Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" [...]
Верховна Рада України; Закон від 16.11.20042186-IV
Документ 2186-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2004
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.90 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац шостий статті 14 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 33, ст. 175) після слів "керуючих справами
(секретарів) виконавчих комітетів" доповнити словами "директорів,
перших заступників, заступників директорів департаментів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 2186-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...