Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу [...]
Верховна Рада України; Закон від 19.01.20101783-VI
Документ 1783-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2010
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо терміну на продаж земельних ділянок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.86 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами
"але не раніше 1 січня 2012 року";
2) у пункті 15:
абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами
"але не раніше 1 січня 2012 року";
абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель"
доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1783-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...