Угода про співробітництво в галузі освіти і науки між Міністерством освіти і науки України та Міністерств [...]
МОН України, Куба; Угода, Міжнародний документ від 23.09.2002
Документ 192_017, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.09.2002
 

               Угода 
про співробітництво в галузі освіти і науки
між Міністерством освіти і науки України та
Міністерством вищої освіти Республіки Куба

Дата підписання: 23.09.2002 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти і науки України та Міністерство вищої
освіти Республіки Куба, далі - "Сторони", згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Куба
про співробітництво в галузях культури, освіти і науки ( 192_027 )
від 27 червня 1994 року, прагнучи зміцнювати відносини між двома державами та
поглиблювати взаєморозуміння, виходячи з переконання, що обмін у галузі освіти та науки
сприятиме співробітництву між двома народами, бажаючи розвивати зв'язки в усіх галузях освіти та науки, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть, звертаючи особливу увагу на такі
форми співробітництва: - обмін досвідом з найважливіших напрямів розвитку,
управління і планування в галузі освіти; - проведення спільних наукових досліджень в галузях
гуманітарних, природничих, технічних та педагогічних наук, що
становлять взаємний інтерес; - підготовка та перепідготовка фахівців через аспірантуру,
докторантуру, наукове стажування, підвищення кваліфікації; - розвиток безпосереднього співробітництва між навчальними
закладами обох держав; - обмін фахівцями для коротко- та довгострокової педагогічної
роботи та надання технічної допомоги.
Стаття 2
Сторони сприятимуть розвитку співпраці в галузі освіти і
шляхом взаємного обміну досвідом та науковою інформацією з питань
управління системою освіти.
Стаття 3
Сторони обмінюватимуться студентами, аспірантами, стажистами
для повного, часткового та семестрового курсу навчання з
попереднім погодженням відповідних документів і звернень
рекомендованих кандидатів.
Стаття 4
Фінансові умови взаємних обмінів, що застосовуватимуться
Сторонами, будуть такими: - Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до
місця навчання і у зворотний бік; - Сторона, що приймає, бере на себе витрати на перебування
громадян Сторони, що направляє: безоплатне навчання та
стипендіальне забезпечення, проживання у студентському гуртожитку,
медичне обслуговування (окрім хронічних захворювань та
протезування), поїздки по країні, пов'язані з виконанням
навчального плану, відповідно до чинного законодавства держави
перебування.
Стаття 5
Сторони розглянуть можливість обмінів науковими і
науково-педагогічними працівниками для коротко- та довгострокової
педагогічної роботи за підготовленими контрактами, попередньо
розглянувши та узгодивши умови їх прийому.
Стаття 6
Сторони сприятимуть налагодженню та розвитку прямого
співробітництва вищих навчальних закладів, які виходячи із
взаємних інтересів можуть укладати окремі угоди про
співробітництво, відповідно до положень цієї Угоди.
Стаття 7
Сторони надаватимуть можливість громадянам обох держав
здобувати освіту у вищих навчальних закладах держав Сторін на
компенсаційних засадах, попередньо узгодивши умови їх прийому.
Стаття 8
Сторони надаватимуть підтримку розширенню участі науковців
України та Республіки Куба у наукових семінарах, конференціях,
симпозіумах тощо.
Стаття 9
Сторони заохочуватимуть здійснення спільних наукових
досліджень в галузях, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 10
Сторони в період дії цієї Угоди вирішуватимуть питання
укладення Угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів
державного зразка про освіту, наукові ступені і вчені звання.
Стаття 11
Сторони сприятимуть вивченню української та іспанської мов,
літератур і культур у провідних вищих навчальних закладах держав
Сторін.
Стаття 12
Ця Угода не виключає можливості здійснення інших спільних
заходів, попередньо узгоджених Сторонами.
Стаття 13
З метою оцінки виконання положень Угоди Сторони
обмінюватимуться експертами у кількості 2 - 3 осіб.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності з дня підписання і діятиме протягом
3 років, її дія автоматично продовжуватиметься, доки одна із
Сторін не повідомить письмово іншій Стороні про свій намір
припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
її дії.
Вчинено в м. Гавана 23 вересня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською і іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство освіти За Міністерство вищої
і науки України освіти Республіки Куба

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...