Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 24.12.20031989
Документ 1989-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава 451-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 грудня 2003 р. N 1989
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2012-п ) від 21.05.2012 }
Питання пропуску через державний кордон осіб,
автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів,
що переміщуються ними
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 810 ( 810-2005-п ) від 23.08.2005
N 811 ( 811-2007-п ) від 06.06.2007
N 636 ( 636-2008-п ) від 09.07.2008
N 715 ( 715-2008-п ) від 20.08.2008
N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009
N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009
N 177 ( 177-2010-п ) від 24.02.2010
N 539 ( 539-2010-п ) від 30.06.2010
N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011
N 903 ( 903-2011-п ) від 31.08.2011
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011
N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }

Відповідно до статей 40, 41 і 45 Митного кодексу України
( 92-15 ), статті 25 Закону України "Про прикордонний контроль"
( 1710-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
1. Затвердити такі, що додаються:
типову технологічну схему пропуску через державний кордон
осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Порядок здійснення митного контролю автомобільних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю залізничних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1989
ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними
{ Назва типової технологічної схеми із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ
N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
1. За цією типовою технологічною схемою здійснюється
відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), Законів України
"Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон
України" ( 1777-12 ) та "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ) пропуск через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників (далі - транспортні засоби), товарів, у тому числі
вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі -
товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і
митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску
через державний кордон. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
2. Терміни, що вживаються у цій типовій технологічній схемі,
мають таке значення:
вільна практика - заходження судна закордонного плавання в
порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту
судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль
державних органів, що приймається на підставі відомостей,
отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про
полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року
( 995_064 );
каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим
кордоном між портами України в межах територіального моря і
внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом
судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі
територіального моря України;
судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в
Україну і пройшло прикордонний контроль;
судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в
Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з
відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з
України.
Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в
Митному кодексі України ( 92-15 ), Законах України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 )
та інших нормативно-правових актах. { Абзац шостий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 } { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2009-п ) від
05.03.2009 }
3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів
і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон
(далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках,
передбачених частиною третьою статті 5 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), та на території суміжних
держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону
( 1710-17 ).
Пропуск через державний кордон особистих речей осіб
здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
4. Про в'їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних
засобів інформація подається органу охорони державного кордону і
митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту,
аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно
від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи
перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які
здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску перевізник або
вантажовласник чи уповноважена ними особа заявляє про готовність
до контролю і пред'являє посадовим особам органу охорони
державного кордону і митного органу документи, установлені
нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті,
на транспортний засіб і товари).

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через
державний кордон після здійснення відповідно до вимог
нормативно-правових актів прикордонного, митного контролю, у разі
автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями
пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі
повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського,
річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою
забезпечення безпеки плавання.
У випадках, встановлених законодавством, товари пропускаються
через державний кордон після здійснення посадовими особами органів
виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено
здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю
за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного
контролю.
В інших випадках санітарно-епідеміологічний,
ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль
окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей,
що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), в пунктах пропуску через державний кордон України
здійснюється посадовими особами митних органів у формі
попереднього документального контролю відповідно до порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
2011 р. N 1030 ( 1030-2011-п ). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011; в редакції Постанови КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
6. У разі в'їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і
ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається
прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі
виїзду і вивезення товарів з України - розпочинається митним
контролем і закінчується прикордонним контролем. { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів
здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ). { Пункт 6 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах
пропуску здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
У разі коли у пункті пропуску функціонують лише органи
охорони державного кордону і митні органи, для здійснення, крім
прикордонного і митного, інших видів контролю транспортних засобів
і товарів залучаються спеціалісти органів державної влади, на які
відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів
контролю (далі - контролюючі органи). Якщо такої можливості немає,
транспортні засоби повертаються назад і за відсутності будь-яких
заборон чи обмежень щодо в'їзду в Україну (виїзду з України)
транспортних засобів або ввезення (вивезення) товарів
направляються у пункти пропуску, де на постійній основі
функціонують структурні підрозділи відповідних контролюючих
органів.
Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних
договорів контролюючими органами України та суміжних держав може
здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за
її межами. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному
контролю (у тому числі у формі попереднього документального
контролю), та відповідно до поданих перевізником або експедитором,
чи уповноваженою особою товаросупровідних (товаротранспортних)
документів посадова особа митного органу визначає вид(и) та форму
проведення державного контролю в пункті пропуску через державний
кордон України (пункті ввезення на митну територію України):
для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою
контролюючого органу;
для проведення санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю,
контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою
митного органу у формі попереднього документального контролю.
