Про Державний бюджет України на 2001 рік
Верховна Рада України; Закон, Бюджет від 07.12.20002120-III
Документ 2120-14, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 20.03.2002, підстава v005p710-02
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2001 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 2-3, ст.10 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2554-III ( 2554-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.202
- набирає чинності з 01.07.2001 року )
( Щодо змін додатково див. Розпорядження КМ
N 280-р ( 280-2001-р ) від 11.07.2001 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 12-рп/2001 ( v012p710-01 ) від 03.10.2001 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2774-III ( 2774-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.67 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 5-рп/2002 ( v005p710-02 ) від 20.03.2002 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із
загального та спеціального фондів.
Загальний фонд Державного бюджету України включає:
надходження до Державного бюджету України, визначені для
забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не
призначені на конкретну мету;
виплати з Державного бюджету України, здійснення яких
передбачається за рахунок надходжень до загального фонду
Державного бюджету України.
Спеціальний фонд Державного бюджету України включає
надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та
виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок
цих надходжень.
Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
2001 рік у сумі 41.961.066,9 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.272.519,6
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 8.688.547,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1
до цього Закону. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2774-III ( 2774-14 ) від 15.11.2001 )
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у
сумі 41.961.066,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 32.597.824,2 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 9.363.242,7 тис. гривень. ( Частина друга статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-III ( 2774-14 ) від
15.11.2001 )
Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є
бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного
бюджету України у сумі 674.695,4 тис. гривень та дефіцит
спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 674.695,4
тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
II. ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2001 рік належать:
1) у повному обсязі:
платежі за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення;
платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
податок на додану вартість;
акцизний збір із ввезених на територію України товарів;
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності,
крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої
влади;
грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне
мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час
мовлення;
ввізне мито;
кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України;
суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які
стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від
реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів,
багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним
контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на
залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і
митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені
законодавством;
надходження коштів від продажу квот на здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
Державний кордон України;
надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими
банками за користування тимчасово вільними коштами державного
бюджету;
дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності, крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень
статті 69 цього Закону;
рентна плата за нафту, що видобувається в Україні;
надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках
Державного казначейства України;
плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств;
державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
митні збори;
штрафи, що стягуються за рішенням уповноважених посадових
осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною
автомобільною інспекцією України;
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи
дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із
наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних
із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою,
сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок
надходження зазначених коштів;
відрахування від плати за транзит аміаку через територію
України;
збір за використання радіочастотного ресурсу;
кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої
податкової заборгованості за станом на 31 березня 1997 року і
заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) за станом
на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення;
кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного
інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт,
послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості
за минулі роки за станом на 1 січня 2001 року із збору до
Державного інноваційного фонду з урахуванням положень статті 71
цього Закону;
кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів та Київського міського бюджету;
( Абзац двадцять восьмий пункту 1 статті 3 виключено на
підставі Закону N 2554-III ( 2554-14 ) від 21.06.2001 )
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в
Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення
відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (за
винятком акцизного збору з нафтопродуктів, що зараховується до
державного бюджету незалежно від місцезнаходження платника);
4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку;
5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких
здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних
вкладень;
6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного
майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів
відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки)
та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств;
7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів
групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються
з балансів підприємств;
8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи
підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також
підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно
до закону;
12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву;
13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами;
14) до розмежування земель державної та комунальної
власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності; ( Статтю 3 доповнено пунктом 14 згідно із Законом
N 2554-III ( 2554-14 ) від 21.06.2001 )
15) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету
України, у розмірах, установлених законодавством, крім доходів,
визначених статтею 31 цього Закону.
Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9
гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за
1 тонну.
Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через
територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до
Державного бюджету України:
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі,
еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані;
відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685
долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи
із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються
територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні
до долара США, встановленим Національним банком України на день,
що передує дню сплати платежу.
Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України.
Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отримані від
приватизації державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень,
спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та
державне інвестування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 8. Установити, що Національний банк України у 2001
році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними
видатками Національного банку України до Державного бюджету
України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.
Порядок перерахування зазначених платежів визначається
спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного
банку України.
Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію
або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними
позичками, за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також
заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.
Державній податковій адміністрації України розробити та
затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів
оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості.
Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок
реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій
заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження
відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що
перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних
бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості
по податках, зборах, інших обов'язкових платежах.
Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби
України зараховувати належні до відшкодування суми податку на
додану вартість платникам, яким відповідно до закону
реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано
відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення
реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по
податку на додану вартість незалежно від визначеного законом
терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).
Стаття 11. Встановити, що до 1 січня 2002 року:
в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі
митної території України шляхом бартерних (товарообмінних)
операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на
збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових
витрат виробництва (обігу) платника податку;
для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999
року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України "Про
проведення економічного експерименту на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України" ( 934-14 ), тимчасово
встановлюється ставка оподаткування прибутку підприємств у розмірі
15 відсотків;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану
вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2002
року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням
(переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і
порти України.
