Про введення в дію Закону України "Про товарну біржу"
Верховна Рада України; Постанова від 10.12.19911957-XII
Документ 1957-12, поточна редакція — Прийняття від 10.12.1991
 

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про товарну біржу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст. 140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про товарну біржу" ( 1956-12 )
з дня його прийняття.
2. Кабінету Міністрів України: до 1 січня 1992 року встановити строки і порядок внесення до
чинних статутів товарних бірж, розташованих на території України,
змін, необхідних для їх узгодження з цим Законом; до 1 лютого 1992 року внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність з цим Законом; до 1 лютого 1992 року привести рішення Уряду України у
відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 грудня 1991 року
N 1957-XII

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...