У разі коли у партії товарів, що ввозяться через пункт
пропуску через державний кордон України, є певна кількість
товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного
контролю посадовими особами контролюючих органів (крім
радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю
посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає
відповідним видам державного контролю, попередній документальний
контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний
контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами
контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних
органів та для проведення зазначених видів державного контролю
прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.
У разі коли товари підлягають радіологічному та попередньому
документальному контролю, контроль здійснюється в такій
послідовності:
перший етап - радіологічний контроль посадовою особою
відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу
передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані
перевізником або експедитором, чи уповноваженою особою
товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення
радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого
органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних
(товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі
митного органу;
другий етап - попередній документальний контроль посадовою
особою митного органу. Після здійснення попереднього
документального контролю посадова особа митного органу проставляє
відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на
товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить
інформацію про проведення такого контролю до Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби. { Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 636 ( 636-2008-п ) від
09.07.2008, N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного
сполучення здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та
міжнародних договорів посадовою особою служби міжнародних
автомобільних перевезень (СМАП) Мінтрансу контроль за міжнародними
перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними
засобами.
9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно
до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється
контроль на безпеку, у ході якого посадові особи служби авіаційної
безпеки аеропорту (аеродрому), авіакомпанії, органу внутрішніх
справ і підрозділу охорони державного кордону проводять комплекс
заходів, пов'язаних із захистом авіації від актів незаконного
втручання у її діяльність (протиправні дії, посягання на безпечне
функціонування авіаційних об'єктів, унаслідок якого можуть статися
нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися
захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що
створюють умови для настання подібних наслідків). { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного
сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду
здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки плавання.
Усі види контролю у пунктах пропуску для морського, річкового
та поромного сполучення здійснюються комісією, що складається з
представників органу охорони державного кордону, митного органу,
адміністрації порту та агентської організації (морського агента).
У разі коли законодавством передбачено здійснення інших видів
контролю, до складу комісії включаються представники відповідних
контролюючих органів. Для здійснення митного контролю наливних
суден до складу комісії можуть включатися представники державної
пожежної охорони.
У разі потреби з дозволу органу охорони державного кордону і
митного органу до складу комісії включаються представники інших
державних органів, установ та організацій.
Комісію очолює посадова особа органу охорони державного
кордону. Капітан судна або представник агентської організації
(морський агент) не пізніше ніж за 4 години до приходу (відходу)
судна подає до органу охорони державного кордону і митного органу
заявку на здійснення контролю судна з наступним уточненням її
змісту за 1 годину до початку контролю. Комісія створюється на
замовлення адміністрації порту або представника агентської
організації (морського агента), які забезпечують перевезення
членів комісії до місця контролю та у зворотному напрямку.
Вільна практика застосовується для суден-контейнеровозів та
суден, що перевозять наливні вантажі. У разі відсутності
заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати
контроль на державному кордоні, вільна практика може
застосовуватися до інших типів суден. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009 }
За підсумками роботи комісії складається акт. Форма акта і
порядок його складення визначаються Адміністрацією
Держприкордонслужби. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
11. Контроль суден для каботажного плавання здійснюється
комісією у складі посадових осіб органу охорони державного
кордону, митного органу та інспекції державного портового нагляду.
Відмітки про проведення контролю проставляються в судновій ролі.
Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою
органів охорони державного кордону в пункт пропуску місця
прямування судна.
Контроль українських та іноземних яхт здійснюється комісією
на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті
пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.
Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20
Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ). { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
12. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних
засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки
транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом
або графіком руху. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
13. Тривалість здійснення кожного виду контролю відповідно до
технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається
керівниками органу охорони державного кордону і митного органу, у
разі потреби - інших контролюючих органів для кожного пункту
пропуску окремо з урахуванням режиму його роботи, наявності
постійно діючих структурних підрозділів інших контролюючих
органів, виду та інтенсивності транспортного сполучення, категорії
поїздки, виду транспортного засобу, а також товару. Контролюючий
орган вживає заходів до вдосконалення механізму відповідного
контролю та скорочення тривалості його здійснення у пунктах
пропуску, розміщених на адміністративній території, закріпленій за
ним.
