Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1993 р. N 258
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.19982079
Документ 2079-98-п, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1998 р. N 2079
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1993 р. N 258

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня
1993 р. N 258 ( 258-93-п ) "Про порядок переведення пенсій
громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн" (ЗП
України, 1993 р., N 9, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 46, с. 47) такі зміни:
пункт 2 після слів "валюті тієї країни, де проживає
пенсіонер" доповнити словами "або в доларах США";
абзаци другий і третій пункту 4 виключити.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вгору