Про створення Державної акціонерної компанії "Укррудпром"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.12.19982078
Документ 2078-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2005, підстава - 1123-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1998 р. N 2078
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1123 ( 1123-2005-п ) від 30.11.2005 )
Про створення Державної
акціонерної компанії "Укррудпром"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1851 ( 1851-2000-п ) від 20.12.2000
N 231 ( 231-2002-п ) від 01.03.2002 )

З метою здійснення структурної перебудови гірничорудної
промисловості, підвищення рівня керованості підприємствами та
організаціями, що належать до її сфери, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства промислової
політики, погодженою з Фондом державного майна, Міністерством
економіки та Міністерством фінансів, щодо створення Державної
акціонерної компанії "Укррудпром" (далі - Компанія).
2. Установити, що Міністерство промислової політики та Фонд
державного майна є засновниками Компанії.
3. Затвердити перелік:
державних підприємств і організацій, що не підлягають
приватизації, майно яких передається до статутного фонду Компанії
з перетворенням їх у дочірні підприємства Компанії згідно з
додатком 1;
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких
залишаються у державній власності згідно з планом їх розміщення і
передаються до статутного фонду Компанії згідно з додатком 2.
4. Фонду державного майна у місячний термін передати до
статутного фонду Компанії пакети акцій, які залишаються у
державній власності відповідно до планів розміщення акцій
відкритих акціонерних товариств згідно з додатком 2.
5. Засновникам Компанії затвердити у місячний термін статут
Компанії, склад її спостережної ради та призначити голову
Компанії.
6. Установити, що акції Компанії не можуть передаватися
будь-яким підприємствам, установам та організаціям для формування
їх статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком
яких може бути відчуження акцій державної власності, зокрема
передача в заставу.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
промислової політики Гуреєва В.М.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 43

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1998 р. N 2078

ПЕРЕЛІК
державних підприємств і організацій, що не підлягають
приватизації, майно яких передається до статутного фонду
Державної акціонерної компанії "Укррудпром" з перетворенням у
дочірні підприємства Компанії

Криворізький державний залізорудний комбінат Докучаєвський державний флюсо-доломітний комбінат "ДДФДК" Новотроїцьке рудоуправління Балаклавське державне рудоуправління імені М. Горького Державне промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1851
( 1851-2000-п ) від 20.12.2000, N 231 ( 231-2002-п ) від
01.03.2002 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1998 р. N 2078

ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких залишаються
у державній власності відповідно до планів розміщення акцій
відкритих акціонерних товариств і передаються до статутного
фонду Державної акціонерної компанії "Укррудпром"
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва відкритого акціонерного | Пакет акцій, які залишаються товариства | у державній власності згідно | з планом їх розміщення, | відсотків ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Суха Балка 25,1
2. Південний гірничо-збагачувальний 25,78
комбінат
3. Центральний гірничо-збагачувальний 50
комбінат плюс одна акція
4. Північний гірничо-збагачувальний 50
комбінат плюс одна акція
5. Інгулецький гірничо-збагачувальний 50
комбінат плюс одна акція
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1851
( 1851-2000-п ) від 20.12.2000 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору