Про доповнення до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР"
Верховна Рада України; Закон від 09.10.19911639-XII
Документ 1639-12, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 07.12.1991
 

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення до Закону Української РСР
"Про вибори Президента Української РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 48, ст.662 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 14 Закону Української РСР "Про вибори
Президента Української РСР" ( 1297-12 ) частиною шостою такого
змісту:
"Зареєстровані довірені особи кандидатів у Президенти на час
проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення від
виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої
заробітної плати за місцем роботи. Відшкодування витрат середньої
заробітної плати та на відрядження в межах території України
здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на проведення
виборів".
Частину шосту статті 14 вважати частиною сьомою.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 9 жовтня 1991 року
N 1639-XII

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...