Про споживчу кооперацію
Верховна Рада України; Закон від 10.04.19922265-XII