Про оперативно-розшукову діяльність
Закон України від 18.02.19922135-XII
Документ 2135-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.08.2018, підстава - 2505-VIII


     У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управління державної охорони України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України, Національне антикорупційне бюро України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.
{ Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 85/98-ВР від 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, N 1698-VII ( 1698-18 ) від 14.10.2014, N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, N 1492-VIII ( 1492-19 ) від 07.09.2016 }
 
     Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.
 
     Забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, або такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом.
{ Частина десята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2939-VI ( 2939-17 ) від 13.01.2011, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Підрозділи, що використовують автоматизовані інформаційні системи в оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити можливість видавати дані про особу на запит органів досудового розслідування, прокуратури, суду. В місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її достовірність та надійність охорони. { Частина одинадцята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності, щодо підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими особами та групами, зберігаються до 5 років.
{ Частина дванадцята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 }
 
     Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини. За передачу і розголошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини.
{ Частина тринадцята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }
 
     Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України.
{ Частина чотирнадцята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб, а також з метою отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
{ Частина п'ятнадцята статті 9 в редакції Законів N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.
 
     Стаття 9-1. Строки ведення оперативно-розшукових справ
 
     Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
 
     1) щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку; { Пункт 1 частини першої статті 9-1 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 
{ Пункт 2 частини першої статті 9-1 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 
     3) щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, - до встановлення їх місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків; { Пункт 3 частини першої статті 9-1 в редакції Закону N 2505-VIII ( 2505-19 ) від 12.07.2018 }
 
     4) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, - до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), але не більше шести місяців; { Пункт 4 частини першої статті 9-1 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення; { Частину першу статті 9-1 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 }
 
     6) щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної організації, а так само до матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи чи терористичної організації, - до 5 років. { Частину першу статті 9-1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 }
 
     За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців Головою Національної поліції або його уповноваженими заступниками, начальниками департаментів апарату центрального органу управління Національної поліції, Центрального управління Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальникам територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції або їхніми уповноваженими заступниками, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України або їх заступниками, керівником структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України або його уповноваженим заступником за погодженням із Генеральним прокурором, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбачені частиною четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ), здійснюється без погодження з прокурором. { Частина друга статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; зміни до частини другої статті 9-1 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, N 1698-VII ( 1698-18 ) від 14.10.2014, N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, N 1798-VIII ( 1798-19 ) від 21.12.2016 }
 
     Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Головою Національної поліції, Головою Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України, керівником органу Державної кримінально-виконавчої служби України або його уповноваженим заступником та начальником Управління державної охорони України за погодженням із Генеральним прокурором або його заступником. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбачені частиною четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ), здійснюється без погодження з прокурором. { Частина третя статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; зміни до частини третьої статті 9-1 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, N 1698-VII ( 1698-18 ) від 14.10.2014, N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, N 1798-VIII ( 1798-19 ) від 21.12.2016 }
 
     Продовження строків ведення оперативно-розшукових справ щодо іноземців та осіб без громадянства, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України, підготовці або вчиненні терористичного акту, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної прикордонної служби України, керівник розвідувального органу Міністерства оборони України за погодженням з Генеральним прокурором.
{ Частина четверта статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 }
 
     Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається з дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення справи та закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.
 
     Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня.
 
     Про припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником.
{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }
 
     Стаття 9-2. Закриття оперативно-розшукових справ
 
     Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:
 
     1) розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухилялася від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісно відсутня; { Пункт 1 частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     2) набрання законної сили вироком або ухвалою суду; { Пункт 2 частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     3) закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або судом; { Пункт 3 частини першої статті 9-2 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;
 
     5) спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи;
 
     6) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, якщо немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;
 
     7) невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи;
 
     8) виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів;
 
     9) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу.
 
     Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк.
{ Частина друга статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України.
{ Закон доповнено статтею 9-2 згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }
 
   Стаття 10. Використання матеріалів 
оперативно-розшукової діяльності
     Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:
 
     1) як приводи та підстави для початку досудового розслідування; { Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні; { Пункт 2 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли; { Пункт 3 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей; { Статтю 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, в редакції Закону N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 }
 
     5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;
 
     6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.
 
     Стаття 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності
 
     Органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 }
 
     За бажанням осіб їх співробітництво з оперативним підрозділом може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва. Угоду про сприяння оперативним підрозділам в оперативно-розшуковій діяльності може бути укладено з дієздатною особою. Порядок укладання угоди визначається Кабінетом Міністрів України.
 
     Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, зобов'язані зберігати таємницю, що стала їм відома. Розголошення цієї таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини.
 
     Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, професійна діяльність яких пов'язана зі збереженням професійної таємниці, а саме: адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.
{ Частина четверта статті 11 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників
оперативних підрозділів
 
     На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, поширюються гарантії правового і соціального захисту, передбачені законами України про ці органи.
 
     Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
     При наявності даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працівника та його близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов'язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки - зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину.
 
     Стаття 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
 
     Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебуває під захистом держави.
 
     Співробітництво особи з оперативним підрозділом зараховується до її загального трудового стажу в разі укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв'язку з виконанням такою особою завдань оперативно-розшукової діяльності настала її інвалідність або смерть, на неї поширюються пільги, передбачені у таких випадках для працівників оперативних підрозділів.
 
     У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону.
 
     Стаття 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
 
     Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Генеральної прокуратури України та уповноваженими наказом керівника регіональної прокуратури прокурорами відповідних регіональних прокуратур.
{ Частина перша статті 14 в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
 
     Керівник місцевої прокуратури, а також уповноважені його наказом прокурори відповідної місцевої прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів.
{ Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
 
     Прокурор в межах своєї компетенції:
 
     1) безперешкодно входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
 
     2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
 
     3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;
 
     4) дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та виявлення злочинів, про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно відсутні; { Пункт 4 частини третьої статті 14 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
 
     5) дає згоду на продовження строку проведення оперативно-розшукової діяльності;
 
     6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
 
     7) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;
 
     8) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону;
 
     9) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
 
     10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів. Принесення протесту зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.
 
     Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать.
{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002; в редакції Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 18 лютого 1992 року
N 2135-XIIвгору