Про об'єкти підвищеної небезпеки
Верховна Рада України; Закон від 18.01.20012245-III