Документ 2229-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2014, підстава 1556-18

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (у сфері вищої освіти)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.103 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Законом
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38,
ст.2004 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У статті 84 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27;
2004 р., N 8, ст. 67):
1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної форми власності";
2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної і комунальної форм власності".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім
населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)"
замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних
закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
державної і комунальної форм власності)".
6. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14,
ст. 98; 2004 р., N 8, ст. 67) доповнити абзацом такого змісту:
"підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації".

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }

8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком
коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та
професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної
форм власності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2004 року
N 2229-IV


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору