Документ 203_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.12.2016

УГОДА
між Міністерством культури України та Міністерством культури Чеської Республіки про співробітництво в сфері культури


Дата підписання:

15.12.2016


Дата набрання чинності для України:

15.12.2016

Міністерство культури України та Міністерство культури Чеської Республіки, іменовані надалі «Сторони»,

керуючись бажанням розвивати дружні зв'язки між двома державами та народами,

визнаючи, що Україна як європейська держава налаштована підтримувати загальноєвропейські цінності,

із впевненістю у тому, що співробітництво у сфері культури сприятиме поглибленню знань та покращенню взаєморозуміння між народами України та Чеської Республіки,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони заохочуватимуть пряме співробітництво в усіх сферах культури і мистецтва України та Чеської Республіки, і з цією метою сприятимуть, в тому числі:

- участі митців у фестивалях та інших культурних заходах в обох державах;

- обміну та співпраці у сфері виставкової діяльності;

- участі представників сфери культури й мистецтв у симпозіумах, конференціях, семінарах та інших культурних заходах;

- обміну досвідом у сфері охорони культурної спадщини зокрема захисту, збереження та відновлення пам'яток;

- обміну досвідом у сфері оцифрування бібліотечних і музейних фондів;

- співробітництву між бібліотеками, музеями та галереями обох держав, обміну фахівцями у сфері бібліотечної, музейної та галерейної справи;

- обміну досвідом з питань наукового забезпечення сфери музейної справи, реставрації, популяризації музейних колекцій;

- іншим формам співробітництва, які зміцнюватимуть співробітництво у сфері культури між державами Сторін.

Стаття 2

Сторони підтримуватимуть пряме співробітництво між закладами культури й мистецтва України та Чеської Республіки: театрами, музеями, галереями, бібліотеками, а також установами, які відповідають за охорону та збереження культурної спадщини.

Таке співробітництво здійснюватиметься на основі окремих і прямих угод між закладами культури і мистецтва обох держав.

Стаття 3

Сторони, у межах своїх можливостей, підтримуватимуть участь своїх митців та презентації фільмів на міжнародних кінофестивалях, що організовуватимуться на території іншої Сторони, відповідно до регламентів цих фестивалів.

Сторони підтримуватимуть безпосереднє співробітництво установ культури в сфері кінематографії.

Сторони підтримуватимуть співробітництво національних кіноархівів у сфері обміну досвідом, який стосується оцифровування кінематографічної та аудіовізуальної спадщини.

Стаття 4

Сторони співпрацюватимуть в сфері обміну досвідом співробітництва з європейськими фондами, участі в програмах і проектах ЄС, зокрема програм ЄС «Креативна Європа»; а також сприятимуть участі митців обох країн у спільних дво- або багатосторонніх проектах.

Стаття 5

Сторони сприятимуть участі представників своїх держав у семінарах, фестивалях, змаганнях, виставках, конференціях, симпозіумах та зустрічах, що проходитимуть у їхніх державах, відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 6

Сторони докладатимуть зусиль відповідно до діючих норм міжнародного права і чинного законодавства двох держав до вжиття спільних заходів з метою запобігання незаконному ввезенню та вивезенню культурних цінностей та здійснюватимуть обмін досвідом з цього приводу.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть пряму співпрацю та обмін досвідом між неурядовими організаціями в усіх сферах, передбачених цією Угодою.

Стаття 8

Сторони, базуючись на принципі взаємності, підтримують обмін експертами в сфері культури на період до 20 днів протягом одного календарного року з метою обміну досвідом, участі в конкретних проектах та переговорах щодо імплементації положень цієї Угоди.

Сторона, що направляє, покриває всі витрати на медичне страхування, яке є необхідним для в'їзду та перебування на території держави Сторони, що приймає.

З цього страхування не може бути виключене страхове відшкодування, пов'язане з репатріацією особи до держави Сторони, що направляє.

Стаття 9

Сторони погоджуються, що співпраця базуватиметься на взаємній повазі та на принципах рівноправного партнерства і взаємності.

Ця Угода реалізується відповідно до фінансових можливостей Сторін, людського потенціалу та національного законодавства держав Сторін.

Стаття 10

З метою реалізації положень цієї Угоди, Сторони можуть розробляти спеціальні плани співробітництва у сфері культури.

Фінансові умови культурної співпраці можуть визначатися планами співробітництва.

Стаття 11

Спірні питання, які можуть виникнути щодо тлумачення та в ході реалізації даної Угоди, будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 12

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до 31 грудня 2020 року. Термін дії Угоди продовжується автоматично до дати набуття чинності новою Угодою.

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні. Угода втратить чинність через шість місяців здати отримання такого повідомлення іншою стороною.

Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на проекти, що були ініційовані під час дії цієї Угоди.

Вчинено в м. Київ 15 грудня 2016 року, удвох примірниках, кожний українською, англійською та чеською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


Міністерство культури
України

Міністерство культури
Чеської Республікивгору