Про внесення змін до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального [...]
Верховна Рада України; Закон від 11.05.20102171-VI
Документ 2171-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2010
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" та "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.418 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11;
1997 р., N 8, ст. 62; 2002 р., N 52, ст. 379; 2005 р., N 9,
ст. 185, N 52, ст. 564; 2006 р., N 4, ст. 52; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78; 2010 р., N 8, ст. 62):
1) пункт 22 частини першої статті 13 викласти в
такій редакції:
"22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за
наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на
термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на
новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне
обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією,
за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем,
безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа
позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України";
2) статтю 16 доповнити пунктом 26 такого змісту:
"26) першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з
числа інвалідів (за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною
заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт,
технічне обслуговування автомобілів або на транспортне
обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, незалежно від виплати компенсації, передбаченої
пунктом 18 цієї статті".
2. Частину другу статті 38 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62) після
слів "їх власність" доповнити словом "безоплатно".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2171-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...