Про затвердження Порядку контролю за здійсненням головами та очолюваними ними виконавчими комітетами [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 09.02.1996172
Документ 172-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.1999, підстава 339-99-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 1996 р. N 172
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 339 ( 339-99-п ) від 09.03.99 )

Про затвердження Порядку контролю за здійсненням
головами та очолюваними ними виконавчими комітетами
сільських, селищних і міських Рад делегованих їм
повноважень державної виконавчої влади

На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 грудня
1995 р. N 1194 ( 1194/95 ) "Про делегування повноважень державної
виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам
сільських, селищних і міських Рад" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок контролю за здійсненням головами та
очолюваними ними виконавчими комітетами сільських, селищних і
міських Рад делегованих їм повноважень державної виконавчої влади
(додається). 2. Установити, що Кабінет Міністрів України координує роботу
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади
щодо контролю за здійсненням головами та очолюваними ними
виконавчими комітетами сільських, селищних і міських Рад
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.20
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 1996 р. N 172
ПОРЯДОК
контролю за здійсненням головами та очолюваними
ними виконавчими комітетами сільських, селищних
і міських Рад делегованих їм повноважень
державної виконавчої влади
1. Контроль за здійсненням головами та очолюваними ними
виконавчими комітетами сільських, селищних і міських Рад ( далі -
виконкоми) делегованих їм повноважень державної виконавчої влади,
встановлених Указом Президента України від 30 грудня 1995 р.
N 1194 ( 1194/95 ), покладається на державні адміністрації, а у
випадках, передбачених законодавством, - на міністерства та інші
центральні органи державної виконавчої влади і їх місцеві органи. 2. Районні державні адміністрації контролюють здійснення
виконкомами сільських, селищних і міських (міст районного
підпорядкування) Рад, розташованих на території району,
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади. Обласні державні адміністрації контролюють здійснення
виконкомами міських (міст обласного підпорядкування) Рад
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади. 3. Контроль за здійсненням виконкомами делегованих їм
повноважень державної виконавчої влади провадиться шляхом
перевірок діяльності виконкомів, аналізу їх рішень та звітів з цих
питань. 4. Порядок, періодичність та терміни проведення перевірок
здійснення виконкомами делегованих їм повноважень державної
виконавчої влади визначаються головою відповідної державної
адміністрації. За результатами перевірки голова районної державної
адміністрації інформує голову обласної державної адміністрації
про факти виявлених порушень законодавства та необхідність
скасування незаконних рішень. Про заходи, вжиті для усунення виявлених порушень, у місячний
термін з дня закінчення перевірки виконкоми повідомляють голову
державної адміністрації вищого рівня. 5. Копії рішень виконкомів, прийнятих з питань здійснення
ними делегованих їм повноважень державної виконавчої влади, у
десятиденний термін з дня їх прийняття надсилаються до державної
адміністрації вищого рівня. Якщо рішення виконкомів, прийняті з питань здійснення
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади, суперечать
Конституції України ( 888-09 ), Конституційному Договору між
Верховною Радою України і Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законам України, указам і розпорядженням Президента України,
рішенням Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства,
вони можуть бути скасовані головами обласних державних
адміністрацій. 6. У випадках, передбачених законодавством, виконкоми
надсилають звіти про виконання делегованих їм повноважень
державної виконавчої влади до державної адміністрації вищого рівня
чи іншого органу, який здійснює контроль за виконанням відповідних
функцій. Крім звітів про виконання окремих делегованих повноважень
державної виконавчої влади щорічно не пізніше 1 лютого виконкоми
надсилають узагальнений звіт про здійснення делегованих їм
повноважень державної виконавчої влади до державної адміністрації
вищого рівня. Форму такого звіту затверджує голова відповідної
державної адміністрації. 7. У разі порушення виконкомом Конституції України,
Конституційного Договору між Верховною Радою України та
Президентом України, законів України, указів та розпоряджень
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства голова обласної державної адміністрації може вносити
Президентові України подання щодо дострокового припинення в
установленому порядку повноважень виконкому.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...