Про оцінку впливу на довкілля
Верховна Рада України; Закон від 23.05.20172059-VIII