Про наукову і науково-технічну діяльність
Верховна Рада України; Закон від 13.12.19911977-XII