Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [...]
Верховна Рада України; Закон від 11.05.20001707-III
Документ 1707-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2000
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.255 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) такі зміни:
1. Частину другу статті 2 виключити.
2. Частину третю статті 12 доповнити словами "якщо це
передбачено установчими документами об'єднань підприємств
відповідно до законодавства".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1707-III

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...