14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається
закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних)
документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні
відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів
стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами
перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством
випадках (зокрема, проходження через "зелені коридори", зони
спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу
охорони державного кордону і посадовими особами митного органу
надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через
державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою
підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про
перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного
органу, інших контролюючих органів про позитивні результати
передбачених законодавством видів контролю. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
16. Контролюючі органи, транспортні та інші організації і
установи забезпечують інформування органів охорони державного
кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з
пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати їх
контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон
транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до
протиправної діяльності.
Зазначені суб'єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією,
проведення нарад, спільних інструктажів.
У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які
ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи
функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї
компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.
17. У пунктах пропуску через державний кордон відповідно до
міжнародних договорів посадові особи органів охорони державного
кордону організовують і щодоби уточнюють (з урахуванням
інформації, що надходить від консультаційних пунктів) з
представниками контролюючих органів суміжної держави питання щодо
пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і
транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних
скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного
пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці,
які впливають на здійснення пропуску через державний кордон. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
18. Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших
організацій і установ під час здійснення пропуску через державний
кордон координується органами охорони державного кордону.
19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою,
застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних
засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються
керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту
пропуску. { Типову технологічну схему доповнено пунктом 19 згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК
здійснення митного контролю автомобільних
транспортних засобів перевізників і товарів,
що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон

1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) послідовність дій посадових осіб митних органів під час
здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон
(далі - автомобільні транспортні засоби і товари), у пунктах
пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон
(далі - пункти пропуску).
2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і
завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.
3. Митний контроль та митне оформлення автомобільних
транспортних засобів і товарів здійснюється:
у разі ввезення на митну територію України - після проведення
прикордонного контролю;
у разі вивезення за межі митної території України - до
початку прикордонного контролю.
Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів
здійснюється спільно посадовими особами митних органів та органів
охорони державного кордону відповідно до вимог законодавства та
міжнародних договорів України.
4. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів здійснюється митними органами у взаємодії з органами
державної влади, на які відповідно до законодавства покладено
функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних
засобів і товарів (далі - контролюючі органи), у встановленому
законодавством порядку.
4-1. Декларування автомобільного транспортного засобу, що
використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України, здійснюється без застосування
вантажної митної декларації шляхом подання документів, що містять
точні відомості про цей транспортний засіб (реєстраційних та інших
документів, що підтверджують право керування цим транспортним
засобом), а в разі переміщення ним товарів - також
товаротранспортних (товаросупровідних) документів.
Без застосування вантажної митної декларації здійснюється
також декларування автомобільного транспортного засобу - причепа
(напівпричепа), що зареєстрований на постійній основі на території
іноземної держави та тимчасово ввозиться на митну територію
України (у тому числі з метою транзиту) тягачем
перевізника-резидента, за умови подання митному органу договору
найму (фрахтування) цього тягача іноземним власником або
користувачем причепа (напівпричепа) з метою виконання міжнародного
перевезення.
Декларування автомобільного транспортного засобу, що
переміщується через митний кордон України як товар на підставі
зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни,
оренди, лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з
поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому
порядку. { Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 715
( 715-2008-п ) від 20.08.2008 }
5. Для здійснення митного контролю автомобільних транспортних
засобів і товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа
подають такі документи:
вантажна митна декларація (в установлених законодавством
випадках) на переміщувані товари;
міжнародна автомобільна накладна (CMR) або товаротранспортна
накладна;
рахунок-фактура (інвойс), інші документи, якими
підтверджується вартість товарів та які дають можливість
ідентифікувати зазначені товари:
пакувальний лист (специфікація);

{ Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 903 ( 903-2011-п ) від 31.08.2011 }

у разі потреби:
книжка міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR) та
свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до
перевезення вантажів під митними печатками і пломбами; { Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 903 ( 903-2011-п ) від
31.08.2011 }
вантажна відомість (каргоманіфест);
авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
коносамент (Bill of Lading);
визначені законодавством інші документи, видані державними
органами.
6. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів у пункті пропуску здійснюється в три етапи.
Перший етап - попередні операції.
Для здійснення митного контролю перевізник або експедитор чи
уповноважена особа подають посадовій особі митного органу для
реєстрації документи, визначені в пункті 5 цього Порядку. На
зареєстрованих документах проставляється відбиток штампа "під
митним контролем". Після цього здійснюється перевірка
комплектності поданих документів, цілісності накладеного митного
забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних
засобів і товарів.
Другий етап - здійснення інших видів контролю.

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Абзац шостий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

Третій етап - закінчення митного контролю.
Митний контроль та митне оформлення автомобільних
транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх
передбачених законодавством видів контролю щодо цього
автомобільного транспортного засобу і товарів.
