Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської [...]
Верховна Рада України; Закон від 03.11.20161728-VIII