Документ 2153-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 33 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.42 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Встановити, що дія статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2153-IVвгору