III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 12. Установити граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі
14.050.807,7 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США.
Стаття 13. Установити граничний розмір державного зовнішнього
боргу України на 1 січня 2002 року в сумі, еквівалентній
10.845.577,9 тис. доларів США.
Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному
обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру
державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного
збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього
боргу України.
Стаття 15. Заборонити надавати державні гарантії при
одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім
кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних
кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних
гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати
зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові
показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним
банком України, або оформити заставу майна та сплачують до
Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 16. З метою ефективного управління державним боргом
надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий
викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті на погашення та обслуговування державного
боргу.
Стаття 17. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими
Україна здійснює запозичення відповідно до статті 13 цього Закону,
набирають чинності з моменту їх підписання.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які
випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у
тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих
судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням
платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших
обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно
з додатком N 3 до цього Закону.
Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають
право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів
Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних
асигнувань, встановлених їм на 2001 рік, у порядку, визначеному
Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і
зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним
казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до
законодавства.
Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання
функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне
призначення, передаються відповідно до законодавства України від
одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то
дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися
в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцій
чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів
державного бюджету, якому це повноваження передано.
Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання
Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим
поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в
межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному
фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не
розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету
України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни
затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів
Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною
класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Забороняється збільшення бюджетних призначень на:
державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень
по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень
на поточні видатки.
Стаття 19. Фінансування виплат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 20. Установити, що у 2001 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150
гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни
III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та
дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.
Стаття 21. Фінансування виплат у 2001 році з Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 18 цього
Закону.
Стаття 22. Встановити, що призначення Державного бюджету
України, передбачені Державному комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України на 2001 рік на підтримку
періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих
періодичних видань та газети "Кримська світлиця".
Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування
витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою
зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом
України з наданих підприємствам і організаціям позичок із
державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених
державою або під державні гарантії, плати за користування цими
позичками, органи державної податкової служби України застосовують
механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому
законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок
майна боржників.
Стаття 24. Запровадити на 2001 рік мораторій на вступ до
міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови
членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення
будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад
обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.
( Положення статті 25, згідно з якими за рахунок коштів на
утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України здійснюється
відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів
дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури і суду,
втратили чинність, як такі, що є неконституційними на підставі
Рішення Конституційного Суду N 12-рп/2001 ( v012p710-01 ) від
03.10.2001 ) Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до
закону шкоди, завданої юридичним та фізичним особам незаконними
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду,
податковими і митними органами, здійснюється із Державного бюджету
України Державним казначейством України в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів на утримання судів,
Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України, а також
інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями
працівників яких була завдана шкода юридичним і фізичним особам, а
сума відшкодування кваліфікується як збитки, нанесені Державному
бюджету України.
Стаття 26. Надати Державному казначейству України право
безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте
державним органом, що відповідно до закону має право на його
застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного
бюджету України.
У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних
установ і організацій, з вини яких виникли відповідні
зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції
розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої
зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів
і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік.
При цьому безспірне списання коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок
погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не
допускається.
Стаття 27. При формуванні державного замовлення з
виготовлення речового майна та постільних речей для установ та
організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації України, Державного
комітету у справах охорони Державного кордону України, органів і
установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливості
виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на
підприємствах пенітенціарної системи та підприємствах громадських
організацій інвалідів.
Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам
господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім
тих, що встановлені цим Законом.
Стаття 29. Затвердити державні централізовані капітальні
вкладення на 2001 рік в обсязі 360.920,1 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету до 1 березня 2001 року
затвердити остаточний перелік об'єктів та обсяги їх фінансування
за рахунок державних централізованих капітальних вкладень.
Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України
по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів і
дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів Державного бюджету України.
V. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду
Державного бюджету України на 2001 рік належать:
1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
2) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку;
3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
4) відсотки за користування державним пільговим кредитом,
наданим індивідуальним сільським забудовникам;
5) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів;
7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні;
8) відрахування від плати за транзит природного газу через
територію України;
9) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
12) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось
виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;
13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих
акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова;
15) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім
об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно
до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших
надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та
кредитуванням підприємств;
16) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної
програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), віднесених до
об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що
виділяються з балансів підприємств;
17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України;
18) власні надходження установ і організацій, які утримуються
за рахунок коштів Державного бюджету України;
19) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно
до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними
виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту
тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна,
послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату
пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
20) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
21) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту в миротворчих операціях;
22) надходження до Фонду України соціального захисту
інвалідів;
23) збір за забруднення навколишнього природного середовища
до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
24) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних
гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань;
26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла;
28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
29) повернення коштів, наданих на придбання
сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу;
30) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську
техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний
машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним
товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на
суму 34.907 тис. гривень;
31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладених
міжурядових угод;
32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами;
33) кошти, що надійдуть понад встановлені додатком N 1 до
цього Закону річні прогнозні показники надходжень акцизного збору
з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених
на територію України нафтопродуктів та транспортних засобів,
ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.
