Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Верховна Рада України; Закон від 01.06.20001775-III