Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Верховна Рада України; Закон від 06.04.20001646-III