Посадова особа митного органу приймає у разі потреби на
підставі результатів попередньої перевірки поданих для реєстрації
документів рішення про проведення митного огляду автомобільних
транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним
контролем. Про результати огляду складається акт за формою,
встановленою Мінфіном. { Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п ) від
05.10.2011 }
Після здійснення інших видів контролю митний орган згідно із
законодавством справляє податки і збори (обов'язкові платежі), що
підлягають сплаті в пунктах пропуску через державний кордон.
7. У разі коли після закінчення митного контролю та митного
оформлення є підстави вважати, що автомобільні транспортні засоби
і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм
Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших законодавчих актів з
питань митної справи, керівник митного органу або його заступник
може прийняти рішення про переогляд автомобільного транспортного
засобу і товару.
8. За згодою перевізника або експедитора чи уповноваженої
особи митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів
може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних
комплексів, автотерміналів, автопортів відповідно до передбачених
пунктом 6 цього Порядку етапів. Переміщення автомобільних
транспортних засобів і товарів із зони митного контролю пункту
пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу,
автотерміналу, автопорту або у зворотному напрямку здійснюється
під контролем митного органу з повідомленням про це органу охорони
державного кордону.
9. За наявності обґрунтованих причин посадова особа митного
органу на будь-якому етапі митного контролю може відмовити в
митному оформленні чи пропуску автомобільних транспортних засобів
і товарів через митний кордон. У цьому разі митний орган
зобов'язаний видати заінтересованій особі картку відмови в митному
оформленні (із зазначенням причини) в порядку, встановленому
Мінфіном. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }
10. Пропуск через митний кордон транзитних вантажів та
автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні
перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в
спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними
договорами порядку.
11. У разі виявлення порушень митних правил або законодавства
на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного
оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів посадова
особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених
законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК
здійснення митного контролю водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними,
у пунктах пропуску через державний кордон
{ У тексті Порядку слово "Держмитслужбою" замінено словом
"Мінфіном" згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п )
від 05.10.2011 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) послідовність дій посадових осіб митних органів під час
здійснення митного контролю водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон,
у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного
сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).
Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового
спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється
відповідно до Порядку суднового постачання в морських і річкових
портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 846 ( 846-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 61, ст. 2160). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009 }
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке
значення:
вантажні документи - коносаменти (штурманські розписки),
маніфести, каргоплани, річкові накладні та інші документи, які є
підставою для перетинання митного кордону водними транспортними
засобами і товарами;
вільна практика - заходження судна закордонного плавання в
порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту
судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль
державних органів, що приймається на підставі відомостей,
отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про
полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року
( 995_064 ); { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009 }
водні транспортні засоби і товари - водні транспортні засоби
перевізників і товари, що переміщуються ними через митний кордон;
генеральна декларація - документ, що містить загальні
відомості про судно і наявність чи відсутність на борту
вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, які є в судновій аптечці, а також про суднову
касу;
декларація про особисті речі членів екіпажу судна - документ,
що використовується для митного оформлення суден закордонного
плавання, де наводяться відомості про наявність у членів екіпажу
товарів, валюти та цінностей; { Абзац пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 811 ( 811-2007-п ) від
06.06.2007 }
доручення на навантаження - документ, що подається митному
органу декларантом або уповноваженою ним особою, містить реквізити
відправника, одержувача вантажу, назву і характеристику водних
транспортних засобів і товарів та після засвідчення його митним
органом є підставою для навантаження судна;
коносамент, річкова накладна - документи, що регулюють
правовідносини між відправником, перевізником та одержувачем
транспортних засобів і товарів, свідчать про прийняття
перевізником транспортних засобів і товарів, відомості про які
наведено в коносаменті, річковій накладній, і є документами, що
підтверджують наявність і зміст договору перевезення водним
транспортним засобом;
маніфест - перелік коносаментів;
представник агентської організації (морський агент) - суб'єкт
підприємницької діяльності, представник судновласника, який згідно
з договором морського агентування за винагороду зобов'язується
надавати послуги в галузі торговельного мореплавства;
судно закордонного плавання - судно, що здійснює міжнародні
перевезення;
суднова роль - список осіб суднового екіпажу.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному
кодексі України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових актах.
3. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів
здійснюється митним органом, як правило, біля причалів або в
акваторіях портів.
Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за
погодженням з органом охорони державного кордону.