Стаття 32. Продовжити до 1 січня 2002 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).
Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно
з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за
рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 1 статті 31 цього Закону);
2) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби
України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за
рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статті 31 цього Закону);
3) фінансування витрат на закладення і догляд за молодими
садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок
надходжень, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);
4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів
відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за
рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону,
та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього
Закону);
5) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок
надходжень, визначених пунктами 7 і 8 статті 31 цього Закону);
6) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених
пунктом 9 статті 31 цього Закону);
7) авіаційну діяльність і участь України у міжнародних
авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного
транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 10 статті 31 цього Закону);
8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України
у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та
утримання Департаменту морського і річкового транспорту
Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених
пунктом 11 статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що
надходять від риболовних портів);
9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що
забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства
агропромислової політики України (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону в частині, що
надходить від риболовних портів);
10) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок надходжень, визначених
пунктами 12 та 16 статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень,
визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону; 25 відсотків
надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону;
надходжень, визначених пунктом 15 статті 31 цього Закону;
2 відсотки надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього
Закону);
11) фінансування в установленому порядку державних
капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської
будівельної програми відповідно до переліків, затверджених
Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень,
визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону);
12) фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на
очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків
надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону);
13) видатки, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і
організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і
організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 18 статті 31 цього Закону);
14) фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статті 31
цього Закону);
15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з
законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20
статті 31 цього Закону);
16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок
надходжень, визначених пунктом 21 статті 31 цього Закону);
17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за
рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статті 31 цього Закону);
18) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статті 31
цього Закону);
19) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24
статті 31 цього Закону);
20) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою
гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами
своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів,
залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених
пунктом 25 статті 31 цього Закону);
21) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами
4 і 26 статті 31 цього Закону);
22) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами
5 і 27 статті 31 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років (за рахунок надходжень, визначених
пунктом 28 статті 31 цього Закону);
24) заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської
техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених
пунктами 29 та 30 статті 31 цього Закону);
25) погашення державного боргу України перед Російською
Федерацією та субвенцію Севастопольському міському бюджету
відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень,
визначених пунктом 31 статті 31 цього Закону);
26) добудову української частини Євроазіатського
нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених
пунктом 32 статті 31 цього Закону);
27) фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг
загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом
33 статті 31 цього Закону);
28) часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних
банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам, іншим
підприємствам агропромислового комплексу, в тому числі для
закупівлі тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва, а також для виробництва
вітчизняної сільськогосподарської техніки підприємствам
тракторного, комбайнового і сільськогосподарського машинобудування
(за рахунок надходжень, визначених пунктом 30 статті 31 цього
Закону). ( Статтю 33 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 2554-III
( 2554-14 ) від 21.06.2001 )
Стаття 34. Кошти, одержані органами державної влади від
надання послуг, отримання яких дозволено законами та
нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету
України і спрямовуються на організацію надання цих послуг у
порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України
( 702-2001-п ) за поданням Міністерства фінансів України.
Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду
Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через
спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в
органах Державного казначейства України та рахунки закордонних
дипломатичних установ України.
Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне
призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів,
визначених згідно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в
межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду
згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших
обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на
кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному
бюджетному році.
Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують
відповідні виплати, встановлені додатком N 3 до цього Закону,
розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в
першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати,
комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така
заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені)
видатками загального фонду бюджету.
VI. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
Стаття 36. Установити, що положення статей 1, 6 та частин
другої і третьої статті 35 цього Закону застосовуються при
складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки
Крим та місцевих бюджетів.
Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя у 2001 році належать:
прибутковий податок з громадян;
податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві, з
урахуванням положень пункту 1 статті 39 цього Закону;
платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
плата за землю;
акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком
акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;
податок на промисел;
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами
виконавчої влади;
плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів
пунктами продажу нафтопродуктів - автозаправними станціями,
заправними пунктами);
місцеві податки і збори;
фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового
законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що
зараховуються до відповідних бюджетів;
фіксований сільськогосподарський податок у частині, що
належить відповідним бюджетам;
єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині,
що належить відповідним бюджетам;
надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними
коштами відповідних бюджетів;
надходження дивідендів від участі відповідної ради у
статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
кошти від приватизації майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;
плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться
у власності відповідної ради;
державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних
бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що
стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів
Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною
інспекцією України);
плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;
до розмежування земель державної і комунальної власності 90
відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності; ( Абзац двадцять третій статті 37 в редакції Закону
N 2554-III ( 2554-14 ) від 21.06.2001 )
інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених
статтями 3, 31 і 39 цього Закону.
Стаття 38. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та
міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів
спрямовуються в першу чергу на компенсацію витрат місцевих
державних органів земельних ресурсів на підготовку технічної
документації і організацію продажу земельних ділянок, фінансування
капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування
малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право
власності на землю.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »