Про оперативно-розшукову діяльність
Верховна Рада України; Закон від 18.02.19922135-XII