3-1. Агентська організація (морський агент) зобов'язана не
пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт призначення на
митній території України подати митному органу, в зоні діяльності
якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді
за встановленою Мінфіном формою про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території
України. Подана у порядку, встановленому Мінфіном, інформація
використовується митним органом виключно для визначення форми та
обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання
законодавства з питань митної справи.
Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають
санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, а також
контролю за переміщенням культурних цінностей, встановлюються
органами державної влади, які здійснюють такі види контролю.
{ Абзац другий пункту 3-1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 } { Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 811
( 811-2007-п ) від 06.06.2007 }
4. Місця стоянки водних транспортних засобів, посадки і
висадки пасажирів визначаються адміністрацією порту за погодженням
з митним органом та органом охорони державного кордону.
Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного
плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу у
відповідному судновому документі. Для тимчасового виходу судна з
порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також
з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не
обов'язкова. Про такі події адміністрація порту негайно інформує
митний орган.
5. Митний контроль товарів, що перевозяться членами екіпажів
водних транспортних засобів, здійснюється, як правило, на борту
цих транспортних засобів.
Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, як
правило, здійснюється в оглядовому залі порту.
6. Митний контроль суден закордонного плавання, що плавають
під іноземним прапором, може здійснюватися документально за умови
постійного перебування суден під контролем митного органу в зонах
митного контролю пунктів пропуску (пунктів контролю).
7. У разі коли є підстави вважати, що водні транспортні
засоби і товари переміщуються через митний кордон з порушенням
норм Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших законодавчих актів
з питань митної справи, здійснюється митний огляд водних
транспортних засобів, а також транспортних засобів, товарів та
особистих речей, що переміщуються ними.
8. У разі виявлення фактів порушення митних правил або
законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та
митного оформлення водних транспортних засобів, а також
транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу
зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством.
Митний контроль суден закордонного плавання,
що прибувають на митну територію України
або вибувають за її межі
9. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється
комісією, що складається з представників органів охорони
державного кордону, митних органів, адміністрації порту та
агентської організації (морського агента). У разі коли
законодавством передбачено здійснення інших видів контролю, до
складу комісії включаються представники органів виконавчої влади,
які здійснюють такі види контролю (далі - контролюючі органи). Для
здійснення митного контролю наливних суден до складу комісії
можуть включатися представники державної пожежної охорони. { Абзац
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону
до складу комісії у разі потреби включаються представники інших
органів, установ та організацій.
10. Члени комісії та особи, яким дозволено відвідання судна
під час здійснення контролю, не повинні вносити на судно та
виносити з нього предмети, крім тих, що використовуються ними для
виконання своїх службових обов'язків.
Митний контроль предметів, валютних та інших цінностей осіб,
яким дозволено відвідання судна під час здійснення контролю
комісією, провадиться шляхом усного або письмового декларування.
11. Під час перебування судна закордонного плавання під
митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів
здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони
державного кордону.
12. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється
цілодобово відповідно до їх прибуття та створення комісії.
Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання
здійснюється позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно
погодженого з митним органом та органом охорони державного
кордону.
13. Комісія створюється на замовлення адміністрації порту або
представника агентської організації (морського агента) і
розпочинає роботу після завершення медичного (санітарного) огляду
членів екіпажу. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
14. Декларування судна закордонного плавання, що
використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної
митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання
зазначаються в генеральній декларації.
Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа,
що входить до командного складу судна і належним чином
уповноважена на це капітаном, подає такі документи:
генеральну декларацію;
зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі
митної території України (ввезення на митну територію України)
судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном;
декларацію про вантаж;
коносамент, річкову накладну, де зазначаються найменування,
маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи
кількість місць, яку він займає, а в разі необхідності - відомості
про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;
список членів суднового екіпажу (суднова роль);
список пасажирів;
декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;
декларацію про суднові припаси;
довідку капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;
довідку про наявність у судновій касі валюти;
зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним
Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові
припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;
документи, передбачені Митним кодексом України ( 92-15 ),
іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними
договорами України (в разі необхідності).
Подані документи повинні бути скріплені судновою печаткою та
засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до
командного складу судна і належним чином уповноважена на це
капітаном. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається
подання коносамента, скріпленого печаткою та засвідченого підписом
керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника
агентської організації (морського агента). Посадова особа митного
органу здійснює оформлення поданих документів у встановленому
Мінфіном порядку.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон
України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору
(контракту), крім договору перевезення, здійснюється у
відповідному митному режимі з поданням вантажної митної
декларації, заповненої у встановленому Мінфіном порядку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »