів безпеки | |with a view to making such | | |safeguards equivalent | | | | | |OJ L 026 31.01.77 p. 1 |ОВ L 026 31.01.77 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |First Council Directive |Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС| |68/151/CEE of |( 994_453 ) від 9 травня 1968 | |9 May 1968 on co-ordination of |року щодо координації заходів | |safeguards which, for the |безпеки для захисту паїв | |protection of the interests of |учасників та інших осіб, які | |members and others, are required|вимагаються державами-членами | |by Member States of companies |від компаній у значенні другого| |within the meaning of the second|параграфа статті 58 Договору з | |paragraph of Article 58 of the |метою встановлення | |Treaty, with a view to making |еквівалентних заходів безпеки | |such safeguards equivalent |на всій території | |throughout the Community |Співтовариства | | | | |OJ L 065 14.03.68 p. 8 |ОВ L 065 14.03.68 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2002/590/EC of 16 May 2002 |2002/590/ЄС ( 994_972 ) | |Statutory Auditors' Independence|від 16 травня 2002 року | |in the EU: A Set of Fundamental |щодо незалежності офіційного | |Principles |аудитора: фундаментальні | | |принципи | | | | |OJ L 191 19.07.2002 p. 22 |ОВ L 191 19.07.2002 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2001/453/CE of |2001/453/ЄС ( 994_973 ) | |30 May 2001 on the recognition, |від 30 травня 2001 року про | |measurement and disclosure of |визнання, вимірювання | |environmental issues in the |та виявлення екологічних питань| |annual accounts and annual |у щорічних доповідях і звітах | |reports of companies |компаній | | | | |OJ L 156 13.06.2001 p. 33 |ОВ L 156 13.06.2001 С. 33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Recommendation |Рекомендація Комісії | |2001/256/CE of 15 November 2000 |2001/256/ЄС від 15 листопада | |on quality assurance for the |2000 року щодо мінімальних | |statutory audit in the European |вимог до якості контролю | |Union: minimum requirements |офіційним аудитором у ЄС | | | | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 |ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 | |--------------------------------+-------------------------------| |Communication from the |Повідомлення Комісії | |Commission of 20 September 1997 |від 20 вересня 1997 року щодо | |Participation of European |участі Європейської Групи з | |Economic Interest |економічних інтересів в | |Groupings (EEIGs) in public |державних замовленнях та у | |contracts and programmes |програмах, що фінансуються | |financed by public funds |публічними фондами | | | | |OJ C 285 20.09.97 p. 17 |ОВ C 285 20.09.97 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Statement by the representatives|Звіт представників урядів | |of the governments of the Member|держав-членів від 17 грудня | |States of 17 December 1973 |1973 про знищення юридичних | |concerning the removal of legal |бар'єрів для ведення | |barriers to the linking-up of |підприємницької діяльності | |undertakings | | | | | |OJ C 117 31.12.73 p. 15 |ОВ C 117 31.12.73 С. 15 | ------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
наступна сторінка »